Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


Архівні документи
до історії Української повстанської Армії


Довідники:

Папакін Г. "Озернянський архів" – нові джерела до історії українського руху Опору // Архіви України / Державний комітет архівів України. - Київ, 2005. - № 1-3 (256). - С. 513-515. Файл в форматі PDF (223 KB)

Колекція документів і матеріалів Служби безпеки ОУН-УПА на Тернопільщині ("Озернянський архів") // Архіви України / Державний комітет архівів України. - Київ, 2005. - № 1-3 (256). - С. 515-534. Файл в форматі PDF (260 KB)

Кагуй П. Матеріали до історії УПА, ОУН у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України // Україна в минулому / АН України. Інститут української археографії. Львівське відділення. - Київ; Львів, 1992. - Вип. 3. - С. 7-9.

Кентій А. Джерела з історії ОУН-УПА у фондах державних архівів України // Документи з історії національно-визвольного руху в Україні ХХ ст.: Інформ. бюл. / НАН України; Інститут української археографії. - 1-е вид. - К., 1994. - Вип. 1. - С. 17-21

Сохань О. Автоматизований банк даних "Джерела з історії УПА" // Документи з історії національно-визвольного руху в Україні ХХ ст.: Інформ. бюл. / НАН України; Інститут української археографії. - 1-е вид. - К., 1994. - Вип. 1. - С. 11-16

Волинь. Східна Галичина. 1943-1944: Путівник по польських та українських архівних джерелах / За ред. Д. Наленч та Г. Боряка. - T. 1. - Варшава-Київ, 2003.

Фонди з історії Української повстанської армії в державних архівосховищах України. - К., 1999. - Вип. 1: Анотований покажчик фондів УПА (1942-1946) / Упор. Г. Папакін, О. Вовк, З. Яцишин. - 60 с.

Фонди з історії Української повстанської армії в державних архівосховищах України (1941-1957). - К., 2000. - Вип. 2: Анотований покажчик фондів партійних органів УРСР, в яких відбилася боротьба з УПА / Упор.: Г. Папакін. - 48 с.

Документальні видання:

Літопис УПА: Видання Головного Командування УПА / Редакційна рада: Я. Дашкевич, В. Лозицький, Р. Пирiг, П. Потiчний, П. Сохань, О. Рубльов, М. Рiпецький, Є. Штендера, Г. Боряк, Б. Iваненко. - Київ; Торонто, 1995. - 482 с. - (Літопис УПА. Нова серія. - Т. 1)

Літопис УПА: Волинь i Полiсся: УПА та запiлля. 1943-1944. Документи i матерiали / Редакційна рада: М. Рiпецький, Л. Яковлева, Ю. Шаповал, Є. Штендера, Г. Боряк, Б. Iваненко. - Київ- Торонто, 1999. - 724 с. (Літопис УПА. - Нова серія. - Т. 2)

Літопис УПА: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. Документи і матеріали / Редакційна рада: П. Сохань (співголова), П. Потічний (співголова), С. Боряк, Я. Дашкевич, В. Лозицький, Р. Пиріг, О. Пшенніков, М. Ріпецький, Ю. Шаповал. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Видавництво "Літопис УПА"; Державний комітет архівів України; ЦДАГО України. - Київ-Торонто, 2001. - Нова серія. - Том 3. - 647 с.

Літопис УПА: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1943-1959. Документи і матеріали / Редакційна рада: П. Сохань (співголова), П. Потічний (співголова), С. Богунов та ін. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Видавництво "Літопис УПА"; Державний комітет архівів України; ЦДАГО України. - К., 2002. - Нова серія. - Том 4. Книга перша: 1943-1945. - 598 с.

Літопис УПА: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1943-1959. Книга друга: 1946-1947 / Редакційна рада: П. Сохань (співголова), П. Потічний (співголова), С. Богунов та ін. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Видавництво "Літопис УПА"; Державний комітет архівів України; ЦДАГО України. - К., 2003. - Нова серія. - Том 5. Книга друга: 1946-1947. - 576 с.

Літопис УПА: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1948. Книга третя: 1948 / Редакційна рада: П. Сохань (співголова), П. Потічний (співголова), С. Богунов та ін. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Видавництво "Літопис УПА"; Державний комітет архівів України; ЦДАГО України. - К., 2003. - Нова серія. - Том 6. Книга третя: 1948. - 514 с.

Літопис УПА: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1949-1959. Книга четверта: 1949-1959 / Редакційна рада: П. Сохань (співголова), П. Потічний (співголова), С. Богунов та ін. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Видавництво "Літопис УПА"; Державний комітет архівів України; ЦДАГО України. - К., 2003. - Нова серія. - Том 7. Книга четверта: 1949-1959. - 718 с.

Волинь, Полісся, Поділля: УПА та запілля 1944-1946. Документи і матеріали / Редакційна рада: С. Богунов, Р. Пирiг, П. Потiчний, П. Сохань, Л. Футала, Ю. Шаповал, Г. Боряк, В. Лозицький. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського; Видавництво "Літопис УПА"; Державний комітет архівів України. Державний архів Служби безпеки України. - Київ; Торонто, 2005. – 1334 с. - (Літопис УПА. Нова серія. - Т. 8).

Літопис УПА: Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1944-1945 / Упоряд.: О. Іщук, С. Кокін. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського; Видавництво "Літопис УПА"; Державний комітет архівів України. Державний архів Служби безпеки України. – Київ; Торонто, 2007. – 912 с. – (Літопис УПА. Нова серія. – Т. 9)

Літопис УПА: Життя і боротьба генерала "Тараса Чупринки" (1907–1950). Документи і матеріали / Упоряд.: С. Богунов, В. Даниленко, А. Кентій, С. Кокін, В. Лозицький, М. Посівнич. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського; Видавництво "Літопис УПА"; Державний комітет архівів України. Державний архів Служби безпеки України. – Київ;  Торонто, 2007. – 831 с. – (Літопис УПА. Нова серія. – Т. 10)

Дослідження:

Кентій А. В. Збройний чин українських націоналістів. 1920-1956. Історико-архівні нариси / Державний комітет архівів України. Центральний державний архів громадських об'єднань України - Т. 1. Від Української Військової Організації до Організації Українських Націоналістів. 1920-1942. - К., 2005. - 332 с.

Кентій А., Лозицький В. Війна без пощади і милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941-1944) / Центральний державний архів громадських об'єднань України - К.: "Генеза", 2005. - 408 с.

Слободянюк П. Нескорені (Національно-визвольна боротьба ОУН-УПА на чолі з Романом Шухевичем) / Державний архів Хмельницької області. - Тернопіль, ВАТ "ТВПК "Збруч". - 2006. - 76 с.

На початок
На початок