Файл в форматі PDF (4,131 MB)

Державний архів Хмельницької області: Путівник. Том 1 / Головна ред. колегія серії "Архівні зібрання України": Удод О. А. (голова), Боряк Г. В., Верстюк В. Ф., Дубровіна Л. А., Делеган М.В., Гурбова Л. В., Кулініч Ю. Я., Лозицький В. С., Маковська Н. В., Матяш І. Б., Музичук О. В., Новохатський К. Є., Онищенко О. С., Папакін Г. В., Пельц Д. І., Прилепішева Ю. А., Прись Т. П., Скрипка Л. В., Слободянюк П. Я., Смолій В. А., Терещук Л. В., Топішко Н. О. Відповідальний редактор: Галина Осадча. - Київ, Хмельницький, 2007. - 610 с.

ISBN 978-966-528-287-1

ББК 79.3

Д 36

© Л. Баланюк, І. Бортник, Н. Кузьміна, О. Миськова, С. Михайлова, Ю. Олійник, Г. Осадча, В. Рага, Ю. Руденко, П. Слободянюк, Л. Снігур, 2008
© Державний комітет архівів України, 2008
© Державний архів Хмельницької області, 2008

Путівник містить відомості про документи Національного архівного фонду України, які знаходяться на зберіганні в Державному архіві Хмельницької області. Описові статті включають дані про фондоутворювачів, історію створення і функціонування фондів, склад і зміст основних документальних масивів.

Виходить за програмою "Архівні зібрання України", серія "Путівники".

Розрахований для широкого кола читачів і дослідників-істориків, архівістів, мовознавців, краєзнавців, викладачів і студентів вузів та інших освітянських закладів.

На початок
На початок