Документальні виставки on-line

До 65-ї річниці Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.

Україна на міжнародній арені (1944-1945 рр.)

  перелік >>>
 1. Постанова про відправлення делегації українських діячів в Америку.
  Із фондів ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 537, арк. 14.
 2. Зал під час Кримської конференції 1945 р. керівників трьох союзних держав СРСР, США і Великобританії. м. Ялта (Кримська АРСР), 12 лютого 1945 р.
  Із фондів ЦДКФФА, од. обл. 0-194486.
 3. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У від 27 квітня 1945 р. “Про склад урядової делегації від УРСР на конференцію в Сан-Франциско”.
  Із фондів ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 867, арк. 75.
 4. Фото учасників делегації УРСР на Міжнародній конференції в Сан-Франціско (США).
  Із фондів ЦДАВО, ф. 1, оп. 16, спр. 33, арк. 30.
 5. Тимчасова угода укладена урядами, що представлені на конференції об´єднаних націй по створенню міжнародної організації з факсиміле підписів учасників делегації УРСР та завіреним підписом держсекретаря США (Сан-Франціско).
  Із фондів ЦДАВО, ф. 1, оп. 16, спр. 33 б, арк. 7-8, 21 зв., 22 зв.
 6. Постанова РНК УРСР "Про затвердження Устава ООН".
  Із фондів ЦДАВО, ф. 2, оп. 7 т. ІІІ, спр. 2137, арк. 103.
 7. Указ Президії ВР УРСР про ратифікацію статуту ООН.
  Із фондів ЦДАВО, ф. 1, оп. 16, спр. 33,арк. 2.
 8. Устав ООН та статут Міжнародного Суду (Сан-Франціско).
  Із фондів ЦДАВО, ф. 1, оп. 16, спр. 33 а, арк. 46-63.
 9. Постанова РНК УРСР "Про склад делегації на Генеральну Асамблею ООН у Лондон від УРСР".
  Із фондів ЦДАВО, ф. 2, оп. 7 т. ІV, спр. 3330, арк. 184-185.
 10. Постанова РМ УРСР "Про склад представництва в Соціально-Економічну Раду ООН від УРСР".
  Із фондів ЦДАВО, ф. 2, оп. 7 т. ІV, спр. 3376, арк. 248.
 11. Перший аркуш тексту виступу на 16-й Сесії Ради Безпеки ООН голови делегації від УРСР Д. Мануільського.
  Із фондів ЦДАВО, ф.4669, оп. 1, спр. 32, арк. 30.
 12. Перший аркуш тексту виступу в Раді Безпеки ООН голови делегації від УРСР Д. Мануільського з приводу подій у Греції.
  Із фондів ЦДАВО, ф. 4669, оп. 1, спр. 37, арк. 33.
  перелік >>>
На початок
На початок