Файл у форматі PDF (4,5 МБ)

Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви /
Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. - 2-е вид., доп. - К., 2005. - 692 с. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники)

УДК 930.25
ББК 79.3
А 87

ISBN 966-625-029-2

© Державний комітет архівів України, 2005
© УНДІАСД, 2005
© Автори статей, 2005
© Упорядники, 2005

Перший том Довідника включає відомості про державні центральні, місцеві та галузеві архіви (станом на 2005 р.). Описові статті містять інформацію адміністративного характеру, відомості про історію архівної установи, дані про обсяг, склад та зміст фондів, науково-довідковий апарат, основні методичні розробки та бібліографію видань про склад та зміст фондів, публікації з історії архівної установи.

На початок
На початок