Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


18 травня 2016 р.

У збірнику документів зосереджені документи із фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, Галузевого державного архіву Служби безпеки України, Галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ України. Вони відображають депортаційну політику радянської влади на Кримському півострові в роки Другої світової війни та у післявоєнний період, розкривають економічні, культурні аспекти входження Криму до складу УРСР, віддзеркалюють боротьбу кримських татар в 1950-1980-ті роки за повернення на історичну батьківщину, висвітлюють проблему репатріації, адаптації й інтеграції кримських татар в український соціокультурний та політичний простір. Видання розраховане на істориків, етнологів, політологів, вчителів, а також на всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

Крим в умовах суспільних трансформацій (1940–2015): Збірник документів та матеріалів / Ред. кол.: В.А. Смолій (голова), Г.В. Боряк (заст. голови), В.М. Бірчак, Я.В. Верменич, В.М. В’ятрович, В.М. Даниленко, І.М. Кулик, С.В. Кульчицький, О.Є. Лисенко, В.М. Литвин, О.П. Реєнт, О.С. Рубльов, Л.Д. Якубова; Упорядн.: О.Г. Бажан (керівник), О.В. Бажан, С.М. Блащук, Г.В. Боряк, С.І. Власенко, Н.В. Маковська. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів громадських об’єднань України; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; Галузевий державний архів Служби безпеки України. – К.:

На початок
На початок