Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Нормативна база

Архівні стандарти і рекомендації

Державні стандарти

 • Керування документаційними процесами. Частина 1: Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD)
  Інформація про стандарт
 • Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. ДСТУ 4163-2003
  Інформація про стандарт
 • Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. ДСТУ 2732: 2004

  Внесено: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД) Державного комітету архівів України;

  Державний комітет архівів України

  Розроблено: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України

  Розробники: О. Загорецька; Л. Драгомірова; Л. Кузнєцова; С. Кулешов, д-р іст. наук (керівник розробки); С. Лозова; А. Маньковський, канд. екон. наук; Н. Христова, канд. іст. наук; А. Шурубура, канд. хім. наук

  Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 р. № 97

  На заміну: ДСТУ 2732-94

Галузеві стандарти

 • Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. ГСТУ 55.001-98
  Файл у форматі RTF+ZIP (43 Кб)
 • Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. ГСТУ 55.002-2002
 • Кінодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. ГСТУ 55.003-2003
  Файл у форматі RTF+ZIP (53 Кб)
 • Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування. СОУ 92.5-22892594-001-2004. - Чин. від 2005-01-01 / Розробники: С. Кулешов (кер. розробки), Л. Одинока (відповід. виконавець), А. Батрак, Р. Романовський. - К.: Держкомархів України, 2005
  Файл в форматі PDF (233 Кб)

Міжнародні рекомендації, стандарти, правила, посібники

 • Кодекс етики архівіста
  Файл в форматі PDF (246 KB)
 • Agreement on Successors Rights and Responsibilities Regarding the State Archives of the Former Soviet Union
  Соглашение о правопреемстве в отношении государственых архивов бывшего СССР
 • Elements of Archival Law by Trudy Huskamp Peterson (from: Proceedings of the International Conference of the Round Table on Archives XXIX CITRA, Mexico 1993)
  Основы архивного законодательства
 • Principles for Archives and Current Records Legislation (ICA, 1996)
  Принципы законодательства по архивам и текущим официальным документам
 • Draft Recommendation No. R (97)... on a European policy on access to archives
  Основные направления европейской политики в области разработки стандартов по доступу к архивам
 • Recommendation No. R (2000) 13 of the Committee of Ministers to member states on a European policy on access to archives
 • UNESCO Guidelines for Establishing Digitization Programmes in Libraries and Archives


На початок
На початок