Збірник на пошану Олександра Георгійовича Мітюкова /
Український науково-дослідний інститут архівної справи і докуметознавства. Редкол: І. Н. Войцехівська, Я. С. Калакура, А. М. Катренко та ін. - Київ, 2007. - 233 с.
(Серія Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела. Випуск 8)

ББК 79.3г (4Укр) Мітюков О. Г.
М 66

ISBN 978-966-625-044-8

© Автори статей, 2007
© УНДІАСД, 2007

Збірник присвячено Олександру Георгійовичу Мітюкову - організатору архівної справи, Начальнику Головного архівного управління при РМ УРСР (1969-1988), кандидату історичних наук.
Книга містить спогади, документи, у тому числі фотодокументи, більшість з яких публікуються вперше.
Для всіх, хто цікавиться історією архівної справи та архівною біографістикою.

На початок
На початок