Геноцид українського народу:
Голодомор 1932–1933 рр.

Спеціальний розділ офіційного веб-порталу Державного комітету архівів України

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ГОЛОДОМОРУ

Фотодокументи | Кінодокументи | Документальні виставки | Промови вождів
"Переміщені особи" про Голодомор | Інтернет-ресурси
Свідчення очевидців | Правове поле | Бібліографія публікацій джерел. Огляди джерел. Нові видання
Публікації на мікрофільмах | Різне"Из'ять из сельсоветов книги смертей за 1933 год по всем без исключения сельсоветам, а за 1932 г. по списку, сообщенному У[правлением] Н[ародно-]Х[озяйственного] У[чета]. Изятые от сельсоветов книги передать на хранение в секретном порядке при райисполкомах."

Таємна директива Одеського виконкому до міських рад та районних виконкомів Одеської області, 13 квітня 1934 р.


Лікарські діагнози зразка 1932 р.: "Причина смерті? Невідома".

Фрагмент фальсифікованого запису про смерть 8-річної Єфросинії Коробій у книзі реєстрації смертей, с. Антонівка Ставищенського району
Київської області, 21 червня 1932 р.


З історії[...] "Більшовики не рахуються зовсім з людністю, поводяться, як з окупованою місцевістю в повному розумінні цього слова. - Наплювать, що голодують, хай вимре 75% людності, а не вимре, - розстріляємо, - виказував предо мною свою провідну думку Голова Комячейки "Рабоче-Крестьянской инспекции І Конной Армии", комуніст Латипов, - тоді 25% стане покірною. Нам потрібна сама Україна, людність не потрібна". Про це саме говорив Раковський у вересні в Житомирі на таємному зібранні комуністів".

З таємного рапорту хорунжого Степана Львівського до начальника Військової ліквідаційної комісії, 30 грудня 1920 р.


"[...] крестьянство представляет основную армию национального движения, [...] без крестьянской армии не бывает и не может быть мощного национального движения. Это именно и имеют в виду, когда говорят, что национальный вопрос есть по сути дела вопрос крестьянский".

Й. Сталін (1925)

"Такий темп зменшення зайвини населення за такий доволі великий час, як 5 років, не можна визнати достатнім"

"Більшовик України" (1928)

"Обратите серьезнейшее внимание на Украину […] примите все меры к тому, чтобы […] изолировать плаксивых и гнилых дипломатов и обеспечить подлинно-большевистские решения […]"

Й. Сталін - Кагановичу, Молотову (1932)

"Дела на Украине из рук вон плохи. […] Плохо по линии ГПУ. Реденсу не по плечу руководить борьбой с контрреволюцией в такой большой и своебразной республике, как Украина […] Мы можем потерять Украину".

Сталін - Кагановичу (1932)

"Письмо об Украине, должно быть, уже получили. Просьба пока что держать в секрете детали плана, изложенного в письме."

Сталін - Кагановичу (1932)

"Я думаю, что наступило время, когда нужно обьявить украинцам о сокращении плана хлебозаготовок".

Сталін - Кагановичу (1932)

"[…] Є великі помилки […] тов. Скрипника по національному питанню, по культурному будівництву то в його керівництві Наркомосвіти. Всі ці питання мають найбільше просте та безпосереднє відношення до провалення постачання збіжа на Україні в минулому році. […] Діяльність шкідницьких контрреволюційних елементів на ріжних відтинках соціялістичного будівництва та організація безпосереднього саботажу постачання збіжа петлюрівськими, махновськими, білогвардійськими елементами […] - це […] головна причина зірвання постачання збіжа у минулім році […]"

П. Постишев (1933)

"То, что голодание не научило еще очень многих колгохозников уму-разуму, показывает неудовлетворительная подготовка к севу как раз в наиболее неблагополучных районах"

С. Косіор (1933)

"Листопадовий пленум ЦК КП(б)У в своїй резолюції [...] записав: [...] на Україні, в даний момент, головну небезпеку становить місцевий український націоналізм".

"Ухил Скрипника почав оформлятися як ухил, як ціла система націонал-опортунистичних поглядів в період боротьби за ліквідацію куркульства як класу".

"І коли сказали: бий його націоналіста, контрреволюціонера, бий цю наволоч, бий міцніше, не бійся, – ці активісти, партійці, комсомольці взялися за справу по-більшовицькому – і колгоспи пішли вгору".

"Останній рік [1933] був роком розгрому націоналістичної контрреволюції".

П. Постишев (1934)

"Вимирає виключно українське населення […]. Адміністрація по містечках і совітських господарствах майже ціла неукраїнська […]. Вони матеріяльно забезпечені тому, що купують харчі у т. зв. закритих розподільних складах, де дуже низькі ціни."

Анонімний втікач Н. Н. з Київщини (1933)

"Дорогой т. Сталин, Вы спрашивали, какое опер[ативное] задание мы дали переселенческому комитету на 1933 г. Мы дали ему задание […] организовать переселение к началу 1934 г. […] на Украину (степь 15-20 т[исяч] семейств)."

Каганович - Сталіну (1933)

"В усякому разі, порівняно з тими труднощами, що їх пережили робітники років 10-15 тому, ваші нинішні труднощі, товариші колгоспники, здаються дитячою іграшкою".- Сталин Й. В. Твори. - Т. 13. - С. 243.

Й. Сталін. (Липень 1933 р.)

Детальніше...

Національний склад людності УСРР (1929)
"Кращий бригадир колгоспу імені 1-го Травня
с. Синельниково Дніпропетровської області, Фенічев
".
Офіційна фотохроніка Дніпропетровського Облфотокінотресту. 1932 р.
ЦДКФФА України, од. обл. 2-6767


Обкладинка журналу
"Колгоспниця України"
№12 (1932)
(Публ. за:
FAMINE IN THE
SOVIET UKRAINE... - P. 28)

Контекст трагедії (1929-1933):
З фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного
(ЦДКФФА України)

Фотодокументи

Кінодокументи


Документальні виставки

Виставки на стендах за документами центральних та обласних державних архівів:

Галузевий державний архів СБ України: Експозиція виставки архівних документів "Розсекречена пам'ять"

Державний архів Запорізької області: Голодомор 1932-1933 рр. на Запоріжжі.

Державний архів Кіровоградської області:

  • Голодний мор 1932-1933 років на Кіровоградщині
  • Архівні документи про голодомор 1932-1933 років на Кіровоградщині
  • Спогади очевидців голодомору 1932-1933 років

Державний архів Луганської області: Трагічні сторінки 1932-1933 рр.

Державний архів Львівської області: Виставка на вшанування пам'яті жертв голодомору за матеріалами ДАЛО в НУЛП

Державний архів Миколаївської області: Голодомор 1932-1933 рр. на Миколаївщині

Державий архів Полтавської області: Історичні матеріали "Голодомор 1932-1933 рр. на Полтавщині"

Державний архів Сумської області: Виставка архівних документів до 74-ї річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні (з фондів ДАСО)

Державний архів Харківської області: Голодомор 1932-1933 рр. Харківська область

Державний архів Херсонської області: Над пам'яттю не владний час

Державний архів Черкаської області: Голодомор 1932–1933 років: Документи з архіву

Буковинська преса про Голодомор в Україні 1932–1933 рр.: За фондами Науково-довідкової бібліотеки Державного архіву Чернівецької області


Промови вождів


... / "Зайве" населення / ...


"Переміщені особи" про Голодомор

  • Іван Багряний: 1946-й рік: В 1933 році більшовики організували штучний голод в Україні...
  • Іван Багряний: Чому я не хочу повертатися до СССР? / Український суходоловий інститут. - Ч. 7. - Відень, 1946. - 18 с.
  • Суслик Р. [Левко Рись]: Сумні спогади. 1933 рік на Полтавщині: Хай захід вірить!...
  • Суслик Р. [Левко Рись]: Сумні спогади. 1933 рік на Полтавщині. - Б.м. [На чужині], 1951. - 29 с. Уривки із спогадів опубл.: Голос Зіньківщини. - Зіньків, 2004. - 27 листоп. - С. 2; 2005 - 26 листопад. - С. 2.

1900 свідчень очевидців Голодомору


Правове поле


Публікації та огляди джерел:


Нові видання:


Публікація документів на мікрофільмах:
спільні проекти з Primary Source Microfilm - провідним видавцем
архівних колекцій

Голодомор 1932-1933 років в Україні: Архівні матеріали Центрального державного архіву громадських об'єднань України (ЦДАГО України)

*

Holodomor: Famine in Ukraine, 1932 - 1933 (Central State Archive of Popular Organizations)
Published by Primary Source Microfilm
Complete Collection: 158 reels in 6 units

Інші спільні проекти

*

Other joint projects


Різне

Україна 1932–1934. Плакат 1934 р.
"Уж мы, большевики, постараемся, чтобы все колхозники имели у нас по корове".
И. Сталин"
Опубл.: ГУЛАГ – с фотокамерой по лагерям

На початок