Кентій А., Лозицький В.
Війна без пощади і милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941-1944)
Центральний державний архів громадських об'єднань України - К.: "Генеза", 2005. - 408 с.

ББК 63.3 (4УКР) 622.5

ISBN 966-504-432-Х

© Кентій А.В., Лозицький B.C., 2005
© Видавництво "Генеза", художнє оформлення, 2005

На основі використання широкої документальної бази, залучення невідомих архівних джерел автори книги відтворюють складний і драматичний перебіг збройної боротьби в тилу вермахту в Україні, успіхи й невдачі партизанів у 1941-1944 pp. У виданні аналізуються бойова, диверсійна та розвідувальна діяльність партизанських формувань, прорахунки й помилки в організації та розвитку партизанського руху, характеризується нацистський окупаційний режим і його заходи у боротьбі з партизанами, відзначається роль партизанів у звільненні української землі від гітлерівських загарбників, висвітлюються стосунки партизанських загонів та з'єднань з ОУН-УПА.
Книга зацікавить широке коло українських читачів.


ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В ЛИПНІ 1941 р. - ТРАВНІ 1942 р.

1.1.  Початок німецько-радянської війни. Організація збройної боротьби на окупованій території, пошук оптимальних форм керівництва партизанськими силами  26

1.2.  Бойові і диверсійні дії партизанів в тилу військ противника  42

1.3.  Німецько-фашистський режим в Україні. Заходи окупантів щодо боротьби з партизанським рухом   56

Розділ 2. ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ КЕРІВНИЦТВА ЗБРОЙНОЮ БОРОТЬБОЮ В ТИЛУ ВОРОГА. РОЗШИРЕННЯ ЗОНИ БОЙОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПАРТИЗАНІВ УКРАЇНИ (ТРАВЕНЬ 1942 р. - СЕРПЕНЬ 1944 р.)

2.1.  Створення мережі органів керівництва партизанським рухом. Організація, структура, штати і основні напрямки діяльності Українського штабу партизанського руху (УШПР)  88

2.2.  Фронтові і територіальні органи керівництва партизанським рухом в системі УШПР   106

2.3.  Початок оперативної діяльності УШПР і перебіг партизанської боротьби на окупованій території України (20 червня - 5 жовтня 1942 р.)   118

2.4.  План дій партизанських загонів України на зимовий період 1942/1943 pp. та підсумки його виконання (жовтень 1942 р. - березень 1943 р.)   125

2.5.  Реалізація оперативного плану бойових партизанських загонів на весняно-літній період 1943 р  145

2.6.  Бойова діяльність партизанів в ході битви за Дніпро та під час боїв на Правобережній Україні (вересень-грудень 1943 р.)   169

2.7. Партизанський рух на завершальному етапі визволення території України від фашистських загарбників (січень - серпень 1944 р.) 180

Розділ 3. БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКИХ ПАРТИЗАНІВ НА КОМУНІКАЦІЯХ ВІЙСЬК ПРОТИВНИКА (1941-1944 pp.)

3.1.  Роль і місце диверсійних дій у партизанському русі. Створення технічного відділу УШПР та спецслужб в загонах і з'єднаннях   208

3.2.  Диверсійна діяльність партизанських формувань України в липні 1942 р. - серпні 1944 р  217

Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ І КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОЇ РОБОТИ В ПАРТИЗАНСЬКОМУ РУСІ УКРАЇНИ (1941-1944 pp.)

4.1.  Партизанська розвідка  247

4.2.  Контррозвідувальне забезпечення партизанських формувань   276

Розділ 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТИЗАНІВ УКРАЇНИ (1941-1944 pp.)

5.1.  Служба зв'язку в системі партизанського руху: структура, матеріальна база, кадри   305

5.2.  Матеріально-технічне постачання партизанських формувань   322

5.3.  Підготовка партизанських кадрів: організація й основні напрямки цієї роботи  342

5.4.  Медико-санітарна служба партизанського руху: організація і структура   352

Розділ 6. ФАКТОР ОУН-УПА В ПАРТИЗАНСЬКОМУ РУСІ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (1943-1944 pp.)  367

ВИСНОВКИ  393

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК  399

На початок
На початок