Харків. Збірник архівних документів і матеріалів /
Гол. ред.: С. І. Посохов; Упоряд.: Л. М. Момот, О. С. Гнезділо, Л. П. Добреля, Т. В. Чернявська. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. - 320 с.: іл.
(Серія "Старовинні міста Харківщини")

ISBN 966-610-096-7

ББК 63.3 (4УКР-4ХАР)
Х37

© Л. М. Момот, О. С. Гнезділо, Л. П. Добреля, Т. В. Чернявська, 2004
© Державний архів Харківської області, 2004
© Національний університет внутрішніх справ, 2004
© А. Є. Будрейко, А. С. Тяпкін, художнє оформлення, 2004

Книга є продовженням серії збірок архівних документів і матеріалів з історії старовинних міст Харківщини. Вона знайомить читача з областним центром - Харковом. Розрахована на всіх, хто цікавиться історичним минулим рідного краю.

На початок
На початок