Державна архівна служба України

НАКАЗ

24.01.2001

м. Київ № 6

Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами
   

Відповідно до підпункту 15 пункту 4 "Положення про Державний комітет архівів України", затвердженого Указом Президента України від 22 березня 2000 р. № 486/2000,

НАКАЗУЮ:
  1. Затвердити Порядок ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами (додається).
  2. Керівникам державних (обласних, міських) архівних установ, що надають платні послуги, забезпечити згідно із зазначеним Порядком установлення цін на послуги та їх затвердження.
  3. Накази Головархіву України від 10 січня 2000 р. № 3 "Про затвердження цін та тарифів на роботи та послуги із забезпечення схоронності та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях, що виконуються державними архівами на договірних засадах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2000 р. за № 55/4276, від 9 лютого 2000 р. № 10 "Про затвердження цін і тарифів на роботи та послуги у сфері використання архівних документів, що виконуються державними архівними установами на договірних засадах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 березня 2000 р. за № 142/4363, вважати такими, що втратили чинність.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівників державних архівних установ.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


На початок
На початок