Документальні виставки on-line

До 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках

Документи Центрального державного архіву громадських об'єднань України (ЦДАГО України)

<<< перелік >>>

Постанова Ради Народних Комісарів УРСР та Центрального комітету КП(б)У “Про Угоду між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного Визволення про евакуацію українського населення з території Польщі та польських громадян з території УРСР” та текст Угоди. 19 вересня 1944 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 776, арк. 172, 174-185.

<<< перелік >>>
На початок
На початок