Документальні виставки on-line

На вічному шляху до Тараса (1814-1861).
Виставка фото- та архівних документів і матеріалів
до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка

"Він був сином мужика, і став володарем у царстві Духа…" Іван Франко 1814-1831

Відтворення ілюстрацій виставки можливе тільки з письмового дозволу архіву,
музею або наукової установи, що зберігають їх оригінали

  перелік >>>
 1. Сповідний розпис церкви Іоанна Богослова с. Моринці Звенигородського повіту Київської губернії, де під № 30 записано родину матері Т. Г. Шевченка К. Я. Бойко (Бойченко). 1788 р.
  ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1017, спр. 49, арк. 5.
 2. Ревізька сказка селян с. Кирилівка Катеринопільського повіту Вознесенського намісництва, які належали псковському і смоленському генерал-губернатору В. В. Енгельгарту, де під № 30 записано родину І. А. Шевченка і, зокрема, сина Григорія, 10 років. 5 вересня 1795 р.
  ЦДІАК України, ф. 211, оп. 1, спр. 32, арк. 32.
 3. Запис у метричній книзі церкви Іоанна Богослова c. Моринці Звенигородського повіту Київської губернії про шлюб Григорія Шевченка з Катериною Бойко. 3 листопада 1801 р.
  ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1012, спр. 1196, арк. 248.
 4. Запис у метричній книзі церкви Іоанна Богослова с. Моринці Звенигородського повіту Київської губернії про народження Т. Г. Шевченка. 25 лютого 1814 р.
  ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1012, спр. 1378, арк. 695 зв.
 5. Хата, у якій народився Т. Г. Шевченко. с. Моринці.
  НДФ ЦДАМЛМ України.
 6. Ревізька сказка селян-кріпаків поміщика В. В. Енгельгардта, де під № 32 значиться родина Т. Г. Шевченка. 9 березня 1816 р.
  Державний архів Київської області, ф.280, оп. 2, спр. 314, арк. 11 зв.
 7. Т. Г. Шевченко. Автобіографія. [1860]
  ЦДАМЛМ України, ф. 506, оп. 1, спр. 27, арк. 1, 2.
 8. Хат дяка, в якій навчався грамоті Т. Г. Шевченко. 1964 р.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 2368, арк. 118.
 9. Запис в метричній книзі церкви Іоанна Богослова с. Кирилівка Звенигородського повіту Київської губернії про смерть матері Т. Г. Шевченка К. Я. Шевченко (Грушівської). 20 серпня 1823 р.
  ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1012, спр. 1511, арк. 95.
 10. Запис в метричній книзі церкви Іоанна Богослова с. Моринці Звенигородського повіту Київської губернії про одруження батька Т. Г. Шевченка Г. І. Шевченка з вдовою О. А. Терещенко. 7 жовтня 1823 р.
  ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1012, спр. 1511, арк. 57.
 11. Запис в метричній книзі церкви Іоанна Богослова с. Кирилівка Звенигородського повіту Київської губернії про смерть батька Т. Г. Шевченка Г. І. Шевченка (Грушівського). 21 березня 1825 р.
  ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1013, спр. 164, арк. 796 зв.
 12. Брати Т. Г. Шевченка – Йосип і Микита. 2-а пол. ХІХ ст.
  ЦДАМЛМ України, ф. 513, оп. 1, спр. 368, арк. 1.
 13. Кондуїтний список про службу ад’ютанта литовського військового губернатора, штабс-ротмістра лейб-гвардії Уланського полку П. В. Енгельгардта. 30 червня 1829 р.
  Державний історичний архів Литви, ф. 378, о/о, 1829 р., спр. 680, арк. 6 зв.–7.
 14. Формулярний список про службу і гідність ад’ютанта литовського військового губернатора, штабс-ротмістра лейб-гвардії Уланського полку П. В. Енгельгардта. 1 січня 1830 р.
  Державний історичний архів Литви, ф. 378, о/о, 1829 р., спр. 680, арк. 39 зв.–40.
 15. Прохання ад’ютанта литовського військового губернатора, штабс-ротмістра лейб-гвардії Уланського полку П. В. Енгельгардта до віленського цивільного губернатора П. Г. Горна про надання йому квартири у м. Вільно відповідно до його чину. 2 березня 1830 р.
  Державний історичний архів Литви, ф. 380, оп. 73, спр. 168, арк. 4.
 16. Рапорт дворянського депутата Віленської квартирної комісії Сенкевича віленськомуцивільному губернатору П. Г. Горну про надання штабс-ротмістру В. П. Енгельгардту квартири відповідно до його чину. 19 березня 1830 р.
  Державний історичний архів Литви, ф. 380, оп. 73, спр. 168, арк. 6 і зв.
 17. Зйомки Київською кіностудією ім О. Довженка художнього фільму «Сон» біля будівлі Вільнюського державного університету. Лютий 1964 р.
  Центральний державний архів Литви, 0-022729.
 18. Організатори викупу Т. Г. Шевченка з кріпацтва – О. Г. Венеціанов, В. А. Жуковський, І. М. Сошенко, М. Ю. Вієльгорський, К. П. Брюллов, Є. П. Гребінка, В. І. Григорович. Перша половина 19 ст.
  ЦДАМЛМ України, ф.513, спр. 367, арк. 34.
 19. Відпускна, видана Т. Г. Шевченку поміщиком Київської губернії П. В. Енгельгардтом. Автографи В. А. Жуковського, К. П. Брюллова та М. Ю. Вієльгорського. 22 квітня 1838 р.
  Російський державний історичний архів, ф. 1341, оп. 62, спр. 520, арк. 4 і зв.
 20. Довідка, складена у ІІІ відділенні власної й.і.в. канцелярії, про походження та викуп Т. Г. Шевченка з кріпацтва. 21 квітня 1847 р.
  Національний музей Тараса Шевченка , А-52, арк. 56.
  перелік >>>
На початок
На початок