Керування документаційними процесами.
Частина 1: Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD). /
Держспоживстандарт України. - Київ, 2007. - 28 с.

ДСТУ 4423-1:2005

© Держспоживстандарт України, 2005

На початок
На початок