Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуЛоготип Державного комітету архівів України

2020 р.

2018 р.

Випуск 4(73):
жовтень-грудень

Випуск 3(72):
липень-вересень

Випуск 2(71):
квітень-червень

Випуск 1(70):
січень-березень

2017 р.

Випуск 4(69):
жовтень-грудень

Випуск 3(68):
липень-вересень

Випуск 2(67):
квітень-червень

Випуск 1(66):
січень-березень

2016 р.

Випуск 3-4(64-65):
липень-грудень

Випуск 1-2(62-63):
січень-червень

2015 р.

Випуск 3-4(60-61):
липень-грудень

Випуск 2(59):
квітень-червень

Випуск 1(58):
січень-березень

2014 р.

Випуск 4(57):
жовтень-грудень

Випуск 3(56):
липень-вересень

Випуск 2(55):
квітень-червень

Випуск 1(54):
січень-березень

2013 р.

Випуск 4(53):
жовтень-грудень

Випуск 3(52):
липень-вересень

Випуск 2(51):
квітень-червень

Випуск 1(50):
січень-березень

2012 р.

Випуск 4(49):
жовтень-грудень

Випуск 3(48):
липень-вересень

Випуск 2(47):
квітень-червень

Випуск 1(46):
січень-березень

2011 р.

Випуск 4(45):
жовтень–грудень

Випуск 3(44):
липень-вересень

Випуск 2(43):
квітень-червень

Випуск 1(42):
січень-березень

2010 р.

Випуск 4(41):
жовтень-грудень

Випуск 3(40):
липень-вересень

Випуск 2(39):
квітень-червень

Випуск 1(38):
січень-березень

2009 р.

Випуск 4(37):
жовтень-грудень

Випуск 3(36):
липень-вересень

Випуск 2(35):
квітень-червень

Випуск 1(34):
січень-березень

2008 р.

Випуск 4(33):
жовтень-грудень

Випуск 3(32):
липень-вересень

Випуск 2(31):
квітень-червень

Випуск 1(30):
січень-березень

2007 р.

Випуск 3-4(29):
липень-грудень

Випуск 2(28):
квітень-червень

Випуск 1(27):
січень-березень

2006 р.

Випуск 2-4(26):
квітень-грудень

Випуск 1(25):
січень-березень

2005 р.

Випуск 4(24):
жовтень-грудень

Випуск 3(23):
липень-вересень

Випуск 2(22):
квітень-червень

Випуск 1(21):
січень-березень

2004 р.

Випуск 4(20):
жовтень-грудень

Випуск 3(19):
липень-вересень

Випуск 2(18):
квітень-червень

Випуск 1(17):
січень-березень

2003 р.

Випуск 4(16):
жовтень-грудень

Випуск 3(15):
липень-вересень

Випуск 2(14):
квітень-червень

Випуск 1(13):
січень-березень

2002 р.

Випуск 4(12):
жовтень-грудень

Випуск 3(11):
липень-вересень

Випуск 2(10):
квітень-червень

Випуск 1(9):
січень-березень

2001 р.

Випуск 4(8):
жовтень-грудень

Випуск 2-3
(6-7)
:
квітень-вересень

Випуск 1(5):
січень-березень

2000 р.

Випуск 4:
жовтень-грудень

Випуск 3:
липень-вересень

Випуск 2:
квітень-червень

Випуск 1:
січень-березень

 

Публікації

Вісник Державної архівної служби України

Вісник

© Державна архівна служба України, 2020
видається з 2000 р.
(до липня 2011 р. - Вісник Державного комітету архівів України)

Випуск 4 (24): жовтень-грудень 2005 року

Файл в форматі PDF (784 KB)

Зміст

Офіційні акти вищих органів державної влади і управління
 • Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки від 4 листопада 2005 року"
 • Постанова Кабінету Міністрів України Про присвоєння рангів державним службовцям від 1 жовтня 2005 р. N 997
 • Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку передачі наукової документації з дослідження археологічної спадщини від 21 грудня 2005 р. N 1255 17
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України Про створення Міжвідомчої робочої групи з питань утворення Українського інституту національної пам'яті від 17 листопада 2005 р. N 460-р
Накази Державного комітету архівів України
 • З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 20 вересня 2005 р. "Про планування роботи державних архівних установ на 2006 рік та звітність за 2005 рік" від 7 жовтня 2005 р. № 124
 • Про результати службового розслідування стосовно Сварник Г. І. від 7 жовтня 2005 р. № 125
 • Про упорядкування структури апарату Держкомархіву України та введення в дію нового штатного розпису від 20 жовтня 2005 р. № 127
 • Про затвердження Положення про галузевий державний архів гідрометеорологічної служби від 24 жовтня 2005 р. № 128/377
 • З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 21.10.2003 "Про стан нормативно-методичного забезпечення експертизи цінності документів" від 24 жовтня 2005 р. № 129
 • З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 21 жовтня 2005 р. "Про затвердження переліку державних послуг, що надаються Держкомархівом та державними архівними установами" від 24 жовтня 2005 р. № 130
 • З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 21 жовтня 2005 р. "Про пріоритетні напрямки розвитку архівної справи у 2006 році" від 24 жовтня 2005 р. № 131
 • З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 27 жовтня 2005 р. "Про хід виконання Розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року № 957 "Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей в Україні" від 28 жовтня 2005 р. № 132
 • Про внесення змін до складу Головної редакційної колегії Держкомархіву України з підготовки архівних довідників за Програмою "Архівні зібрання України" від 1 листопада 2005 р. № 133
 • Про затвердження Положення про Експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву Державного департаменту України з питань виконання покарань від 1 листопада 2005 р. № 134/179
 • Про створення тендерного комітету Державного комітету архівів України від 1 листопада 2005 р. № 134 а
 • Про умови оплати праці працівників Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства на основі Єдиної тарифної сітки від 8 листопада 2005 р. № 135
 • Про зміну складу колегії Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України від 9 листопада 2005 р. № 136
 • Про скасування наказу Держкомархіву та Мінприроди від 24.10.2005 № 128/377 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів гідрометеорологічної служби" від 15 листопада 2005 р. № 137/412
 • Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки від 21 листопада 2005 р. № 138
 • Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам від 24 листопада 205 р. № 139
 • Про порядок здійснення службових відряджень за кордон та укладання міжнародних договорів про співробітництво з архівними установами та іншими організаціями іноземних держав представниками державних архівних установ від 30 листопада 2005 р. № 140
 • Про організацію роботи з підготовки документальної виставки до 20-річчя Чорнобильської трагедії від 1 грудня 2005 р. № 141
 • Про завершення роботи над путівниками ЦДАВО України та Держархіву Закарпатської області від 1 грудня 2005 р. № 142
 • Про підготовку українсько-російсько-білоруського збірника документів, присвяченого 20-річчю Чорнобильської трагедії від 1 грудня 2005 р. № 143
 • Про порядок передавання державними архівними установами документів підприємству "Архівні інформаційні системи" для виготовлення цифрових копій від 6 грудня 2005 р. № 144
 • Про затвердження положень про структурні підрозділи Держкомархіву та посадові інструкції працівників від 8 грудня 2005 р. № 146 а
 • Про затвердження Положення про Експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна України від 8 грудня 2005 р. № 147/3123 104
 • Про завершення державними архівами підготовки комп'ютерної енциклопедії "Історія парламентаризму в Україні" від 12 грудня 2005 р. № 148
 • Про затвердження Примірного положення про колегію держархіву від 12 грудня 2005 р. № 150
 • Щодо посилення режиму збереження фондів Архівно-музейного комплексу "Літературно-мистецькі Плюти" - відділу ЦДАМЛМ України від 16 грудня 2005 р. № 152
 • Про співробітництво державних архівних установ України з державними архівними службами Республіки Сербії і Чорногорії та Чеської Республіки у 2006 році від 20 грудня 2005 р. № 154
 • Про проведення розширеного засідання колегії Держкомархіву від 20 грудня 2005 р. № 155
 • З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 15 листопада 2005 р. "Про орієнтовний план виставкової діяльності державних архівів на 2006 р. та підсумки роботи Виставкового центру Держкомархіву в 2005 р." від 22 грудня 2005 р. № 157
 • З оголошенням рішення колеги Держкомархіву України від 20 грудня 2005 року "Про результати перевірки виконання актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України " від 23 грудня 2005 р. № 159
Хроніка архівного життя
 • У державних архівних установах України
 • Автономна Республіка Крим
 • У Держархіві Закарпатської області
 • У Держархіві Кіровоградської області
 • У Держархіві Хмельницької області
Міжнародні контакти
 • У Держархіві Закарпатської області

Файл в форматі PDF (784 KB)

На початок
На початок