Звертатися: upa@infoukes.com
Webhttp://www.litopysupa.com/main.php?pg=0


Please contactupa@infoukes.com
Webhttp://www.litopysupa.com/main.php?pg=0

Літопис УПА: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. Документи і матеріали /
Редакційна рада: П. Сохань (співголова), П. Потічний (співголова), С. Боряк, Я. Дашкевич, В. Лозицький, Р. Пиріг, О. Пшенніков, М. Ріпецький, Ю. Шаповал. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Видавництво "Літопис УПА"; Державний комітет архівів України; ЦДАГО України. - Київ-Торонто, 2001. - Нова серія. - Том 3. - 647 с.

ISBN 966-02-0475-2 (в Україні)
ISBN 0-920092-53-5 (Canada)

© "Літопис УПА", 2001
© Litopys UPA, 2001


У книзі зібрані установчі документи і матеріали Центрального Комітету Комуністичної партії (більшовиків) України про організацію боротьби з українським національно-визвольним рухом на теренах західних областей України протягом 1943-1959 pp. Документи й супровідні до них матеріали апарату ЦК КП(б)У висвітлюють основні події періоду розгортання і проведення збройної та ідеологічної протидії українським націоналістичним організаціям комуністичним керівництвом республіки, засоби і методи, за допомогою яких ця боротьба здійснювалась.
Для істориків, архівістів, викладачів вузів, студентів та широкого загалу читачів.Зміст

Війна після війни

1943-1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955-1959

Додатки

На початок
На початок