Документальні виставки on-line

До 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.

Відбудова зруйнованого війною народного господарства України

  перелік >>>
 1. Указ Президії Верховної Ради СРСР про створення Надзвичайної державної комісії.
  ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 3109, арк. 14-15 та зв.
 2. Відомість про майно вивезене румунськими окупантами з підприємств Народного комісаріату промисловості будівельних матеріалів УРСР.
  ЦДАВО, ф. 4903, оп. 1, спр. 525, арк. 10-19.
 3. Дані Наркомату комунального господарства УРСР про збитки, завдані нацистськими окупантами підприємствам та господарствам системи житлового та комунального господарства.
  ЦДАГО, ф. 166, оп. 3, спр. 169, арк. 1-4.
 4. Підпори зруйнованого Наводницького мосту, що збереглися на Русанівській протоці. 1944 р.
  ЦДНТА, ф.Р-32, к. 1-23, од. зб. 29, арк. 3.
 5. Зруйновані корпуси Київського машинобудівного заводу «Більшовик». Київ, листопад 1943 р.
  ЦДКФФА, од. обл. 2-125172.
 6. Зруйнована будівля Лівадійського палацу. Квітень 1944 р.
  ДА АРК, фотодокументи оп. 5, спр. 1079.
 7. Зруйнована будівля Керченського судноремонтного заводу. 1944 р.
  ДА АРК, фотодокументи оп. 5, спр. 1019.
 8. Акт про збитки, а також список жителів Туличівської сільської ради розстріляних фашистськими загарбниками за період 1941–1944 років.
  Держархів Волинської області, ф.Р-164, оп. 3, спр. 38, арк. 34-35, 37.
 9. Фотографія зруйнованого залізничного Мерефо-Херсонського мосту в м. Дніпропетровськ. 1945 р.
  Держархів Дніпропетровської області, ф.Р-2427, оп. 1, спр. 240.
 10. Загальні відомості по обліку збитків, що були нанесені німецько-фашистськими загарбниками м. Дніпропетровську. 1945 рік.
 11. Витяг з акту про нанесені матеріальні збитки економіці Кіровоградського району Кіровоградської області під час фашистської окупації 1941-1944 років. 1944 р.
  Держархіву Кіровоградської області, ф.Р-6656, оп. 2, спр. 1, арк. 37, 38.
 12. Фото одного із цехів заводу «Червона Зірка», м. Кіровоград, зруйнованого під час Великої Вітчизняної війни.
  Держархів Кіровоградської області, ф.П-3417.
 13. Зруйнування на вулиці ім. Леніна м. Ворошиловград німецькими окупантами, 1943 р.
  Держархів Луганської області, ф.П-7118, оп. 1, спр. 710.
 14. Палаюче українське село, яке було підпалене німецько-фашистськими загарбниками. 10 жовтня 1941 р.
  Держархів Луганської області, ф.П-7118, оп. 1, спр. 700.
 15. Акт обстеження Маріупольського порту. 1943 р.
  ЦДНТА, ф.Р-46, к. 1-265, од. зб. 26, арк. 14.
 16. Руїни фабрики у м. Полтава. 1943 р.
  Держархів Полтавської області, № 12521
 17. Зведення про проведення робіт з розмінування районів Рівненської області станом на 1 вересня 1944 р.
  Держархів Рівненської області, ф.Р-204, оп. 2, спр. 112, арк. 6-7.
 18. Загальна сума матеріальних збитків по Сумській області нанесених німецько-фашистськими загарбниками. 1943 р.
  Держархів Сумської області, ф.Р-2191, оп. 1, спр. 101, арк. 15 зв.
 19. Парова Сумського машинобудівного заводу ім. Фрунзе підірвана німецько-фашистськими загарбниками. 1943 р.
  Держархіву Сумської області, Фото, інв. № 14.
 20. Жителі с. Кам´янка Середино-Будського району на згарищі своїх будинків. 1943 р.
  Держархіву Сумської області, Фото, інв. № 1985.
 21. Зруйнована фашистськими окупантами будівля пошти та телеграфу м. Конотоп. 1943 р.
  Держархіву Сумської області, Фото
 22. Узагальнені статистичні відомості по врахуванню збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками м. Харків та Харківській області, складені Харківською обласною державною комісією з установлення та розслідування злочинів та збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками. 27 липня 1944 р.
  Держархів Харківської області, ф.П.-2, оп. 14, спр. 2, арк. 93-97.
 23. Підірваний та спалений окупантами Херсонський завод склотари. 1944 р.
  Держархів Херсонської області, фотоальбом № 2 злочинств та руйнувань, заподіяних німецько-фашистськими окупантами у м. Херсоні, арк. 22.
 24. Акт про нанесення збитків німецькими загарбниками селам Черкаського р-ну Київської (нині Черкаської) обл. з 1941 по 1943 р. 10 вересня 1944 р.
  Держархів Черкаської області, ф.Р-80, оп. 2, спр. 10, арк. 32, 32 зв.
 25. Зруйнована будівля інституту фізичних методів лікування ім. Сеченова. 1941-1942 рр.
  Держархів м. Севастополя, «Фотодокументи» од. зб. 5242.
 26. Проспект Фрунзе під час оборони Севастополя. 1942 р.
  Держархіву м. Севастополя, «Фотодокументи» од. зб. 5238.
 27. Перший секретар міськкому Компартії Лесик П. І. та голова комітету «Фонд допомоги Росії» при британському Червоному Хресті Клементина Черчилль під час огляду зруйнованого Севастополя.
  Держархів м. Севастополя, «Фотодокументи» од. зб. 14928
 28. Постанова Ради Народних Комісарів УРСР № 262 «Про порядок відновлення діяльності і про фінансування підприємств, установ і організацій на звільненій від окупації території УРСР».
  ЦДАВО, ф. 4949, оп. 1, спр. 1, арк. 37
 29. Постанова Ради Народних Комісарів УРСР № 298 «Про покращення зв’язку з обласними партійними та радянськими органами Областей УРСР, звільнених від німецьких окупантів».
  ЦДАВО, ф. 4949, оп. 1, спр. 1, арк. 41-43.
 30. Постанова Ради Народних Комісарів УРСР № 448 «Про відновлення діяльності вищих навчальних закладів».
  ЦДАВО, ф. 4949, оп. 1, спр. 1, арк. 77.
 31. Постанова військової ради Четвертого Українського фронту про надання допомоги населенню та підприємствам у відновленні сільського господарства та промисловості районів України, звільнених від німецької окупації.
  ЦДАГО, ф. 1, оп. 23, спр. 395, арк. 9, 9 зв.
 32. Постанова Ради Народних Комісарів УРСР № 260 «Про тимчасове обмеження в’їзду громадян до м. Київ».
  ЦДАВО, ф. 4949, оп. 1, спр. 4, арк. 108.
 33. Постанова Дніпропетровської облради і обкому КП(б)У від 13 жовтня 1943 року про виділення робочої сили для відбудови моста через р. Дніпро.
  Держархів Дніпропетровської області, ф.Р-3383, оп. 2, спр. 3, арк. 7.
 34. Постанова Сталінського облвиконкому про мобілізацію працездатного населення у колгоспи та радгоспи області. 2 червня 1944 р.
  Держархів Донецької області, ф.Р-2794, оп. 1, спр. 122, арк. 40.
 35. Постанова Херсонського обкому КП(б)У та виконкому Херсонської облради депутатів трудящих «Про першочергові заходи по відновленню Херсонського морського порту та Херсонської верфі залізобетонного суднобудування». 28 квітня 1944 р.
  Держархів Херсонської області, ф.П-46, оп. 1, спр. 9, арк. 1-5
 36. Витяг із плану заходів по відновленню житлового фонду УРСР в 1945 р.
  ЦДАГО, ф. 1, оп. 30, спр. 266, арк. 1-4
 37. Постанова виконкому Рівненської облради від 14 лютого 1946 р. «Про використання архівних документів при відбудовчих роботах у м. Рівне та Рівненській області».
  Держархів Рівненської області, ф.Р-480, оп. 1, спр. 13, арк. 25
 38. Лист Комітету в справах архітектури при Раді народних міністрів СРСР про направлення до м. Харкова академіка Дмитриєва А. І. в справі визначення першочергових завдань по відбудові міста.
  ЦДАВО, ф. 4906, оп. 1, спр. 3, арк. 1.
 39. Лист Головного управління міської архітектури м. Києва з приводу проведення конкурсу на створення фотопроекту відбудови Хрещатика.
  ЦДАВО, ф. 4906, оп. 1, спр. 5, арк. 1
 40. Майданчик під будівництво житлового будинку по вул. Хрещатик, 25 у м. Київ.
  ЦДНТА, ф. 6, к. 1-45, од. зб. 63, арк.3.
 41. Розбирання завалів в аванкамері зруйнованого Дніпрогесу імені В.І.Леніна. м. Запоріжжя, 28 листопада 1944 р.
  ЦДКФФА, од. обл. 0-31329
 42. Розвантаження лебідок, виготовлених трудящими Слов’янських підприємств в подарунок підшефній шахті ім. Ф. Е. Дзержинського, що відбудовується. Ворошиловградська обл., 1944 р.
  ЦДКФФА, од. обл. 0-2869
 43. Лісовоз Л. Кравченко відправляє вагонетки з кріпильним лісом, що присланий в подарунок шахтарям м. Горлівки лісорубами Волині. м. Горлівка Сталінської обл., 1946 р.
  ЦДКФФА, од. обл. 0-24828.
 44. Недільник з відновлення листопрокатного цеху Запорізького металургійного заводу ім. С. Орджонікідзе «Запоріжсталь». м. Запоріжжя, 1947 р.
  ЦДКФФА, од. обл. 0-25058.
 45. Жінки на будівництві дороги Київ - Бориспіль. Київська обл., серпень 1943 р.
  ЦДКФФА, од. обл. П-8376
 46. Відбудова головного фасаду Миколаївської ГРЕС (зруйновані і пошкоджені частини будівлі заштриховано).
  ЦДНТА, ф.Р-31, к. 1-275, од. зб. 60, арк. 3.
 47. Монтаж суцільнозварної доменної печі заводу «Запоріжсталь». 1949 р.
  ЦДНТА, ф.Р-2, к. 3-4, од. зб.27, арк. 6.
 48. Мешканці міста Сімферополя на недільнику по розчищанню вулиць. Квітень 1944 р.
  ДА АРК, фотодокументи оп. 5, спр. 1068.
 49. Бійці Червоної Армії допомагають відбудовувати шахту «Новодружевська», Лисичанський район, Ворошиловградська область. 1945 р.
  Держархів Луганської області, ф.П-7118, оп. 1, спр. 729.
 50. Загальний вигляд відбудованої шахти ім. Ворошилова, м. Комунарськ, Ворошиловградська область. 1946 р.
  Держархів Луганської області, ф.П-7118, оп. 1, спр. 750.
 51. Відбудова центральної частини м. Полтави у перші післявоєнні роки. 1945-1949 рр.
  Держархів Полтавської області, ф.Р-4125, оп. 2, спр. 17, 18
 52. Кореспонденція із обласної газети «Більшовицька зброя» про випуск першої продукції конотопським електромеханічним заводом після звільнення міста від німецько-фашистських загарбників. 13 жовтня 1943 р.
  Держархіву Сумської області, Більшовицька зброя № 33, с. 1.
 53. Із постанови бюро Сумського обкому КП(б)У про хід відбудови заводу ім. Фрунзе. 13 жовтня 1943 р.
  Держархів Сумської області, ф.П-4, оп. 1, спр. 99, арк. 128, 129.
 54. Інформація Сумського міському партії обкому КП(б)У про проведену роботу за рік по відбудові міста після звільнення від німецько-фашистських загарбників. 17листопада 1944 р.
  Держархів Сумської області, ф.П-4, оп. 1, спр. 226, арк. 3
 55. Довідка про відновлення житлового і комунального господарства Тернопільської області в 1945 році.
  Держархів Тернопільської області, ф.П-1, оп. 1, спр. 322, арк. 4-8
 56. Відомості про відновлення промисловості, культурних, лікувальних, шкільних та інших установ м. Золотоноша після звільнення його від німецьких окупантів. 27 квітня 1944 р.
  Держархів Черкаської області, ф.Р-647, оп. 1, спр. 7, арк. 4, 4 зв., 5.
 57. Розбирання руїн на вулиці Велика Морська. 1948 р.
  Держархів м. Севастополя, «Фотодокументи» од. зб. 6405.
 58. Знос зруйнованих будівель на вулиці Леніна. 15 серпня 1952 р.
  Держархів м. Севастополя, «Фотодокументи» од. зб. 7239
 59. Нове будівництво на проспекті Нахімова. 1948-1949 рр.
  Держархів м. Севастополя, «Фотодокументи» од. зб. 3258
  перелік >>>
На початок
На початок