Музей-архів переходової доби: Пофондовий путівник

Музей-архів переходової доби: Пофондовий путівник / Уклала Ольга Бєлая. Державний комітет архівів України. Державний архів Київської області. - К., 2002. - 102 с. - (Серія "Архівні зібрання України: Спеціальні довідники")

Muzei-arkhiv perekhodovoi doby: Pofondovyi putivnyk / Uklala Olha Bielaia. Derzhavnyi komitet arkhiviv Ukrainy. Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti. - Kyiv, 2002. - 102 s. - (Seriia "Arkhivni zibrannia Ukrainy: Spetsialni dovidnyky")

Файл у форматі pdf - 612 Кб

Путівник знайомить читача з матеріалами Музею-Архіву Переходової доби - однієї з найзагадковіших українських установ, що діяли в окупованому Києві 1942 року. Представлені документи мають надзвичайно широкий науковий попит, висвітлюють чимало білих плям вітчизняного минулого, як міжвоєнного періоду, так і доби Другої Світової війни, містять унікальну інформацію про долю українських культурних цінностей в умовах протистояння сталінської і гітлерівської тоталітарних систем. Для науковців, краєзнавців та всіх, хто цікавиться вітчизняною документальною спадщиною.

ЗМІСТ

Від упорядника

Розділ 1
Загальні відомості про Музей-Архів Переходової доби, його співробітників та наукових консультантів

Розділ 2
Діяльність Музею-Архіву Переходової доби

Розділ З
Експонати Музею-Архіву Переходової доби

Науково-довідковий апарат

На початок
На початок