Кентій А. В.
Збройний чин українських націоналістів. 1920-1956. Історико-архівні нариси. - Т. 1. Від Української Військової Організації до Організації Українських Націоналістів. 1920-1942. - К., 2005. - 332 с.

ББК 63.3 (4 Укр)+79.3
К-33

ISBN 966-8225-21-X

© Кентій А. В., 2005

© Державний комітет архівів України, 2005

© Центральний державний архів громадських об'єднань України, 2005

Ця монографія є першим комплексним дослідженням історії створення та діяльності Організації Українських Націоналістів та Української повстанської армії, які стали помітним явищем у політичному і військовому житті Європи впродовж майже 40 років.
Дослідження здійснено професійним істориком-архівістом, є підсумком більше як 15-літної праці і ґрунтується передусім на маловідомих для наукової громадськості архівних документах, аналізує широкий спектр ідей і стосунків у середовищі міжвоєнної української еміграції під час Другої світової війни та в перші повоєнні роки. Але головним предметом уваги автора є тогочасний чин українських націоналістів, політичний і збройний, який був постійно спрямований на створення Української Самостійної Соборної Держави.
Книга розрахована на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією, архівною справою, адресована передусім науковцям, працівникам архівних установ.


ЗМІСТ

На початок
На початок