БЮЛЕТЕНЬ
Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації
з архівної справи та документознавства

№ 1   № 2   № 3   № 4   № 5-6   № 7   № 8   № 9   № 10   № 11   № 12   № 13   № 14   № 15 

№ 16   № 17   № 18   № 19    № 20    № 21

 


БЮЛЕТЕНЬ
Галузевої служби науково-технічної інформації
(ГСНТІ)

Бібліографічна інформація
№ 1

Одним із головних завдань Галузевої служби науково-технічної інформації (ГСНТІ) є систематичне вивчення та наукове опрацювання літератури з питань архівної справи та документознавства, неопублікованих документів, що надходять до довідково-інформаційного фонду (ДІФ), підготовка на їх основі аналітичної, реферативної, оглядової, бібліографічної та іншої інформації.

ГСНТІ започатковує видання щоквартального бібліографічно-інформаційного бюлетеня для оперативного інформування керівництва Державного Комітету архівів України, УДНДІАСД, спеціалістів архівних установ про нові надходження до довідково-інформаційного фонду (ДІФу) ГСНТІ, науково-довідкової бібліотеки ЦДА України та про видання з питань документознавства, архівної справи, спеціальних історичних дисциплін, що надійшли до національних та наукових бібліотек України.


БЮЛЕТЕНЬ
Галузевої служби науково-технічної інформації
(ГСНТІ)

Бібліографічна інформація
№ 2

Бібліографічний покажчик видань з документознавства (1975-1995) // Автори-укладачі: Л. О. Ткачова, О. М. Загорецька, Р. В. Романовський. Бібліографічна редакція: Л. П. Одинока, А. А. Слободніченко.


Галузева служба науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства пропонує черговий випуск бібліографічно-інформаційного бюлетеня, який присвячений проблемам документознавства. Покажчик охоплює літературу за період 1975-1995 рр. з питань теорії документознавства; загальних проблем організації діловодства; організації діловодства в органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах; уніфікації та стандартизації документів, документної лінгвістики; підготовки різних видів документів; механізації та автоматизації діловодства, комп'ютерного діловодства; підготовки та перепідготовки кадрів у галузі діловодства.


БЮЛЕТЕНЬ
Галузевої служби науково-технічної інформації
(ГСНТІ)

Бібліографічна інформація
№ 3

Бібліографічний покажчик: Збереження документальних фондів (архіви, бібліотеки, музеї) // Автори-укладачі: Л. П. Одинока, Р. В. Романовський, А. А. Слободніченко.


Передмова
 1. Загальні проблеми зберігання документів
 2. Моніторинг стану збереженості документів
 3. Документи з паперовими носіями
 4. Фотодокументи
 5. Збереження документів з плівковими носіями
 6. Документи з іншими носіями
 7. Безпека праці
 8. Будівництво та технічне оснащення архівів
 9. Підготовка кадрів в галузі збереженості документів
Список джерел, використаних при укладанні покажчика

БЮЛЕТЕНЬ
Галузевої служби науково-технічної інформації
(ГСНТІ)

Бібліографічна інформація
№ 4

Бібліографічний покажчик: Збереження документальних фондів (архіви, бібліотеки, музеї) // Автори-укладачі: Л. П. Одинока, Р. В. Романовський, А. А. Слободніченко.


Галузева служба науково-технічної інформації (ГСНТІ) представляє четвертий випуск бібліографічно-інформаційного бюлетеня для оперативного інформування керівництва Державного комітету архівів України, УНДІАСД, спеціалістів архівних установ про нові надходження до довідково-інформаційного фонду (ДІФу) ГСНТІ, науково-довідкової бібліотеки ЦДА України та про видання з питань документознавства, архівної справи, спеціальних історичних дисциплін, що надійшли до національних та наукових бібліотек України.

 1. Методичні розробки
 2. Періодичні видання
 3. Сигнальна інформація:

БЮЛЕТЕНЬ
Галузевої служби науково-технічної інформації
(ГСНТІ)

Бібліографічна інформація
№ 5-6

Автори-укладачі: А. А. Батрак, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський


Галузева служба науково-технічної інформації (ГСНТІ) представляє 5-6 (об'єднаний) випуск бібліографічно-інформаційного бюлетеня для оперативного інформування керівництва Державного комітету архівів України, УНДІАСД, спеціалістів архівних установ про нові надходження до довідково-інформаційного фонду (ДІФу) ГСНТІ , науково-довідкової бібліотеки ЦДА України та про видання з питань документознавства, архівної справи, спеціальних історичних дисциплін, що надійшли до національних та наукових бібліотек України.

 1. Методичні розробки
 2. Періодичні видання
 3. Нові надходження
 4. Сигнальна інформація
  1. Зарубіжні видання з архівної справи та документознавства
  2. Вітчизняні видання з архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін

БЮЛЕТЕНЬ
Електронний документ та електронний документообіг
Матеріали до бібліографії

Бібліографічна інформація
№ 7

Укладачі: Л. П. Одинока, А. А. Батрак, Р. В. Романовський


Галузева служба науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства представляє 7 випуск бібліографічно-інформаційного бюлетеня під назвою "Електронний документ та електронний документообіг: Матеріали до бібліографії".

 1. Нормативно-правова база
 2. Концепції побудови систем автоматизації діловодства та документообігу. Електронний документообіг
 3. Характеристика окремих систем автоматизації діловодства та документообігу
 4. Концепції електронного архіву

БЮЛЕТЕНЬ

Бібліографічна інформація
№ 8

Періодичні та продовжувані видання історичної тематики, що видаються в Україні та зарубіжні видання українознавчої тематики: Матеріали до бібліографії // Автори-укладачі: А.А. Батрак, Л.П. Одинока, Р.В. Романовський

Галузева служба науково-технічної інформації (ГСНТІ) з архівної справи та документознавства представляє 8 випуск бібліографічно-інформаційного бюлетеня під назвою "Періодичні та продовжувані видання історичної тематики, що видаються в Україні та зарубіжні видання українознавчої тематики: Матеріали до бібліографії". Бюлетень містить відомості про більш ніж 200 видань історичної тематики станом на 2004 р., зокрема видання державних архівних установ України, установ НАН України, навчальних закладів, музеїв, інших наукових установ, зарубіжні видання українознавчої тематики.

Виявлення матеріалів проводилось у каталогах Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, Державної історичної бібліотеки України, Науково-довідкової бібліотеки центральних державних архівів України, реферативному журналі "Джерело".

"Матеріали до бібліографії" будуть поповнюватися інформацією про нові видання історичної тематики.

Даний випуск бюлетеня призначений для науковців, аспірантів, пошукачів, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами історії України.

На допомогу аспірантам та пошукачам
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

Періодичні та продовжувані видання історичної тематики,
що видаються в Україні та зарубіжні видання українознавчої тематики:
Матеріали до бібліографії


БЮЛЕТЕНЬ
Галузевої служби науково-технічної інформації
(ГСНТІ)

Бібліографічна інформація
№ 9

Укладачі: Л. П. Одинока, А. А. Батрак, Р. В. Романовський


Галузева служба науково-технічної інформації (ГСНТІ) з архівної справи та документознавства представляє 9 випуск бібліографічно-інформаційного бюлетеня для оперативного інформування керівництва Державного комітету архівів України, УНДІАСД, спеціалістів архівних установ про нові надходження до довідково-інформаційного фонду (ДІФу) ГСНТІ, науково-довідкової бібліотеки ЦДА України та про видання з питань документознавства, архівної справи, спеціальних історичних дисциплін, що надійшли до національних та наукових бібліотек України.

З виданнями, що надійшли до ДІФу ГСНТІ можно ознайомитися за адресою:
вул. Солом'янська, 24,
приміщення Центрального державного кінофотофоноархіву України, 3-й поверх, кімната 313,
тел. 275-23-52.

 1. Методичні розробки
 2. Нові надходження
 3. Сигнальна інформація
 4. Зарубіжні видання з архівної справи та документознавства
 5. Вітчизняні видання з архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін
 6. Нові надходження до Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського

БЮЛЕТЕНЬ
Галузевої служби науково-технічної інформації
(ГСНТІ)

№ 10

Студії з архівної справи та документознавства:
систематичний покажчик змісту
(Т. 1-11)

Укладач: Р. В. Романовський


У 1996 р. Українським державним науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства започатковано видання фахового науково-теоретичного часопису "Студії з архівної справи та документознавства".

Видання включено до переліку Вищої атестаційної комісії України № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (постанова Президії ВАК України від 8 вересня 1999 р. № 01-05/9; "Бюлетень ВАК України", 1999, № 4).

У систематичному покажчику представлено зміст 11 томів часопису, що вийшли у 1996-2004 рр.

Бібліографічний матеріал покажчика систематизовано за тематичними розділами відповідно рубрикації часопису. До розділу ХІІ включено матеріали конференцій, опубліковані у п'ятому та шостому томах "Студій".

 1. Архівна справа: історія та сучасність
 2. Теорія і методика архівознавства
 3. Джерелознавчі галузі знань
 4. Документознавство: історія, теорія, практика
 5. Історія установ, товариств і об'єднань
 6. Історія міст і сіл у світлі архівних документів
 7. Огляди архівних фондів
 8. Видатні архівісти України. Персоналії
 9. Архівознавство за кордоном
 10. Публікація архівних документів
 11. Архівні відкриття
 12. Матеріали конференцій
 13. Бібліографія. Рецензії. Інформація. Хроніка
 14. Ювілеї
 15. Некрологи
 16. Наші консультації

БЮЛЕТЕНЬ
Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства
(ГСНТІ)

Бібліографічна інформація
№ 11

Нормативно-методичні розробки державних архівних установ України за 2007–2009 рр. : (тематично-хронологічний бібліогр. покажчик) / Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-тех. інформації з архів. справи та документознавства ; кер. випуску та наук. редагування: І. М. Мага; уклад.: А. А. Майстренко, С. С. Артамонова, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський ; додатки: Ю. С. Ковтанюк. – К., 2010. – 86 с. – (Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства ; № 11, І квартал 2010 р.).


 1. Список абревіатур та умовних скорочень
 2. Аналітично-статистична довідка
 3. Тематично-хронологічний бібліографічний покажчик нормативно-методичних розробок, підготовлених центральними та місцевими держархівами, що надійшли до ДІФ ГЦНТІ АСД УНДІАСД упродовж 2007–2009 рр.
 4. Додатки

Файл в форматі PDF (2 445 MB)


БЮЛЕТЕНЬ
Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства
(ГСНТІ)

«Україна у Другій світовій війні 1939–1945 рр.:
матеріали до бібліографії (1991–2010)»

Бібліографічна інформація
№ 12

Україна у Другій світовій війні 1939–1945 рр. : матеріали до бібліографії (1991–2010) / Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-тех. інформації з архів. справи та документознавства ; уклад.: С. С. Артамонова, А. А. Майстренко (відп. виконавець), Л. П. Одинока, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський. – К., 2010. – 69 с. – (Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства ; № 12, ІІ квартал 2010 р.).


 1. Від упорядників
 2. Публікації документів та спогадів
 3. Науково-публіцистичні видання
 4. Довідкові видання
 5. Автореферати дисертацій
 6. Монографії, навчальні посібники
 7. Матеріали конференцій, збірники наукових праць

Файл в форматі PDF (564 MB)


БЮЛЕТЕНЬ
Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства

Микола Данилович Руденко (1920-2004) до 90-річчя від дня народження

Бібліографічна інформація
№ 13

Микола Данилович Руденко (1920-2004): до 90-річчя від дня народження / Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-тех. інформації з архів. справи та документознавства; уклад.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовський, С. С. Артамонова, Л. П. Одинока. – К., 2010. – 23 с. – (Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства; № 13, ІІІ кв. 2010 р.).


 1. Від упорядників
 2. Твори Миколи Даниловича Руденка
 3. Про Миколу Даниловича Руденка
 4. Про дисидентський рух
 5. Дисертації про дисидентський рух
 6. Автореферати дисертацій
 7. Бібліографія

Файл в форматі PDF (343 MB)


БЮЛЕТЕНЬ
Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства

"Архівознавство. Археографія. Джерелознавство"
(1999–2009, Вип. 1–10)
Систематичний покажчик змісту

Бібліографічна інформація
№ 14

"Архівознавство. Археографія. Джерелознавство" (1999–2009, Вип. 1–10) : сист. покажч. змісту / Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-техн. інформації з архів. справи та документознавства ; упоряд. Р. В. Романовський. – К., 2010. – 40 с. – (Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства ; № 14, ІV квартал 2010 р.).


 1. Від упорядників
 2. Архівознавство та архівна справа
 3. Документознавство. Діловодство
 4. Археографія
 5. Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Огляди архівних джерел
 6. Історія України. Всесвітня історія
 7. Біографістика
 8. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство
 9. Рецензії, інформація, повідомлення
 10. Перелік випусків збірника наукових праць «Архівознавство. Археографія. Джерелознавство»
 11. Покажчик авторів
 12. Покажчик імен

Файл в форматі PDF (289 MB)


БЮЛЕТЕНЬ
Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства

Джерелознавчий та історіографічний огляд видань, присвячених історії розвитку українського конституціалізму (до 15-ліття прийняття Конституції України)

Бібліографічна інформація
№ 15

Джерелознавчий та історіографічний огляд видань, присвячених історії розвитку українського конституціалізму (до 15-ліття прийняття Конституції України) / Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-тех. інформації з архів. справи та документознавства ; уклад.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовський, С. С. Артамонова, Л.П. Одинока. – К., 2011. – 68 с. – (Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства ; № 15, І півріччя 2011 р.).


 1. Від упорядників
 2. Історіографія створення Конституції України
 3. Загальний огляд розвитку українського конституціоналізму
 4. Конституція України та конституціоналізму в архівних документах та друкованих виданнях
 5. Загальні питання
 6. Історія української Конституції
 7. Видання Конституції України та коментарі до неї
 8. Конституції та конституціоналізм інших держав

Файл в форматі PDF (475 MB)


БЮЛЕТЕНЬ
Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства

Джерелознавчий та історіографічний огляд українських та зарубіжних видань, присвячених історії українського державотворення, становлення та утвердження державних символів України

Бібліографічна інформація
№ 16

Джерелознавчий та історіографічний огляд українських та зарубіжних видань, присвячених історії українського державотворення, становлення та утвердження державних символів України / Держ. архів. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-тех. інформації з архів. справи та документознавства ; уклад.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовський, С. С. Артамонова, Л. П. Одинока. - К., 2011. - 30 с. - (Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства ; № 16, ІІ півріччя 2011 р.).


 1. Від упорядників
 2. Історіографія Гетьманщини
 3. Історіографія українських державних утворень ХХ ст.
 4. Українська державність 1917–1920 рр. (УНР, Українська Держава, ЗУНР)
 5. Карпатська Україна (1939–1939 рр.)
 6. Українська радянська державність
 7. Історіографія розвитку державотворення незалежної України (від 1991 р.)
 8. Становлення та утвердження державних символів України

Файл в форматі PDF (187 MB)


БЮЛЕТЕНЬ
Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства

Українська дипломатія, 1917-1924 рр. Матеріали до бібліографії

Бібліографічна інформація
№ 17

Українська дипломатія, 1917-1924 рр.: матеріали до бібліографії / Держ. архів. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-техн. інформації з архів. справи та документознавства, Нац. іст. б-ка України ; уклад.: С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, З. М. Мусіна, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський. - К., 2012. - 99 с. - (Бюлетень Галузевого центру науково- технічної інформації з архівної справи та документознавства ; № 17, І-ІІ квартал 2012 р.).


 1. Від упорядників
 2. Загальні праці з історії української дипломатії
 3. Загальні питання історії української дипломатії 1917–1924 рр.
 4. Міжнародні дипломатичні конференції
 5. Відносини України з окремими країнами та міждержавними утвореннями
 6. Дипломатія ЗУНР
 7. Персоналії дипломатів
 8. Підготовка дипломатів

Файл в форматі PDF (746 КБ)


БЮЛЕТЕНЬ
Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства


№ 18
Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України:
інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність методичні рекомендації

Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України : інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський. – К., 2012. – 34 с. – (Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства ; № 18, ІІІ–ІV квартал 2012 р.).

Файл в форматі PDF (293 КБ)


БЮЛЕТЕНЬ
Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства


№ 19
І-ІІ квартал 2013 р.

Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Вип. 19 / Держ. архів. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-техн. інформації з архів. справи та документознавства ; уклад.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовський. - К., 2013. - 39 с.

Файл в форматі PDF (287 КБ)


БЮЛЕТЕНЬ
Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства


№ 20
ІII-ІV квартал 2013 р.

Наукове опрацювання нормативно-методичних розробок державних архівних установ України за 2010-2012 рр. з метою подальшого визначення напрямів діяльності, які потребують більш повного нормативно-методичного забезпечення: науково-аналітичний огляд / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Л. А. Ліствіна, Р. В. Романовський, А. І. Титаренко, Л. М. Федорова. - К., 2013. - 75 с. - (Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства ; № 20, ІІІ–ІV квартал 2013 р.).

Бюлетень № 20 (2013 р.) містить науково-аналітичний огляд нормативно-методичної діяльності архівних установ України за 2010-2012 рр. Подано аналітичний та статистичний аналіз та анотований бібліографічний покажчик нормативно-методичних розробок державних архівних установ України.

Файл в форматі PDF (540 КБ)


БЮЛЕТЕНЬ
Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства


№ 21
І–ІІ квартал 2014 р.

"Студії з архівної справи та документознавства" (1996–2012, Вип. 1–20) : сист. покажч. змісту / Держ. архів. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-техн. інформації з архів. справи та документознавства ; упоряд.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовський. – К., 2014. – 86 с. – (Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства ; № 21, І–ІІ квартал 2014 р.).

Файл в форматі PDF (465 КБ)

На початок
На початок