Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Путівник /
Упоряд.: О. Гнєвишева, У. Єдлінська, У. Кришталович та ін.; Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Державний архів у м. Перемишлі. 2-е вид. - Львів-Перемишль. - 2003. - 492 с.; іл.

ISBN 83-88172-16-6

© Центральний Державний Історичний Архів України, м. Львів, 2003

У фондах Центрального державного історичного архіву України у м. Львові зосереджено одну з найбагатших і найдавніших збірок документальних матеріалів XIII - першої пол. XX ст. з історії Західної України, Польщі, Австро-Угорщини та інших країн Європи. Містить фонди центральних установ і організацій старопольського періоду (XIV-XVIII ст.), австро-угорського панування в Галичині (1772-1918), Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки (1917-1921) та Польщі міжвоєнного періоду (1919-1939). Документи архіву висвітлюють економічний, політичний і культурний розвиток земель Західної України, боротьбу українського народу за створення незалежної держави.
Розрахований на широке коло читачів - істориків, мовознавців, археологів, краєзнавців, студентів.

На початок
На початок