Державний архів Івано-Франківської області: Путівни

Файл в форматі PDF
(2 137 MБ)

Державний архів Івано-Франківської області: Путівник. - Т. 1: Фонди періоду до 1939 року /
Упорядники: В. Гнатів, Н. Калюжна, О. Човганюк, В. Янош. - К., 2008. - 464 с.

ББК 79.3(4 Укр)
Д 36
ISBN 966-8225-28-4

© Державний комітет архівів України, 2008

© Державний архів Івано-Франківської області, 2008

© Любов Соколова, старший упорядник, 2008

Пропонований путівник входить до серії архівних довідників, які видаються за галузевою програмою "Архівні зібрання України". У ньому подано інформацію про склад і зміст документів Державного архіву Івано-Франківської області. До першого тому увійшли джерела з історії західноукраїнських земель у складі Речі Посполитої (1752-1772), Австрійської (з 1867 р. - Австро-Угорської) імперії (1772-1918), Польщі (1919-1939) та періоду Першої світової війни. В даному томі проанотовано всі фонди періоду до 1939 року, в т.ч. подано інформацію про розсекречені матеріали, описано унікальні й особливо цінні документи. Путівник побудований за галузево-тематичною схемою, оснащено сучасним науково-довідковим апаратом, який включає довідку про адміністративно-територіальний поділ області (1752-1939), покажчики (іменний; географічний; установ, підприємств, організацій), перелік фондів та ін. Видання розраховане на істориків, краєзнавців, науковців, усіх, хто цікавиться історичною спадщиною України.

На початок
На початок