Документальні виставки on-line

До 65-ї річниці Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.

Україна під нацистською окупацією

<<< перелік >>>

Розпорядження рейхскомісара України про врегулювання заробітної плати та умов праці промислового виробництва. 1 грудня 1941 р.
Держархів Черкаської області, ф.Р-44, оп. 1, спр. 9, арк. 25.

<<< перелік >>>
На початок
На початок