Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


З метою реалізації пріоритету № 1 Державної архівної служби України на 2018 рік «Цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства» ЦДНТА України спільно з ЦДЕА України, ЦДАЗУ, УНІДАСД, НДІ мікрографії та кафедрою історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна під егідою Укрдержархіву організували міжнародний круглий стіл «Проблеми інформатизації: процеси цифровізації (теорія і практика)», який відбувся на базі Центрального державного науково-технічного архіву України (м. Харків).
Програма круглого столу була досить насиченою. В архіві учасники заходу ознайомилися з основними напрямами роботи структурних підрозділів ЦДНТА України, роботою мікрофільмуючої камери та сканера мікроформ для створення копій документів, відвідали виставку архівних документів «Діяльність «Харківського ПромбудНДІпроекту» у царині проектування і реконструкції об’єктів промислової та цивільної архітектури» (за документами з фонду Р-2 ЦДНТА України).
22 червня 2018 року у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбулося основне засідання, яке урочисто відкрив декан історичного факультету С. Д. Литовченко. Вітання Державної архівної служби України учасникам заходу передав директор департаменту страхового фонду документації Укрдержаврхіву А. В. Меленець. Він же й вручив дипломи І ступеня переможцям галузевого конкурсу Укрдержархіву науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії 2018 року працівникам ЦДНТА України А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишеву та А. К. Малишевій за підготовку методичних рекомендацій «Формування Національного архівного фонду усноісторичними джерелами з історії науки і техніки».
Регламент роботи круглого столу передбачав доповіді завідувача кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проф. С. І. Посохова, в. о. директора Центрального державного науково-технічного архіву України М. А. Балишева, директора Білоруського державного архіву науково-технічної документації О. М. Запартики, директора Центрального державного електронного архіву України Ю. С. Ковтанюка, директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства О. Я. Гараніна, директора департаменту страхового фонду документації Державної архівної служби України А. В. Меленця, директора Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії І. М. Кривулькіна, директора Центрального державного архіву зарубіжної україніки І. М. Маги.
Важливою подією в рамках круглого столу стало урочисте підписання договору про співробітництво між ЦДАЗУ і БДАНТД та передавання копій архівної україніки.
Гостей та учасників заходу зацікавила тематична виставка документів ЦДАЗУ «Загартовані безсмертям» (до 100-річчя Української революції та створення армії УНР), яку презентувала директор ЦДАЗУ І. М. Мага. Також охочі мали змогу ознайомитися з експозиціями Музею історії ХНУ імені В. Н. Каразіна та Музею археології ХНУ імені В. Н. Каразіна.
Третій день роботи круглого столу був присвячений науково-технічній документації, яка є профільною для ЦДНТА України. Директор департаменту страхового фонду документації Укрдержархіву А. В. Меленець, директор НДІмікрографії І. М. Кривулькін, а також директори двох центральних архівів Ю. С. Ковтанюк (ЦДЕА України) та М. А. Балишев (ЦДНТА України) зібралися на робочу нараду на тему «Архівна науково-технічна документація в цифрову епоху». Модерував обговорення директор УНДІАСД О. Я. Гаранін. Учасники порушили актуальні для сучасних архівів питання організації зберігання електронної (цифрової) науково-технічної документації (НТД), оцифрування архівної НТД, забезпечення віддаленого доступу користувачів до документів НАФ, що зберігаються у ЦДНТА України.


ФОТОРЕПОРТАЖ

На початок
На початок