Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Концепція програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу» полягає у тому, що всесвітня документальна спадщина є загальним надбанням, вона повинна всіляко зберігатися та захищатися в інтересах усіх, повинна бути доступною всім на постійній основі, без якихось перешкод і з відповідним визнанням культурних традицій та особливостей.

У 2016 році Державна архівна служба України за допомоги та безпосередньої участі Національної комісії України у справах ЮНЕСКО подала національну заявку щодо включення документальної спадщини, пов’язаної з аварією на Чорнобильській АЕС, до Реєстру «Пам’ять світу» ЮНЕСКО на 2016–2017 роки.

Національна заявка Укрдержархіву була підтримана Інститутом історії України НАН України, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Департаментом з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь, Національним архівом та Національною бібліотекою Латвійської Республіки та Генеральною дирекцією державних архівів Республіки Польща.

Комплекс вказаних документів всебічно відбиває причини, перебіг та наслідки аварії на Чорнобильській АЕС – найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття. Чимало документів стосовно розвитку атомної енергетики, будівництва атомних електростанцій, вибуху на ЧАЕС 26 квітня 1986 р., реакції влади на аварію, радіаційного забруднення територій створювалися в умовах радянської системи та мали різні грифи секретності. Зняття цих грифів в незалежній Україні з кожним роком розширює джерельну базу дослідження Чорнобильської катастрофи. Виявлення, описування, ретельне вивчення та введення до суспільного вжитку широкого кола документальних джерел, які зберігаються в українських державних архівах, дозволить краще усвідомити причини катастрофи, глобальність її наслідків, що сприятиме адекватному вирішенню багатьох «чорнобильських» проблем як в Україні, так і в країнах, до яких долетів атомний попіл Чорнобиля.

Чорнобильська катастрофа, яка стала жорстоким випробуванням не лише для України, залишила глибокий слід в історичних джерелах. Історія Чорнобиля задокументована всебічно, але до суспільно-наукового обігу досі ввійшла лише незначна частина цих джерел. Великий джерельний комплекс перебуває нині за межами України: архіви ЦК КПРС, Верховної Ради та Ради Міністрів СРСР, КДБ та інших союзних відомств, сьогодні практично закритий для дослідників.

Документи, що стосуються аварії на Чорнобильської АЕС, яка сталася в Україні 26 квітня 1986 р., зберігаються в Центральному державному архіві вищих органів влади України, Центральному державному архіві громадських об’єднань України, Центральному державному кінофотофоноархіві України, державних архівах Житомирської, Київської, Львівської, Рівненської та інших областей України, галузевих державних архівах Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України та Служби безпеки України. Вони дозволяють дійти висновків, що документи не просто фіксують події, але відображають як ефективні рішення, так і помилкові.

Документи чорнобильського комплексу Центрального державного архіву кінофотофонодокументів України це кінофільм «Чорнобиль. Хроніка важких тижнів» 1986 року, студії «Укркінохроніка», режисера В. М. Шевченка та Колекція рідкісних документальних та аудіовізуальних матеріалів, пов’язаних з трагічними подіями на Чорнобильській АЕС, створених на основі матеріалів, відзнятих у зоні ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. В. М. Шевченко разом з членами знімальної групи провів сто днів в зоні радіоактивного забруднення під час зйомки кінофільму в найнебезпечніших районах.

Зовсім інша категорія джерел походить з Галузевого архіву Служби безпеки України – це інформації, довідки оперативного характеру, що свого часу аж ніяк не були розраховані на оприлюднення, а тому містили значно об’єктивніші відомості, ніж інші партійно-урядові документи.

Документи комплексу є складовою Національного архівного фонду України. Їх правовий статус визначений Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», доступ до них вільний.

Включення української номінації «Документальна спадщина, пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС» до Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу» сприятиме проведенню робіт з оцифрування вказаного документального масиву з метою його максимального удоступнення та забезпечення надійного зберігання, створення відповідного електронного архіву тощо.
На початок
На початок