Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуЛоготип Державного комітету архівів України

2020 р.

2018 р.

Випуск 4(73):
жовтень-грудень

Випуск 3(72):
липень-вересень

Випуск 2(71):
квітень-червень

Випуск 1(70):
січень-березень

2017 р.

Випуск 4(69):
жовтень-грудень

Випуск 3(68):
липень-вересень

Випуск 2(67):
квітень-червень

Випуск 1(66):
січень-березень

2016 р.

Випуск 3-4(64-65):
липень-грудень

Випуск 1-2(62-63):
січень-червень

2015 р.

Випуск 3-4(60-61):
липень-грудень

Випуск 2(59):
квітень-червень

Випуск 1(58):
січень-березень

2014 р.

Випуск 4(57):
жовтень-грудень

Випуск 3(56):
липень-вересень

Випуск 2(55):
квітень-червень

Випуск 1(54):
січень-березень

2013 р.

Випуск 4(53):
жовтень-грудень

Випуск 3(52):
липень-вересень

Випуск 2(51):
квітень-червень

Випуск 1(50):
січень-березень

2012 р.

Випуск 4(49):
жовтень-грудень

Випуск 3(48):
липень-вересень

Випуск 2(47):
квітень-червень

Випуск 1(46):
січень-березень

2011 р.

Випуск 4(45):
жовтень–грудень

Випуск 3(44):
липень-вересень

Випуск 2(43):
квітень-червень

Випуск 1(42):
січень-березень

2010 р.

Випуск 4(41):
жовтень-грудень

Випуск 3(40):
липень-вересень

Випуск 2(39):
квітень-червень

Випуск 1(38):
січень-березень

2009 р.

Випуск 4(37):
жовтень-грудень

Випуск 3(36):
липень-вересень

Випуск 2(35):
квітень-червень

Випуск 1(34):
січень-березень

2008 р.

Випуск 4(33):
жовтень-грудень

Випуск 3(32):
липень-вересень

Випуск 2(31):
квітень-червень

Випуск 1(30):
січень-березень

2007 р.

Випуск 3-4(29):
липень-грудень

Випуск 2(28):
квітень-червень

Випуск 1(27):
січень-березень

2006 р.

Випуск 2-4(26):
квітень-грудень

Випуск 1(25):
січень-березень

2005 р.

Випуск 4(24):
жовтень-грудень

Випуск 3(23):
липень-вересень

Випуск 2(22):
квітень-червень

Випуск 1(21):
січень-березень

2004 р.

Випуск 4(20):
жовтень-грудень

Випуск 3(19):
липень-вересень

Випуск 2(18):
квітень-червень

Випуск 1(17):
січень-березень

2003 р.

Випуск 4(16):
жовтень-грудень

Випуск 3(15):
липень-вересень

Випуск 2(14):
квітень-червень

Випуск 1(13):
січень-березень

2002 р.

Випуск 4(12):
жовтень-грудень

Випуск 3(11):
липень-вересень

Випуск 2(10):
квітень-червень

Випуск 1(9):
січень-березень

2001 р.

Випуск 4(8):
жовтень-грудень

Випуск 2-3
(6-7)
:
квітень-вересень

Випуск 1(5):
січень-березень

2000 р.

Випуск 4:
жовтень-грудень

Випуск 3:
липень-вересень

Випуск 2:
квітень-червень

Випуск 1:
січень-березень

 

Публікації

Вісник Державної архівної служби України

Вісник

© Державна архівна служба України, 2020
видається з 2000 р.
(до липня 2011 р. - Вісник Державного комітету архівів України)

Випуск 4 (41): жовтень-грудень 2010 року

Файл в форматі PDF (1 890 MB)

Зміст

ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ
УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 • Про відзначення 15-ї річниці Конституції України від 25 жовтня 2010 р. № 965/2010
 • Про відзначення 20-ї річниці незалежності України від 1 листопада 2010 р. № 990/2010
 • Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. Витяг від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010
 • Про звільнення О. Гінзбург з посади Голови Державного комітету архівів України від 23 грудня 2010 р. № 1166/2010
 • Про призначення О. Гінзбург Головою Державної архівної служби України від 23 грудня 2010 р. № 1185/2010
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 • Про внесення змін до Порядку підготовки та подання Кабінетові Міністрів України на погодження пропозицій щодо відзначення пам’ятних дат і ювілеїв від 27 жовтня 2010 р. № 974
НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ
 • Про підготовку он-лайнової документальної виставки до 60-ї річниці з дня підписання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року від 4 жовтня 2010 р. № 149
 • Про забезпечення участі головного спеціаліста з питань запобігання та протидії корупції у проведенні юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів та наказів з кадрових питань від 5 жовтня 2010 р. № 150
 • Про оголошення рішення колегії Держкомархіву від 21.09.2010 р. "Про стан роботи з кадрами в державних архівних установах" від 6 жовтня 2010 р. № 151
 • З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 21 вересня 2010 року "Про стан та перспективи нормативно-правового забезпечення діяльності архівних установ" від 7 жовтня 2010 р. № 154
 • З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 21.09.2010 р. "Про результати перевірки ДЕКСу по програмі 6111810 "Реконструкція комплексу споруд центральних державних архівних установ" від 7 жовтня 2010 р. № 155
 • Про внесення змін до складу Нормативно-методичної комісії Держкомархіву від 8 жовтня 2010 р. № 157
 • Про внесення змін до складу Наукової ради Держкомархіву від 8 жовтня 2010 р. № 158
 • З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 21.09.2010 р. "Про результати перевірки розрахунку вартості тем, виконуваних УНДІАСД" від 8 жовтня 2010 р. № 159
 • Про затвердження Списку осіб, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції у Держкомархіві та центральних державних архівах від 11 жовтня 2010 р. № 161
 • Про затвердження Переліку посад державних службовців апарату Держкомархіву та центральних державних архівів, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції від 11 жовтня 2010 р. № 162
 • Про внесення змін до наказу Держкомархіву від 21.06.2007 № 98 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 614" від 13 жовтня 2010 р. № 163
 • З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 19 жовтня 2010 року "Про стан архівної справи в Херсонській області" від 21 жовтня 2010 р. № 164
 • Про затвердження статуту Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства від 25 жовтня 2010 р. № 170
 • Про регулювання питання щодо документів НАФ, які перебувають у тимчасовому користуванні у Кам’янець-Подільському міському архіві від 26 жовтня 2010 р. № 171
 • Про оголошення рішення колегії Держкомархіву від 19.10.2010 "Про відзначення Дня працівників державних архівних установ" від 27 жовтня 2010 р. № 172
 • Про затвердження положень про структурні підрозділи Держкомархіву від 27 жовтня 2010 р. № 174
 • Про внесення змін до складу Головної редакційної колегії Держкомархіву України з підготовки архівних довідників за Програмою "Архівні зібрання України", затвердженого наказом Держкомархіву від 03.08.2010 № 104 від 28 листопада 2010 р. № 175
 • Про внесення змін до наказу Держкомархіву від 30.12.2009 № 231 "Про Редакційно-видавничу раду Державного комітету архівів України" від 29 жовтня 2010 р. № 176
 • З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 19.10.2010 р. "Про стан усунення порушень фінансово-господарської діяльності, виявлених попередньою перевіркою у ДЕКС ЦДАУ" від 8 листопада 2010 р. № 181
 • Про експонування оригіналів документів під час візиту делегації Національної бібліотеки та архіву Ісламської Республіки Іран (НБА ІРІ) від 9 листопада 2010 р. № 185
 • Про затвердження Положення про галузевий державний архів Державної прикордонної служби України від 12 листопада 2010 р. № 187/860, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2010 р. № 1187/18482
 • Про затвердження Положення про преміювання працівників Держкомархіву від 12 листопада 2010 р. № 188
 • Про участь державних архівних установ у відзначенні 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни від 16 листопада 2010 р. № 190
 • Про узагальнення інформації з проведення роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики в Держкомархіві від 17 листопада 2010 р. № 191
 • Про забезпечення проведення системної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо рішень Уряду, розробниками яких є Держкомархів від 17 листопада 2010 р. № 192
 • Про участь державних архівів у відзначенні 15-ї річниці Конституції України від 18 листопада 2010 р. № 194
 • Про участь державних архівів у відзначенні 20-ї річниці незалежності України від 19 листопада 2010 р. № 195
 • З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 16.11.2010 "Про стан охорони праці в державних архівних установах" від 26 листопада 2010 р. № 196
 • Про хід виконання Указу Президента України від 09.12.2010 р. № 1085 від 14 грудня 2010 р. № 202
 • Про відзначення премією імені Василя Веретеннікова від 16 грудня 2010 р. № 203
 • З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 16.11.2010 р. "Про забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду у процесі користування ними" від 17 грудня 2010 р. № 204
 • Про Науково-видавничу раду Держкомархіву від 20 грудня 2010 р. № 205
 • З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 21 грудня 2010 року "Про роботу із запитами та зверненнями громадян в державних архівах" від 23 грудня 2010 р. № 206
 • Про внесення змін до положень про структурні підрозділи Держкомархіву від 24 грудня 2010 р. № 209
 • Про додаткові заходи щодо посилення збереження архівних документів від 28 грудня 2010 р. № 210
 • З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 21.12.2010 року "Про стан архівної справи в ЦДАМЛМ України" від 30 грудня 2010 р. № 213
 • Про оголошення рішення колегії Держкомархіву від 21.12.2010 "Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 63821/3/11-10 щодо стану виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, у сфері державної політики" від 30 грудня 2010 р. № 214
ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ
 • У ДЕРЖКОМАРХІВІ УКРАНИ
 • У ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ
 • МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ
 • ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ'ЯТНІ ДАТИ
 • Заходи державних архівних установ з відзначення 66-ї річниці визволення України від фашистських загарбників

Файл в форматі PDF (1 890 MB)

На початок
На початок