Державний архів Львівської області:
Путiвник по фондах партiйних органiзацiй Львiвської та Дрогобицької областей / Державний Комітет архівів України. Державний архів Львівської області - Львів, 2003. - 136 с. - (Серія "Архівні зібрання України: Путівники")


Видання є доповненням до раніше виданих Путівника по Держархіву Львівської області (Льві, 1965р), Путівника по філіалу Держархіву Львівської області в м. Самборі (Львів, 1962) та доповнення до Путівника по Держархіву Львівської області (Кив, 1988р). Воно характеризує склад та зміст документів колишнього архіву Львівського обкому Компартії України. До передачі на державне зберігання у 1991 р. доступ до цих документів був вкрай обмежений і вони майже невідомі широкому загалу. Зміст цих документів висвітлює не тільки діяльність партійних осередків львівської обласної організації Компартії України, але стан народного господарства, науки, культури, громадського життя, міжнародних зв'язків Львівщини протягом 40-х - 80-х  років ХХ століття.
Розраховане на наукових працівників, студентів, краєзнавців, аматорів історії Львівщини.

Файл у форматі pdf - 827 Кб


Зміст

Передмова

I.ФОНДИ ТЕРИТОРIАЛЬНИХ КОМIТЕТIВ КПУ

I.1. Фонди обкомiв КПУ

I.2. Фонди райкомiв КПУ

I.3. Фонди мiськкомiв КПУ

II. ФОНДИ ПАРТIЙНИХ КОМIТЕТIВ (ПАРТКОМIВ) КПУ УСТАНОВ, ПIДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНIЗАЦIЙ

III. ФОНДИ ПОЛIТИЧНИХ ВIДДIЛIВ УСТАНОВ I ОРГАНIЗАЦIЙ

IV. ФОНДИ ПАРТIЙНИХ АРХIВIВ, МУЗЕЮ, КОЛЕКЦIЯ ДОКУМЕНТIВ

V. НЕАНОТОВАНІ ФОНДИ

На початок
На початок