Документальні виставки on-line

До 65-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні 1941-1945 рр.

Переселення етнічних українців із території Польщі
(Угода між Урядом УРСР і Польським Комітетом Національного Визволення від 09.09.1944 р.)

  перелік >>>
 1. Приїзд М. С. Хрущова в м. Люблін для укладання угоди між УРСР і Польським Комітетом Національного Визволення. м. Люблін (Польща), липень 1944 р.
  ЦДКФФА, од. обл. 0-13106
 2. Із постанови Політбюро ЦК КП(б)У про реалізацію угоди між Раднаркомом УРСР та Польським комітетом національного визволення стосовно евакуації українського населення з території Польщі і польських громадян із території УРСР.
  ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 55, арк. 27, 31.
 3. Із постанови Політбюро ЦК КП(б)У про реалізацію угоди між Раднаркомом УРСР та Польським комітетом національного визволення стосовно евакуації українського населення з території Польщі і польських громадян із території УРСР.
  ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 55, арк. 27, 31.
 4. Лист народного комісара фінансів УРСР щодо надсилання Інструкції по виконанню угоди від 9 вересня 1944 року стосовно заходів господарського устрою українського населення, яке прибуло з Польщі на територію УРСР. 1945 р.
  Держархіву Луганської області, ф.Р-2256, оп. 3, спр.108, арк. 19, 35.
 5. Лист голови Ради НК УРСР та секретаря ЦК КП(б)У голові Рівненського облвиконкому та секретаря Рівненського обкому КП(б)У про виконання угоди між Урядом УРСР та Польським комітетом Національного визволення від 19 вересня 1944 р. «Про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території Української РСР».
  Держархіву Рівненської області, ф.Р-654, оп. 1, спр. 1, арк. 2-5.
 6. Лист голови Ради НК УРСР та секретаря ЦК КП(б)У голові Рівненського облвиконкому та секретаря Рівненського обкому КП(б)У про виконання угоди між Урядом УРСР та Польським комітетом Національного визволення від 19 вересня 1944 р. «Про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території Української РСР».
  Держархіву Рівненської області, ф.Р-654, оп. 1, спр. 1, арк. 2-5.
 7. План розподілу в областях УРСР евакуйованого українського населення із Польщі на 01.11.1944 р. Із постанови РНК та ЦК КП(б)У. Листопад 1944 р.
  Держархіву Донецької області, ф.Р-2794, оп. 1, спр. 102, арк. 254.
 8. Постанова Ради Народних Комісарів УРСР і Центрального Комітету КП/б/У від 15 листопада 1944 року № 1548 «Про контроль за ходом евакуації українського населення з території Польщі і польських громадян з території УСРС».
  Держархів Тернопільської області, ф.Р. 1833, оп. 4, спр. 20.
 9. Доповідна записка перевіряючого Строканя В. А. голові Мелітопольського райвиконкому про стан переселенців з Польщі по колгоспу «Перемога» Данилоіванівської сільради Мелітопольського району Запорізької області. 26 грудня 1944 р.
  Держархів Запорізької області, ф.Р.3755, оп. 2, спр. 8, арк. 10-10 зв.
 10. Телеграма до виконкому Херсонської обласної ради щодо прибуття двох ешелонів з переселенцями з Польщі. 27 січня 1945 р.
  Держархів Херсонської області, ф.Р–1979, оп. 1, спр. 243, арк. 20.
 11. Список українських родин, евакуйованих з Влодавського повіту Польщі до Запорізької області, за підписом районного уповноваженого з евакуації уряду УРСР по Владовському району. 1944–1945 рр.
  Держархів Запорізької області, ф.Р.3755, оп. 2, спр. 21, арк. 9-9 зв.
 12. Евакуаційний лист Макара Івана Яковича. 1 лютого 1945 р.
  Держархів Запорізької області, ф.Р.3755, оп. 2, спр. 21, арк. 95.
 13. Довідка-доповідь про переселення населення із західних областей УРСР.
  ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 1470, арк. 7-8.
 14. Лист секретаря Тернопільського обкому КП(б)У Раді Народних Комісарів від 3 березня 1945 року № 320/С про направлення в Тернопільську область українського населення евакуйованого з Польщі в кількості 20-25 тисяч сімей.
  Держархів Тернопільської області, ф.П-1, оп. 1, спр. 316, арк. 5.
 15. Лист голові Сталінського облвиконкому т. Струєву та секретарю обкому КП(б)У т. Мєльнікову з приводу переселення українців із Польщі. 17 вересня 1945 р.
  Держархів Донецької області, ф.Р-2794, оп. 1, спр. 158, арк. 109.
 16. Заява переселенців із Польщі до Голови Президії Верховної Ради СРСР Калініна М. І. з проханням зобов´язати Ізюмський райвиконком виконати умови Угоди Польського комітету національного визволення та Уряду Української РСР від 9 вересня 1944 року щодо забезпечення їх землею, житлом, роботою та ін. Вересень 1945 р.
  Держархів Харківської області, ф.Р.-3858, оп. 3, спр. 519, арк. 74-74 зв.
 17. Заява переселенців із Польщі до Голови Президії Верховної Ради СРСР Калініна М. І. з проханням зобов’язати Ізюмський райвиконком виконати умови Угоди Польського комітету національного визволення та Уряду Української РСР від 9 вересня 1944 року щодо забезпечення їх землею, житлом, роботою та ін. Вересень 1945 р.
  Держархів Харківської області, ф.Р.-3858, оп. 3, спр. 519, арк. 74-74 зв.
 18. Лист секретаря Тернопільського обкому КП(б)У голови РНК тов. Хрущову М. С. з проханням надати допомогу 521 українській сім’ї, котрі під час евакуації з Польщі були пограбовані польськими націоналістичними бандами і втратили все майно.
  Держархів Тернопільської області, ф.П-1, оп. 1, спр. 316, арк. 22.
 19. Довідка про прийом евакуйованого з території Польщі українського населення та його розселення в районах Херсонської області (наведено негативні приклади прийому людей). Грудень 1945 р.
  Держархіву Херсонської області, ф.Р–1979, оп. 1, спр. 242, арк. 59, 59 зв., 60.
 20. Статистичні відомості про розселення та господарський устрій населення, переселеного з Польщі. 1945 р.
  Держархів Запорізької області, ф.Р.3755, оп. 2, спр. 21, арк. 49.
 21. Лист радянської делегації у змішаній радянсько-польській комісії по евакуації до голови Херсонської комісії по евакуації щодо прискорення переїзду колишніх польських громадян до Польщі. 19 січня 1946 р.
  Держархів Херсонської області, ф.Р–1979, оп. 12, спр. 13, арк. 25
 22. Лист Управління при РМ УРСР у справах евакуації і розселення українського і польського населення про результати перевірки роботи з влаштування переселенців. 5 червня 1946 р.
  Держархів Рівненської області, ф.Р-654, оп. 1, спр. 3, арк. 13-14
 23. Постанова виконкому Рівненської облради від 4 липня 1946 р. «Про розміщення переселенців українців у Дубенському, Рівненському та Рокитнівському районах».
  Держархів Рівненської області, ф.Р-2, оп. 5, спр. 1, арк. 105-108.
 24. Доповідна записка уповноважених по Богодухівському району голові виконкому Харківської облради депутатів трудящих Волошину І. М. про стан родин переселенців із Польщі та причини їх масового від´їзду із району. 24 липня 1946 р.
  Держархів Харківської області, ф.Р.-3858, оп. 3, спр. 516, арк. 31-36.
 25. Звернення переселенців з Польщі до Уряду УРСР з проханням прийняти їх на постійне місце проживання у Рівненську область. 11 серпня 1946 р.
  Держархів Рівненської області, ф.Р-654, оп. 1, спр. 3, арк. 67-67 зв.
 26. Із довідки Міністерства держбезпеки СРСР Л. Берії про переселення українців з території Польщі.
  ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 2606, арк. 99-102.
 27. Зведена відомість про розміщення українських господарств евакуйованих з Польщі, а також із східних областей УРСР на території Волинської області. 15 серпня 1946 року.
  Держархів Волинської області, ф.Р-919, оп. 1, спр. 3, арк. 53.
 28. Постанова виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих та бюро обкому КП (б) У «Про стан господарсько-побутового влаштування українського населення, евакуйованого з території Польщі в Станіславську область». 5 вересня 1946 р.
  Держархів Івано-Франківської області, ф.Р-249, оп. 1, спр. 9, арк. 44-46.
 29. Постанова Ради Міністрів УРСР № 1865-109 стосовно ліквідації комісії при Раді УРСР, а також обласних комісій по евакуації польських громадян. 28 жовтня 1946 р.
  Держархів Луганської області, ф.Р-1779, оп. 3, спр. 34, арк. 216.
 30. Рішення виконкому Щорсівської районної ради про виділення коштів переселенцю із Польщі на будівлю житлового будинку і сараю.
  Держархів Дніпропетровської області, ф.Р-4481, оп. 1, спр. 21, арк. 69.
 31. Звіт про господарсько-побутове влаштування українського населення, евакуйованого з території Польщі в Станіславську область. 25 травня 1947 р.
  Держархів Івано-Франківської області, ф.П-1, оп. 1, спр. 576, арк. 55-57.
 32. Довідка про негативні моменти у роботі по облаштуванню переселенців станом на 9 жовтня 1947 р.
  Держархіву Рівненської області, ф.Р-654, оп. 1, спр. 17, арк. 308-309.
 33. Постанова виконкому Волинської обласної ради депутатів трудящих «Про влаштування переселенців з Польщі і Чехословаччини». 25 листопада 1947 року.
  Держархіву Волинської області, ф.Р-919, оп. 1, спр. 8, арк. 110-112.
 34. Опис майна переселенця із Польщі Гашина Олексія Миколайовича. 1947 р.
  Держархів Харківської області, ф.Р.-5639, оп. 1, спр. 77, арк. 32-32 зв.
 35. Довідка, видана Мелітопольським райвиконкомом Запорізької області Дмитруку С. М. для надання адміністрації Запорізького коксохімічного заводу про те, що він є переселенцем з Польщі та не обкладався податком. 6 серпня 1948 р.
  Держархів Запорізької області, ф.Р.3406, оп. 3, спр. 76, арк. 28.
 36. Список районів Харківської області, в яких мешкають переселенці з Польщі. 1950 р.
  Держархів Харківської області, ф.Р.-3858, оп. 3, спр. 1741, арк. 137.
  перелік >>>
На початок
На початок