Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


Під час засідання секції “Історичне краєзнавство та пам'яткознавство” науковий співробітник відділу використання інформації документів Центрального державного науково-технічного архіву України Дмитро Ожиганов доповів про проєкт залізобетонного мосту через р. Сіверський Донець в Ізюмі, виконаний у 5 варіантах співробітниками Української контори Всесоюзного тресту “Союздорпроєкт” Головного управління шосейних доріг НКВС СРСР, м. Київ протягом 1944‒1945 рр.
Проєктна документація зазначеної інженерної споруди зберігається у фонді Р-32 “Всеукраїнський державний трест проєктування цивільного будівництва “Укрцивільпроєктбуд” Наркомату комунального господарства УСРР, м. Харків”. Даною інформацією співробітник ЦДНТА України доповнив доповідь на тему “Дерев'яний міст” на р. Сіверський Донець в Ізюмі в джерелознавчому, історико-краєзнавчому, історико-архітектурному та соціокультурному вимірах”, представлену істориком, методистом районного організаційно-методичного центру Відділу культури і туризму Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області Станіславом Бондаренком. Виступи доповідачів супроводжувалися демонстрацією фото- та відеодокументів.


На початок
На початок