Інформація про стандарт
"Державна уніфікована система документації.
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації.
Вимоги до оформлювання документів. ДСТУ 4163-2003"

З 1 вересня 2003 року набув чинності Національний стандарт України "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів" (ДСТУ 4163-2003), затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 7 квітня 2003 р. № 55. Розроблення Стандарту здійснив Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД) за дорученням Державного комітету архівів України (розробники: С. Кулешов, д-р іст. наук (керівник розробки); Н. Гончарова, канд. екон. наук; О. Загорецька; Л. Кузнєцова; С. Лозова; А. Маньковський, канд. екон. наук; Т. Ситник).

ДСТУ 4163-2003 розроблено на заміну загальносоюзного стандарту "Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов" (ГОСТ 6.38 90).

Стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи - постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності. Він установлює: склад реквізитів документів, вимоги до змісту і розташовування реквізитів документів, вимоги до бланків та оформлювання документів, вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів. Вимоги цього Стандарту щодо оформлювання реквізитів можуть бути поширені на всі класи уніфікованих систем документації. Проте Стандарт не поширюється на процеси створення та обігу електронних організаційно-розпорядчих документів.

На початок
На початок