Архівіст: Ювіл. збірник / Держкомархів України; УДНДІАСД; САУ; Держархів м. Києва. - К., 2002. - 192 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 5).

ББК 63.2(4УКР)я4+79.3(4УКР)я4
А-87

©Держархів м. Києва, 2002
УНДІАСД, 2002
Автори статей, 2002

Спільне видання Українського НДІ архівної справи та документознавства серії "Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела" та щорічника Спілки архівістів України "Архівіст: Вісник САУ" присвячене ювілею Державного архіву м. Києва.
У збірнику вміщено статті, написані на підставі документів, що зберігаються в архіві; документи, які висвітлюють історію архіву; бібліографію наукових праць, написаних за документами архіву.


На початок
На початок