Державний архів Херсонської області: Путівник

Державний архів Херсонської області: Путівник /
Держкомархів України. Держархів Херсонської області; Автори-упоряд.: А. Карпова (відп. ред.) та ін.; Редколегія: Г. Боряк (голова) та ін. - Київ, 2003. - 740 с.

Путівник містить відомості про документи Національного архівного фонду України, які знаходяться на зберіганні в Державному архіві Херсонської області. Описові статті включають дані про фундоутворювачів, історію створення функціонування фондів, склад і зміст основних документальних масивів.
Виходить за програмою "Архівні зібрання України", серія "Путівники".
Розрахований на широке коло дослідників.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ І. ФОНДИ ПЕРІОДУ ДО 1917 року

Державна влада та управління

Міське та земське самоврядування

Станове самоврядування

Юстиція та суд

Нотаріат

Військово-адміністративні установи

Громадські організації та товариства

Фінанси та кредит

Митна справа

Будівництво і транспорт

Зв'язок і промисловість

Управління державними маєтностями та землеустрій

Лісове господарство

Освіта

Охорона здоров'я

Релігійні установи

Розділ II. ФОНДИ ПЕРІОДУ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ, УНР, УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА УСРР.
1917-1921 рр

Розділ IIІ. ФОНДИ ПЕРІОДУ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ ТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Державна влада та управління

Революційні комітети

Комітети незаможних селян (КНС)

Виконавчі комітети

Партизанські комісії

Органи управління державним майном

Державний і народний контроль

Правосуддя

Юстиція

Суд

Прокуратура

Адвокатура

Арбітраж

Нотаріат

Державна безпека

Міліція

Військові, військово-адміністративиі та військово-продовольчі органи

Громадсько-політичний рух

Комуністична партія України

Ленінська комуністична спілка молоді

Профспілки

Громадські організації та добровільні товариства

Засоби масової інформації

Праця

Соціальне забезпечення

Планування

Статистика

Фінанси

Кредитна система

Державне і кооперативне страхування

Будівництво

Органи управління будівництвом

Будівельні організації

Кооперація

Багатогалузева кооперація

Промислова кооперація

Сільськогосподарська кооперація

Інвалідна кооперація

Споживча кооперація

Житлова кооперація

Промисловість

Органи управління народним господарством

Підприємства важкої промисловості

Підприємства легкої промисловості

Підприємства харчової і мікробіологічної промисловості

Підприємства поліграфічної промисловості

Підприємства місцевої промисловості

Транспорт

Зв'язок

Сільське господарство

Органи управління сільським господарством

Сільськогосподарські підприємства

Бавовництво

Рослинництво

Тваринництво

Лісове господарство

Меліорація та водне господарство

Торгівля

Органи управління внутрішньою торгівлею

Організації та підприємства внутрішньої торгівлі

Акціонерні товариства

Склади та магазини

Громадське харчування

Зовнішня торгівля

Митна справа

Продовольство

Постачання та збут

Органи управління постачанням та збутом

Організації та підприємства постачання та збуту

Заготівля

Органи управління заготівлею

Організації та підприємства заготівлі

Житлове господарство

Комунальне господарство

Побутове обслуговування населення

Освіта, підготовка, перепідготовка кадрів

Органи управління освітою і просвітницькими організаціями

Вищі навчальні заклади

Технікуми

Училища

Заклади з підготовки та перепідготовки кадрів

Позашкільні заклади

Наука, науково-дослідницька робота

Культура

Органи управління культурою

Установи культури

Архівні установи

Охорона здоров'я

Органи управління охороною здоров'я

Заклади охорони здоров'я

Фізкультура і спорт, туризм

Релігійні організації

Розділ IV. ФОНДИ ПЕРІОДУ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ. 1941-1943.
КОМІСІЇ З РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ НАЦИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

Розділ V. ФОНДИ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ, КОЛЕКЦІЇ

Особові фонди

Родинні фонди

Колекції

Розділ VI. ДОКУМЕНТИ НЕФОНДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Кінодокументи

Фотодокументи

Фоновідеодокументи

Науково-довідкова бібліотека

Розділ VII. ПЕРЕЛІК ФОНДІВ

Додатки

Довідка про адміністративно-територіальний поділ Херсонщини

Іменний покажчик

Покажчик географічних назв

Предметно-тематичний покажчик

Видання Державного архіву Херсонської області та публікації за документами архіву

Список скорочень

Summary

На початок
На початок