ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФОТОДОКУМЕНТИ
ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ

Технічні вимоги

Видання офіційне

Київ, 2002
Державний комітет архівів України

ЗМІСТ

Передмова

Вступ

  1. Галузь використання
  2. Нормативні посилання
  3. Визначення
  4. Вимоги до будівель архівів
  5. Вимоги до комплексу приміщень архіву
  6. Забезпечення збереженості фотодокументів під час надходження на державне зберігання
  7. Забезпечення збереженості фотодокументівпід час зберігання
  8. Забезпечення збереженості фотодокументів під час користування
  9. Контроль технічного стану фотодокументів
  10. Вимоги безпеки

Додаток А Картка обліку технічного стану фотодокумента

Додаток Б Пакувальні сорти паперу та картону

Додаток В Матеріали для пакувальних прокладок

Додаток Г Таблиця імерсійних рідин

Додаток Д Бібліографія


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України; Центральним державним кінофотофоноархівом України імені Г. С. Пшеничного

ВНЕСЕНО

Відділом зберігання та обліку Національного архівного фонду Державного комітету архівів України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Державного комітету архівів України від 22.07.2002 р. № 54

3 НА ЗАМІНУ ОСТ 55.2-84

4 РОЗРОБНИКИ: О. Володіна (керівник розробки), канд. біол. наук; A. Шурубура, канд. хім. наук; Н. Щербакова

5 ЗАРЕЄСТРОВАНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України за № 804/200576 від 25.07.2002 р.

© Державний комітет архівів України
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Державного комітету архівів заборонено


ВСТУП

У цьому стандарті реалізовано норми Законів України "Про пожежну безпеку", "Про внесення змін до "Закону України "Про національний архівний фонд і архівні установи".

На початок
На початок