Галузевий державний архів СБУ: Путівник

Галузевий державний архів СБУ: Путівник /
ГДА СБУ. Автори-упоряд.: В. М. Даниленко (відп. упоряд.) та ін. - Харків: Права людини, 2009. - 136 с.

ББК 67.9
Г 16

ISBN 978-966-8919-82-4

© ГДА СБ України, 2009

© В. Даниленко, О. Іщук, С. Кокін, О. Лошицький, В. Сут, 2009

© О. Сало, художнє оформлення, 2009

Уперше за роки незалежності України розкрито структуру та зміст архівних фондів радянських спецслужб, а також історію й основні напрямки діяльності ГДА СБУ.

Науково-довідкове видання розраховане на всіх, хто цікавиться новітньою історією України.

На початок
На початок