Документальні виставки on-line

До 65-ї річниці Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.

Україна під нацистською окупацією

<<< перелік >>>

Розпорядження уповноваженого Рівненського гебітскомісара по м. Рівне про призначення особи відповідальної за примусове стягнення податків. 10 серпня 1942 р.
Держархів Рівненської області, ф.Р-33, оп. 1, спр. 30, арк. 10.

<<< перелік >>>
На початок
На початок