Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Автоматизований банк даних
"Джерела з історії УПА"
Короткий огляд проекту

Сохань О. Автоматизований банк даних "Джерела з історії УПА" //
Документи з історії національно-визвольного руху в Україні ХХ ст.: Інформ. бюл. / НАН України; Інститут української археографії. - 1-е вид. - К., 1994. - Вип. 1. - С. 6-11


Банк даних "Джерела з історії УПА"- це спільний проект Інституту української археографії АН України, Головархіву України та Видавництва "Літопис УПА" (Канада). Цей проект створюється відповідно до угоди про наукове співробітництво, підписаної між Інститутом української археографії АН України, Головархівом України та Видавництвом "Літопис УПА" (Канада).

Мета проекту: Фронтальне виявлення, всебічне опрацювання та введения до наукового обігу через публікацію документів і матеріалів з історії Української Повстанської Армії (УПА) й національно-визвольного руху на Україні в 1940-1950-х роках.

Проект по створенню банку даних "Джерела з історії УПА" - це невід'ємна складова частина Національної архівної інформаційної системи "Архівна та рукописна україніка".

Проект "Джерела з історії УПА" забезпечить:

Основними завданнями по розвитку банку даних на найближчий час слід вважати:

Перспективні завдання:

Робота над банком даних (БД) розпочалася в січні 1993 року, а перший цілісний фрагмент БД "Джерела з історії УПА" був закінчений на кінець травня 1993 року. Перша версія БД була відтворена на базі персонального комп'ютера Apple Macintosh з використанням реляційної DataBase FileMaker Pro 2.0 for Apple Macintosh, Банк даних дозволяє досить ефективно здійснювати пошук за певними параметрами; дозволяє імпортувами або експортувати певний обсяг інформації в текстовий файл без обмежень на тип текстового редактора або до інших банків інформації; отримувати друкований звіт за досить вільною формою (форма звіту може легко змінюватись). Доступ до інформації банку даних: Аплікація має декілька рівнів доступу до інформації за рахунок використання програмного захисту. Система має можливість розподілу користувачів інформації на такі групи:

Використання дружньої Apple Macintosh System: Важливою відзнакою БД "Літопис УПА" є наявність дружнього інтерфейса високого рівня. Він включає: малті-доступ користувачів до БД; online help system; можливіть пошуку та оновлення інформації за певною ознакою; графічний дружній інтерфейс. Також важливим є: імпорт/експорт певного виміру даних у нові файли БД, і можливість відновлення інформації у випадку її пошкодження (ідея відновлення інформації у разі руйнування не реалізована в повній мірі у версії 1.01, робота над цим триває і буде презентована у одній з наступних версій). Індексування інформації проводиться одночасно з вводом її до комп'ютера. БД не має обмежень на використання US operating system або Ukrainian/Russian operating system for Apple Macintosh.

Шрифти та мова: Сьогодні Apple Macintosh System дає можливість зняти обмеженість та гнучко використати будь-які національні алфавіти у роботі з комп'ютером. Для подачі кириличних символів використовується фонт Sophia, розробка Українського наукового інституту Гарвардського університету (УНІГУ). Цей шрифт має досить чітке зображеня на моніторі та на лазерному принтері (з PostScripts for Apple Macintosh System 7.1). He є складним завданням перетрансляція інформації у той чи інший фонт у разі користування не стандартизованими українськими фонтами.

Індексування: Автоматичне індексування генерується при вводі інформації по всіх описових реквізитах БД. Досить якісна система побудови індексу дозволяє уникнути проблеми часу на відповідної інформації в системі і дозвляє перекласти на комп'ютер всі операції по оновленню індексів. Але і сьогодні існують певні перешкоди щоб повністю зняти проблеми з індексуванням інформації в системі. Перший блок проблем пов'язаний з використанням національних алфавітів, а саме побудови іншої пошукової таблиці як наслідок різниці у розміщені англійських та національних лідер Завдання ще загострюється наявністю як документів українського походження, так і російського, назви яких подаються у базі відповідне до оригіналу. Другий блок проблем пов'язаний з труднощами змін назв різних географічних об'єктів та цілих регіонів, відсутністю певних домовленостей з архівістами щодо вводу часової інформації (Приклад: "15 січня 1947 року" рівнозначно з "15.01.47" і так далі). Використання досвіду архівістів розвинутих країн один з можливих шляхів вирішення подібних проблем (як приклад взяти за основу MARC формат).

Сумісність з іншими комп'ютерними системами: Банк даних "Літопис УПА" не є внутрішньо замкнутою системою. Сьогодні Apple системами такими, як IBM PC, NEXT або SUN. Маючи відповідні програмні засоби Apple Macintosh дає можливість зняти обмеженість на використання комп'ютерів іншої архітектури. Зокрема, вже сьогодні проробляється питання про створення відповідної аплікації для Windows for IBM PC. Це буде давати можливість використовуючи різні аплікації та комп'ютери працювати з єдиним блоком інформації незалежно від типу комп'ютерів і програмного забезпечення.

Видавничі можливості та плани: Потужні видавничі можливості комп'ютерної системи Apple Macintosh відкривають нові горізонти в видавничій діяльності з використанням інформації БД. Це можуть бути експрес-анотації по різним документам, інформаційні бюлетені, корпусні та тематичні довідники різних типів. Нарешті, масив інформації БД дає можливість формувати чергові томи нового серійного видання "Літопис УПА".

Перспективні плани: Перш за все, з огляду на світовий досвід це комплектація і розвиток закінчених фрагментів БД з метою видання їх на CD-ROM.

Використання банку даних "Джерела з історії УПА": Інститут української археографії АН України, Головархів України та Видавництво "Літопис УПА" (Канада) мають рівні права на даний програмний продукт, а також на інформацію, що містить банк даних. Користування інформацією будь-якою стороною без узгодження з іншими є порушенням авторських прав іншої сторони. Комерційне та будь-яке інше використання інформації банку даних сторонньою установою має бути погоджено з власниками банку даних, а саме Інститутом української археографії АН України, Головархівом України та Видавництвом "Літопис УПА" (Канада).

На початок
На початок