Державний архів Миколаївської області: Путiвник

Державний архів Миколаївської області: Путiвник – Миколаїв: Іліон, 2014. – 1144 с.

ISBN 978-617-534-279-4
УДК 930.255(477.73)(036)
ББК 79.3(4Укр-4Мик)я2
Д36


Файл у форматі pdf - 7,77 МБ

Пропоноване видання є путівником по фондах та колекціях Державного архіву Миколаївської області. Інформація про склад і зміст документів, у тому числі й тих, що перебували на таємному зберіганні, доповнена короткими історичними і біографічними відомостями про фондоутворювачів.

До видання увійшли також списки усіх фондів, які зберігаються або зберігалися в держархіві, що дає можливість дослідникам отримати більш цілісне уявлення про склад і зміст документального надбання держархіву Миколаївської області.

Видання розраховане на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться історією Миколаївщини.

На початок
На початок