Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


У Державному архіві Полтавської області відкрито документальну виставку «Архіви і суспільство», присвячену 100-річчю від дня створення системи архівних установ України.
Експозиція виставки «Архіви і суспільство» складається з двох розділів та містить 54 документи.
Документи першого розділу розповідають про розбудову системи архівних установ України у період визвольних змагань 1917-1921 років: фотографії голови УЦР, професора Михайла Грушевського, його брата, відомого науковця і архівіста Олександра Грушевського, які започаткували архівну справу в Україні; документи, які висвітлюють початок національної архівно-бібліотечної справи, а саме - лист Відділу охорони пам'яток старовини і мистецтва Генеральному секретарю народної освіти про допомогу в створенні Національного Музею-архіву війни і революції; заклик Генерального секретаріату народної освіти до всіх видавництв і всього громадянства України про збирання та передавання матеріалів для подальшого зберігання у Бібліотечно-архівному відділі; План діяльності Архівно-бібліотечного відділу Секретарства освіти, складений О. Грушевським; лист Відділу охорони пам’яток старовини і мистецтва Секретарства справ освітніх до місцевих пам’яткоохоронних установ Полтавщини про долю Полтавського єпархіального архіву та ін.
Другий розділ виставки розповідає про основні етапи архівного будівництва на Полтавщині від початку ХХ ст. до сьогодення. Представлені в експозиції розділу документи свідчать, що наукове осмислення проблем архівної справи на теренах краю, як окремої галузі історичної науки, невід’ємно пов’язане зі створенням та діяльністю Полтавської вченої архівної комісії. Ця громадська інституція була створена 1903 р. за ініціативи Полтавського цивільного губернатора та передової місцевої інтелігенції. На стендах – портрети членів комісії, відомі популяризатори місцевої історії: Іван Павловський, Віктор Василенко, Лев Падалка, Володимир Щепотьєв, Матвій Астряб, Катерина Скаржинська та ін., обкладинки місцевих краєзнавчих видань. Архівна комісія розпочала свою діяльність з метою упорядкування архівних справ у губернії, виявлення, систематизації та збереження цінного архівного матеріалу. Основними напрямками її діяльності були збереження архівних джерел, вивчення минулого Полтавщини, популяризація історичних знань.
Наступником Полтавської вченої архiвної комiсiї став Центральний iсторичний архiв Полтавщини (нинi – Державний архiв Полтавської областi). На стендах цього розділу розміщені копія ухвали Полтавського губернського земського зібрання від 9 серпня 1918 року про створення Історичного архіву Полтавщини; спогади колишнього директора Державного архіву Полтавської області А. Г. Момонта про евакуацію архівних документів у 1941 р.; витинки з місцевих газет; програми наукових читань та конференції, організатором яких виступав державний архів упродовж останніх років, а також світлини щодо розвитку архівної справи у повоєнний період та у роки незалежності України, світлини керівників та сподвижників архівної справи в області, видання, підготовлені головною архівною установою області.
На виставці представлено документи Центрального державного архіву вищих органів влади та Державного архіву Полтавської області.


На початок
На початок