Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


26 лютого 2015 р.

У рамках розширеного засідання колегії обговорювалися актуальні питання формування, забезпечення збереженості та використання інформації документів Національного архівного фонду, забезпечення ефективного функціонування державної системи страхового фонду документації, функціонування місцевих архівних установ в умовах децентралізації, впровадження електронних сервісів для населення, оцифровування документів генеалогічного характеру, інші пріоритетні напрямки діяльності архівної системи та системи СФД у 2016 році.

Укрдержархів та установи, що належать до сфери його управління, у 2015 році спрямували свою діяльність на безумовне виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», реформування відносин у сфері архівної справи та страхового фонду документації та виконали основні показники, заплановані на 2015 рік.

Участь у розширеному засіданні колегії взяли Голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності М. Л. Княжицький, заступник міністра юстиції - керівник апарату О. П. Іванченко, відповідальні працівники апарату Верховної Ради України та Міністерства юстиції, керівництво та відповідальні працівники Укрдержархіву та державних архівних установ, спеціальних установ страхового фонду документації, інститутів системи НАН України, представників громадськості, ЗМІ.

На початок
На початок