Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Список
нормативних документів, методичних посібників,
архівознавчої та документознавчої літератури

(додаток до Основних правил роботи державних архівів України)

Структурно список складається з трьох частин - нормативної, методичної та наукової, що поділяються на рубрики відповідно до розділів "Основних правил". Внутрішня будова рубрик наближена до структури тексту відповідного розділу "Основних правил". Нормативні документи, методичні посібники та інша література, що стосуються загальних питань, розміщено у відповідних частинах списку під заголовком "До Передмови". Назви та вихідні дані документів, що стосуються двох або більше розділів "Основних правил", як правило подано за принципом першого згадування із вміщенням до інших рубрик відповідних посилань (у квадратних дужках із зазначенням номера позиції списку).

Нормативно-правові, нормативно-методичні документи та методичні посібники подано в обсязі, що відповідає чинній нормативній базі. Їх використання має здійснюватися з урахуванням відповідних норм "Основних правил" та у частині, що не суперечить цим нормам та іншим чинним нормативним документам більш високого рівня. Нормативні документи та методичні посібники іноземного походження внесено до відповідних рубрик третьої частини списку.

Інформацію про нормативно-методичні документи та методичні посібники, розроблені державними архівами, подано у покажчику, внесеному до списку під № 123. Використання цих документів і посібників у практичній роботі слід здійснювати в частині, що конкретизує відповідні норми "Основних правил".

Наповнення третьої частини списку орієнтовано переважно на висвітлення питань прикладного характеру з урахуванням можливостей доступу до рекомендованої літератури. Кількість методичних посібників та наукової літератури, що стосуються науково-технічних документів та документів особового походження, у списку обмежено з огляду на подання деталізованих списків до спеціальних посібників, роботу над якими має бути завершено найближчим часом.

Номери й дати законодавчих актів і нормативних документів та довідкові дані наказів (указів, постанов), якими їх було затверджено, зазначаються лише для неопублікованих документів чи за потреби уведення додаткової інформації. Бібліографічне описання методичних посібників подано без зазначення найменувань їх укладачів. З метою уніфікації найменування авторів монографій, статей інших наукових розвідок подано із зазначенням прізвища та першого ініціала. Для назв видань застосовано такі абревіатури та скорочення:

I
Законодавчі акти та нормативно-методичні документи

До Передмови

 1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" // Вісник. - 2002. - Вип.1 (9). - С. 5-25.; АУ. - 2002. - № 1-3; Студії. - К., 2002. - Т. 8. - С. 5-16.
 2. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" // Вісник. - 2003. - Вип.1 (13). - С. 7-8.
 3. Основи законодавства України про культуру // ВВР. - 1992. - № 21. - ст. 294 (Із змінами, внесеними згідно з відповідними Законами України // ВВР. - 1994.- № 41. - ст. 376; - 1996.- № 3.- ст.11; - 1997.- № 8.- ст. 62; - 2001.- № 2-3. - ст. 10; -2002.- № 6.- ст. 36; -2002.- № 12-13 - ст. 92; - 2003. - № 10-11. - ст. 86.).
 4. Закон України "Про інформацію" // ВВР. - 1992. - № 48. - ст. 650 (Із змінами, внесеними згідно з Законами України // ВВР. - 2000. - № 27. - ст. 213; - 2002. - № 29. - ст. 194; - 2003. - № 28. - ст. 214; - 2004.- № 11. - ст. 141.).
 5. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" // ВВР. - 1995. - № 7. - ст. 45 (В редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" // ВВР. - 2000. - № 23. - ст. 177; Із змінами, внесеними згідно з відповідними Законами України // ВВР. - 2001.- № 2-3. - ст. 10; - 2002. - № 12-13. - ст. 92; - 2003. - № 10-11. - ст. 86; - 2003. - № 24. - ст. 159.).
 6. Закон України "Про музеї та музейну справу" // ВВР. - 1995. - № 25. - ст. 191 (Із змінами, внесеними згідно з Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про музеї та музейну справу" // ВВР. - 1999. - №28. - ст.231. та Законами України //ВВР. - 2001.- № 2-3. - ст. 10; - 2002. - № 12-13. - ст. 92; - 2003. - № 10-11. - ст. 86; - 2003. - № 24. - ст. 159.).
 7. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2 732-94. - К., 1994. - 33 с.
 8. Перелік галузевих стандартів колишнього СРСР, що використовуватимуться в сфері архівної справи та документознавства // Вісник. - 2002. - Вип.2 (10). - С.178-179.

До розділу 1

 1. Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" // ВВР. - 1999. - № 48. - ст. 405 (Із змінами, внесеними згідно з Законом України // ВВР. - 2003. - № 24. - ст. 159.).
 2. Типове положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації // Вісник. - 2002. - Вип. 3 (11). - С. 27-31.
 3. Примірне положення про архівний підрозділ підприємства, установи та організації, заснованих на приватній формі власності, об'єднання громадян, релігійної організації // Вісник. - 2002. - Вип. 2 (10). - С. 180-184.
 4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" // ВВР. - 1999. - № 20-21. - ст. 190 (Із змінами, внесеними згідно із Законами України // ВВР. - 2001. - № 31. - ст. 149; - 2001. - № 32. ст. 172; - 2003. - № 24. - ст. 159; - 2004. - № 6. - ст. 38; - 2004. - № 10. - ст. 103; - 2004. - № 15. - ст. 228.).
 5. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" // ВВР. - 1997. - № 24. - ст. 170 (Із змінами, внесеними згідно із Законами України // ВВР. - 1998. -№ 48.- ст. 292; - 1999. - № 41. ст. 372; - 2000. - № 9. - ст. 67; - 2000. - № 46. - ст. 393; - 2001. -№ 9. - ст. 39; - 2001. - № 31. - ст. 149; - 2001. - № 32. - ст. 172; - 2001. - № 33. - ст. 175; - 2001. - № 49. - ст. 259; - 2003. - № 4. - ст. 31; - 2003. - № 24. - ст. 159; - 2003. - № 27. - ст. 209; - 2003. - № 28. - ст. 216; - 2003. - № 37. - ст. 301; - 2003. - № 45. - ст. 360; - 2004. - № 9. - ст. 79; - 2004. - № 15. - ст. 228.).
 6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" // Вісник. - 2002. - Вип. 3 (11). - С. 9.
 7. Положення про Державний комітет архівів України // Вісник. - 2000. - Вип.1. - С. 1-7, 9 (Із змінами згідно з Указами Президента України // Вісник. - 2002. - Вип. 3 (11). - С.5-7.; від 05.03.2004 № 208/2004.)
 8. Типове положення про державний архів області, міста Києва і Севастополя // Вісник. - 2002. - Вип. 4 (12). - С.29-34, 59.
 9. Типове положення про архівний відділ районної, районної у місті Києві і Севастополі державної адміністрації //Вісник. - 2002. - Вип. 4 (12). - С.21-25, 58.
 10. Примірне положення про архівний відділ міської ради міста республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення // Вісник. - 2002. - Вип. 2 (10). - С. 193-199.
 11. Примірне положення про місцеву архівну установу для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду // Вісник. - 2002. - Вип. 2 (10). - С. 129-132.
 12. Примірне положення про архівний підрозділ державної наукової установи, музею і бібліотеки // Вісник. - 2003. - Вип.2 (14). - С. 77-81.
 13. Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади // Збірник Постанов України. - 1993. - № 1-2. - ст. 28 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України // ОВУ. - 1998. - № 42. - С. 20; - 2002. - № 20. - С. 83. - ст. 986.).

До розділу 2

 1. Примірна інструкція з діловодства в центральних архівних установах України, Державному архіві при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя / ГАУ України. УДНДІАСД. - К., 1999. - 62 с.
 2. Планово-звітна документація державних архівних установ України: збірник форм зі змінами і доповненнями) / Держкомархів України, УНДІАСД. - К., 2001. - 150 С. (Із змінами згідно з наказом Держкомархіву України // Вісник. - 2002. - Вип. 1(9). - С. 60.).
 3. Положення про колегію Державного комітету архівів України (Затверджено: Наказ Держкомархіву України від 9 грудня 2003 р. № 157).
 4. Типові норми часу і виробітку на основні види робіт з управлінською документацією та документами особового походження на паперових носіях, що виконуються державними архівними установами / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. - К., 1997. - 108 с.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання центральних державних архівів" (з переліком посад працівників, віднесених до категорій посад державних службовців) // Вісник. - 2002. - Вип. 4(12). - С. 26-28.
 6. Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем у державних архівних установах України // Вісник. - 2003. - Вип. 1(13). - С. 36-37, 70-71.
 7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами" // ОВУ. - 1998. - № 19. - С. 29. - ст. 684. [див. також поз. 64].

До розділу 3

 1. Типове положення про секретний архівний підрозділ державного органу, підприємства, установи і організації // ОВУ. - 1997. - № 38. - С. 85-89.; АУ. -1997. - № 1-6. - С. 120-124.
 2. Інструкція про порядок відбору та передачі секретних документів на архівне зберігання // ОВУ. - 1997. - № 38. - С. 55-85.; АУ. - 1997. - № 1-6. - С. 124-146.

До розділу 4

 1. Порядок утворення та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів // Вісник. - 2002. - Вип. 4 (12). - С. 35-41, 66.
 2. Порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання та зберігання // Вісник. - 2002. - Вип. 4 (12). - С. 46-47, 66. [див. також поз. 71].
 3. Перелік державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей // Вісник. - 2002. - Вип. 4 (12). - С. 96-107.
 4. Положення про Центральну експертно-перевірну комісію Державного комітету архівів України // Вісник. - 2000. - Вип. 2. - С. 41-46.
 5. Типове положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя // Вісник. - 2003. - Вип. 1 (13). - С. 34-37.
 6. Типове положення про експертну комісію архівного відділу районної державної адміністрації, архівного відділу міської ради // Вісник. - 2003. - Вип. 1 (13). - С. 74-76.
 7. Типове положення про експертну комісію державного і комунального підприємства, установи та організації // Вісник. - 2003. - Вип. 1 (13). - С. 67-69.
 8. Примірне положення про експертну комісію об'єднання громадян, релігійної організації, а також підприємства, установи та організації, заснованої на приватній формі власності // Вісник. - 2003. - Вип. 2 (14). - С. 74-77.
 9. Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання // ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. - К. - 1997. - 255 С. (Із змінами та доповненнями згідно з наказами Держкомархіву України // Вісник. - 2003. - Вип. 2 (14). - С. 60-63.).
 10. Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання. - К. - 1996. - 208 с.
 11. Перелік документів, що утворюються в установах Державної митної служби України, із зазначенням строків зберігання. - К. - 1997. - 166 с.
 12. Перелік спеціальної документації з питань гідрометеорології та контролю природного середовища, що утворюється в установах Державного комітету України з питань гідрометеорології, із зазначенням місця та строків зберігання. - К. - 2000. - 59 с.
 13. Перелік документів, що утворюються в процесі діяльності органів внутрішніх справ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій системи МВС України із зазначенням строків зберігання. - К. - 2002. - 185с.
 14. Перелік документів, що утворюються в процесі діяльності внутрішніх військ МВС України із зазначенням строків зберігання. - К. - 2002. - 121с.
 15. Перелік документів відділів реєстрації актів цивільного стану зі строками їх зберігання // ОВУ. - 2002. - № 45. - ст. 71. - ст. 2080.
 16. Закон України "Про вибори народних депутатів України" // УК. - 06.04.2004. - № 64; Голос України. - 20.04.2004. - № 73.
 17. Про зберігання документів у Пенсійному фонді України та його органах на місцях у зв'язку з реформою пенсійного забезпечення громадян: наказ Держкомархіву України з оголошенням рішення колегії // Вісник. - 2001. - Вип. 4 (8). - С. 21-24.
 18. Умови зберігання книг реєстрації актів цивільного стану і метричних книг у відділах реєстрації актів цивільного стану та порядок передачі цих книг на зберігання до державних архівів. // ОВУ. - 2002. - № 45. - С. 63. - ст. 2080.
 19. Інструкція про порядок передачі нотаріальних документів на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву // ОВУ. - 2002. - № 29. - С. 194. - ст. 1401 (Із змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України // ОВУ. 2002. - № 48. - С. 39. - ст. 2193).
 20. Інструкція про порядок передання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду. // ОВУ. - 2003. - № 33. - С. 318. - ст. 1792.
 21. Положення про порядок передавання до галузевого Державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна України документів про укладені та виконані фінансовими посередниками угоди з приватизаційними паперами // Вісник. - 2000. - Вип. 3. - С. 86, 92-94.

До розділу 5

 1. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" // Вісник. - 2003. - Вип. 2 (14). - С. 15-22.
 2. Закон України "Про електронний цифровий підпис" // Вісник. - 2003. - Вип. 2 (14). - С. 23-32.
 3. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163-2003 /Держспоживстандарт України. - К., 2003. - 22 с.
 4. Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади // ОВУ. - 1997. - № 43. - ст. 50 (Із змінами, внесеними відповідно до постанови Кабінету Міністрів України // ОВУ. - 2003. - № 31. - ст. 1627.)
 5. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації // ОВУ. - 1997. - № 4. - ст. 202.; АУ. - 1997. - № 1-6. - С.111-120.
 6. Примірна номенклатура справ апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій // Вісник. - 2003. - Вип. 1 (13). - С. 77, 207-247.
 7. Примірна номенклатура справ територіального органу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. - К. - 1999. - 19 с.
 8. Примірна номенклатура справ державної нотаріальної контори (Затверджено: Наказ Міністерства юстиції України від 9 листопада 2000 р. № 56/5).
 9. Примірна номенклатура справ приватного нотаріуса (затверджено: наказ Міністерства юстиції України від 9 листопада 2000р. № 56/5).
 10. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Держкомархів України. - К., 2001. - 111 с.;
 11. Примірні норми часу (виробітку) на основні види робіт в архівних підрозділах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Держкомархів України; УДНДІАСД. - К., 2001. - 66 С. 
 12. Положення про створення і облік копій страхового фонду унікальних документів, що не є власністю держави // Вісник. -2003. - Вип. 1 (13). - С. 38-42.
 13. Порядок надання державними архівними установами допомоги юридичним і фізичним особам, які є власниками документів Національного архівного фонду, у поліпшенні умов зберігання, реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду користування документами // Вісник. - 2002. - Вип. 2 (10). - С. 126-128.
 14. Примірна програма підвищення кваліфікації працівників діловодних, архівних та експертних служб підприємств, установ і організацій. Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації працівників діловодних, архівних та експертних служб підприємств, установ і організацій // Вісник. - 2001. - Вип. 4 (8). - С. 46-58.
 15. Положення про порядок припинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо їх державної реєстрації // Вісник. - 2000. - Вип. 3. - С. 62-66 (Із змінами відповідно до наказу Держкомархіву України // Вісник. - 2002. - Вип.4 (12). - С. 65-66.)
 16. Наказ Держкомархіву України "Про призначення осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення" (Із роз'ясненням Держкомархіву щодо порядку притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи) // Вісник. - 2002. - Вип. 4 (12). - С. 59, 60-64).
 17. Порядок державної реєстрації документів Національного архівного фонду // Вісник. - 2002. - Вип. 4 (12). - С. 35, 41-45, 66.
 18. Інструкція про порядок зберігання і обліку бланків свідоцтв про державну реєстрацію документів Національного архівного фонду, звітності про їх використання та ведення книг державної реєстрації документів // Вісник. - 2003. - Вип. 3 (15). - С. 27-36.

До розділу 6

 1. 70. Порядок ведення державного обліку документів Національного архівного фонду України // Вісник. - 2002. - Вип. 2 (10). - С. 184-187.
 2. 71. Положення про Державний реєстр національного культурного надбання // Зібрання постанов Уряду України. - 1992. - № 9. - С.220. [див. також поз. 32]
 3. 72. Порядок здійснення централізованого державного обліку документів історико-культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України (із змінами) // Вісник. - 2002. - Вип. 2 (10). - С. 187-189.

До розділу 7

 1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про умови передачі культових будівель - визначних пам'яток архітектури релігійним організаціям"// Вісник. - 2002. - Вип. 1 (9). - С. 32.
 2. Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55. 001-98. - К., 1998. - 34 с.; // АУ. - 2001. - № 1-2.
 3. Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55.002-2002. - К., 2002. - 23 с.; // Вісник. - 2002. - Вип. 3 (11). - С. 26, 83-105.
 4. Кінодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55. 003-2003 // Вісник. - 2003. - Вип. 3 (15). - С. 66.
 5. Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України: НАПБ Б.01. 006-2003 // Вісник. - 2003. - Вип. 3 (15). - С. 164-212.
 6. Положення про умови зберігання архівних документів // Вісник. - 2003. - Вип. 1 (13). - С. 43-55.
 7. Порядок доступу до приміщень і на територію державних архівних установ // Вісник. - 2001. - Вип. 2-3 (6-7). - С. 10-19.
 8. Наказ Держкомархіву України "Про посилення контролю за станом утримання та експлуатації технічних засобів протипожежного захисту" // Вісник. - 2003. - Вип. 1 (13). - С. 87-88.
 9. Наказ Держкомархіву України "Про посилення пожежної безпеки державних архівних установ" // Вісник. - 2003. - Вип. 2 (14). - С. 66.
 10. Положення про невідкладну реставрацію, ремонт або консервацію унікальних документів // Вісник. - 2003. - Вип. 1 (13). - С. 88-91. [див. також поз. 32]
 11. Інструкція про порядок переміщення через державний кордон України текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалів. (Затверджено: Наказ Держкомтаємниць від 22 серпня 1994 № 99/252).
 12. Інструкція про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України. (Затверджено: Наказ Міністерства культури від 22 квітня 2002 р. № 258). [див. також поз. 9].
 13. Положення про Комісію Держкомархіву України з підбиття підсумків роботи державних архівних установ з перевіряння наявності та розшуку документів // Вісник. - 2000. - Вип.2. - С. 53-55.
 14. Закон України "Про страховий фонд документації України" // УР - 2001. - № 22. [див. також поз.63]

До розділу 9

 1. Закон України "Про державну таємницю" // ВВР. - 1994. - № 16. - ст. 93 (В редакції Закону України "Про внесення змін до ст.12 Закону України "Про державну таємницю" // ВВР. - 1999. - № 49. - ст. 428; Із змінами, внесеними згідно з Законом України // ВВР. - 2003. - № 45. - ст. 361).
 2. Закон України "Про авторське право і суміжні права" // ВВР. - 1994.- № 13.- ст. 64 (В редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" // ВВР. - 2001. - № 43. - ст. 214; Із змінами, внесеними згідно із Законами України // ВВР. - 2003. - № 35. - ст. 271; - 2004. - № 13. - ст. 181).
 3. Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави // ОВУ. - 1998. - № 48. - С. 31. - ст. 1414. [див. також поз. 4, 116, 117].
 4. Закон України "Про статус народного депутата України" (в частині виконання запитів та звернень народних депутатів) // ВВР. - 1993.- № 3.- ст. 17 (В редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" // ВВР. - 2001. - № 42. - ст. 212; із змінами, внесеними згідно із Законами України // ВВР. - 2002. - № 35. - ст. 264; - 2002. - № 43. - ст. 314).
 5. Закон України "Про звернення громадян" // ВВР. - 1996. - № 47. - ст. 256 (Із змінами, внесеними згідно із Законами України // ВВР. - 1999. - № 26. - ст. 219; - 2004. - № 13. - ст. 181).
 6. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення" // ОВУ. - 2002. - № 33. - С. 1. - ст.1528; УК. - 16.08.2002. - № 150.
 7. Закон України "Про пенсійне забезпечення" (розд. У, ст. 101.Відповідальність за достовірність даних і документів, виданих для оформлення пенсії) // ВВР. - 1992. - № 3. - ст. 10 (Із змінами, внесеними згідно із Законом України // ВВР. - 2002. - № 17. - ст. 125).
 8. Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" // ВВР. -2000. - № 35. - ст. 289 (Із змінами, внесеними згідно із Законами України // ВВР. - 2002. - № 41. - ст. 293; - 2003. - № 7. - ст. 71).
 9. Вимоги до підготовки клопотань про встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною, документів, що до них додаються, а також порядку подання звітності щодо призначених та виплачених пенсій. Затверджено: віце-прем'єр-міністром України Табачником Д.В. 2003 р. (у частині оформлення довідок про обрання депутатом, отримання державних нагород, присвоєння почесних звань, для багатодітних матерів тощо).
 10. Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" // ВВР. -1991. - № 22. - ст. 262 (Із змінами, внесеними згідно із Законами України // ВВР. - 1992. - № 32. - ст. 456; - 1993. - № 2. - ст. 9).
 11. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" // ВВР. -1993. - № 45. - ст. 425 (Із змінами, внесеними згідно із Законами України // ВВР. - 1994. - № 20. - ст. 120; - 1995. - № 44. - ст. 329; - 1996. - № 1. - ст. 1; - 1996. - № 3. - ст. 11; - 1997. - № 8. - ст. 62; - 1999. - № 24. - ст. 209; - 1999. - № 38. - ст. 324; - 2001. - № 22. - ст. 106; - 2002. - № 35. - ст. 263; - 2002. - № 52. - ст. 379; - 2003. - № 27. - ст. 209; - 2003. - № 30. - ст. 245; - 2003. - № 45. - ст. 359; - 2004. - № 7. - ст. 52; - 2004. - № 10. - ст. 106).
 12. Закон України "Про ратифікацію угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців" // ВВР. -1996. - № 25. - ст. 102.
 13. Положення про Міжвідомчу комісію з розв'язання проблем жертв нацизму // Вісник. - 2003. - Вип. 2 (14). - С. 42-44.
 14. Наказ Держкомархіву України з оголошенням рішення колегії "Про підсумки виконання у 1992-2001 рр. державними архівами запитів, спрямованих на соціальний захист жертв нацистських переслідувань" // Вісник. - 2002. - Вип. 2 (10). - С. 202-205.
 15. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" // ВВР. -1991. - № 16. - ст. 200 (Із змінами, внесеними згідно із Законами України // ВВР. - 1992. - № 37. - ст. 543; - 1993. - № 26. - ст. 277; - 1993. - № 29. - ст. 305; - 1993. - № 32. - ст. 343; - 1995. - № 16. - ст. 111; - 1996. - № 3. - ст. 11; - 1996. - № 16. - ст. 71; - 1996. - № 35. - ст. 162; - 1997. - № 6. - ст. 45; - 1997. - № 33. - ст. 207; - 1998. - № 21. - ст. 109; - 1999. - № 8. - ст. 59; - 1999. - № 19. - ст. 174; - 2000. - № 14-15-16. - ст. 121; - 2001. - № 2-3. - ст. 10; - 2001. - № 27. - ст. 134; - 2001. - № 30. - ст. 140; - 2001. - № 44. - ст. 230; - 2002. - № 29. - ст. 199; - 2003. - № 10-11. - ст. 87.).
 16. Інструкція про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства // Вісник. - 2001. - Вип. 2-3 (5-6). - С. 70-85 (Із змінами відповідно до наказу Міністерства закордонних справ України та Держкомархіву України // Вісник. - 2003. - Вип. 2 (14). - С. 91, 162-176.)
 17. Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі та територіальним громадам // Вісник. - 2003. - Вип. 3 (15). - С.37-52. [див. також поз. 9, 83, 84]
 18. Концепція виставкової діяльності Держкомархіву України. План заходів з активізації виставкової діяльності. (Затверджено: Наказ Держкомархіву України від 23 грудня 2003 р. № 163.).

До розділу 10

 1. Положення про Наукову раду Державного комітету архівів України // Вісник. - 2000. - Вип. 2. - С. 56-61.
 2. Примірне положення про Науково-методичну раду державного архіву // Вісник. - 2002. - Вип. 2 (10). - С. 132-135.
 3. Положення про премію імені Василя Веретеннікова // Вісник. - 2002. - Вип. 1 (9). - С. 42-43, 45-48.
 4. Наказ Держкомархіву України "Про оголошення конкурсу науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії за 2003 рік" від 23 квітня 2004 р. № 46.
 5. Положення про Методичну комісію Державного комітету архівів України // Вісник. - 2000. - Вип. 2. - С. 10-13.
 6. Положення про Галузеву службу науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства // Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. - К., 2003. - С 381-383.
 7. Закон України "Про обов'язковий примірник документів" // ВВР. - 1999. - № 22-23. - ст. 199 (Із змінами, внесеними згідно із Законом України // ВВР. - 2002. - № 17. - ст. 121).
 8. Наказ Держкомархіву України "Про надсилання обов'язкових безоплатних примірників друкованих видань, що виходять під грифом архівних установ" // Вісник. - 2001. - Вип. 2-3 (6-7). - С. 69.
 9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" (з переліком одержувачів) // Вісник. - 2002. - Вип. .2 (10). - С. 6-12 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України // ОВУ. - 2004. - № 12. - том 1 - С. 178. - ст. 756.).

До розділу 11

 1. Закон України "Про Національну програму інформатизації" // ВВР. - 1998. - № 27-28. - ст. 181 (Із змінами, внесеними згідно із Законом України // ВВР. - 2002. - № 1. - ст. 3).
 2. Постанова Верховної ради України "Про Концепцію національної інформаційної політики" // Вісник. - 2003. - Вип. 2 (14). - С. 37.
 3. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" // ОВУ. - 2002. - № 31. - С. 192. - ст.1463; УК. - 02.08.2002. - № 140.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" // ОВУ. - 2002. - № 36. - С. 83. - ст.1700.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" // ОВУ. - 2002. - № 2. - С. 234. - ст.57.; УК. - 18.01.2002. - № 11.
 6. Наказ Держкомархіву України "Про вдосконалення механізму інформування громадськості та засобів масової інформації про діяльність Держкомархіву та державних архівів України" // Вісник. - 2003. - Вип. 1 (13). - С. 62.
 7. Перелік і Порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи "Електронний уряд" (Затверджено: Наказ Державного комітету зв'язку та інформації України від 15 серпня 2003 р. № 149).
 8. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" // ВВР. - 1994. - № 31. - ст. 286.
 9. Регламент функціонування веб-сайту Державного комітету архівів України // Вісник. - 2002. - Вип. 1 (9). - С. 61-64.

II
Методичні посібники

***

 1. Видання архівних установ України. 1925-2003: Хронологічний покажчик
 2. Архівна справа і діловодство в Національній академії наук України: Збірник законодавчих актів, нормативних і методичних документів з архівної справи і діловодства / НАН України; НБУ ім. В.І. Вернадського, Інститут архівознавства; Держкомархів України. - К., 2002. - 170 с.

***
До розділу 2

 1. Розробка укрупнених (комплексних) норм часу, виробітку та відпускних цін на роботи, що виконуються державними архівами на договірних засадах: Методичні рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. - К., 1997. - 40 с.

До розділу 3

 1. Методичні рекомендації з фондування і обліку документів особового походження на прикладі ЦДАМЛМ України / ЦДАМЛМ України. - 1996. - 80 с.

До розділу 4

 1. Методичні рекомендації по визначенню джерел комплектування державних архівів// Держкомархів України. - К. - 1992. - 24 с.
 2. Методичні рекомендації щодо порядку подавання документів юридичних осіб і громадян на експертизу цінності та організації її проведення з метою віднесення документів до Національного архівного фонду України // Держкомархів України. - К. - 1998. - 19 с.
 3. Методичні рекомендації щодо складання відомчих (галузевих) переліків документів із зазначенням термінів їхнього зберігання / ГАУ при КМ України, УДНДІАСД. - К., 1997. - 18 с.
 4. Методика і критерії виявлення і включення унікальних документальних пам'яток Національного архівного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. - К. - 1999. - 18 С. 

До розділу 5

 1. Організація функціонування документаційних інформаційно-пошукових систем / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. - К., 1998. - 26 с.
 2. Системи комп'ютерного діловодства: Сучасний стан та перспективи розвитку програмно-апаратного забезпечення / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД.- К., 1998. - 33 с.
 3. Організація комп'ютерного діловодства в установах. Програмно-апаратне забезпечення: Методичні рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. - К., 1998. - 24 с.
 4. Методичні рекомендації з розробки та застосування примірних та типових номенклатур справ. / ГАУ при КМ України, УДНДІАСД. - К., 1997. - 17 с. (2001)
 5. Методичні вказівки щодо застосування примірної номенклатури справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса. [див. поз.59, 60]
 6. Засоби захисту інформації в системах комп'ютерного діловодства: Практ. посіб. / ГАУ України. УДНДІАСД. - К., 1999. - 36 с.

До розділу 6

[див. поз.126, 130]

До розділу 7

 1. Збереження документальних фондів (архіви, бібліотеки, музеї): Бібліографічний покажчик / Держкомархів України, УДНДІАСД, ГСНТІ // (2001)
 2. Визначення кислотності паперу: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. - К., 1998. - 18 с.
 3. Методичні рекомендації по організації проведення перевірки наявності і стану справ та уточненню облікових документів у державних архівах України / Головархів України. - К., 1995 р.
 4. Методичні рекомендації щодо створення та організації страхового фонду унікальних і особливо цінних документів з паперовою основою // Держкомархів України. - К., 2001. [див. також поз.130]
 5. Створення страхового фонду документів НАФ: роз'яснення Держкомархіву (з переліком регіональних центрів СДФ) // Вісник. - 2001. - Вип. 4 (8). - С. 107-108.

До розділу 8

 1. Рекомендації до складання подокументних описів актових книг Правобережної України ХVІ-ХVІІІ ст./ Держкомархів України, ЦДІАК. - К., - 2002. 102 с.

До розділу 9

 1. Використання архівно-слідчих справ громадян, репресованих у 1920-1950-ті рр.: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. ЦДАГО України К., 1997. 34 с.
 2. Видання україномовних епістолярних джерел кінця ХІХ-ХХ ст.: Методичні рекомендації // Серія "Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика"/ УДНДІАСД, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. - К., 2000. - Вип. 38. - 48 с. (2001)
 3. Німчук В. Правила видання пам'яток, писаних українською мовою та церковнослов'янською української редакції (К., 1995)
 4. Правила передачі тексту кириличних документів XVI-XVIII ст. дипломатичним і популярним методом та рекомендації для застосування цих правил у виданнях наукового і науково-популярного типів (проект) / ГАУ України. ЦДІА України у м. Києві; АН України. Ін-т укр. археографії. - К., 1992. - 24 с.

До розділу 10

 1. Основні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України / Держкомархів України; УНДІАСД. - К., 2001. - 52 с.

До розділу 11

 1. Рекомендації по заповненню бази даних "Аркуш фонду" таблиці програми "Архівні фонди України": лист Держкомархіву України від 7 лютого 2001 р. № 01-106 // Вісник Державного комітету архівів України. - 2001. - Вип.2-3 (5-6). - С. 94-95.
 2. Оформлення та зразки бібліографічних посилань і архівних легенд для друкованих видань архівних установ, публікацій на веб-сайті (пам'ятка). - К., 2002.

ІІІ
Архівознавча і документознавча література

Засадничі питання
(до Передмови)

 1. Боряк Г., Новохатський К. Модерне архівне законодавство: від тоталітарної спадщини до демократичних стандартів // АУ. - 2003. - № 4-6. - С. 5-10.
 2. Новохатський К. Архівне законодавство України (1991-2001) // ААД. - Вип. 5. - С. 67-74.
 3. Закон створює правову основу для розв'язання суто професійних питань: інтерв'ю Новохатського К. редакції журналу "Архіви України" // АУ. - 2001. - № 6. - С. 3-9.
 4. Новохатський К. Національні архівні фонди в пострадянських державах: порівняльний аналіз архівних законів // АУ. - 2001. - № 1-2. - С. 3-10.
 5. Артизов А. Архивное законодательство Российской Федерации: опыт реализации, проблемы совершенствования // ААД. - Вип. 5. - С. 74-79.
 6. Елизаров А. Новые Правила работы государственных архивов: к вопросу внедрения // ОА. - 2002. - № 4. - С.122.
 7. Козлов В. О ходе экспериментального внедрения Основных Правил работы государственных архивов Российской Федерации // ОА. - 2003. - № 4. - С.12.
 8. Калакура Я. Архівознавство: наука чи система наукових знань? // Студії. - К., 1996. - Т. 1. - С. 43-49.
 9. Теория и практика архивного дела в СССР: Учеб. для вузов /Под ред. Ф. Долгих и К. Рудельсон. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. школа, 1980. - 343 С. 
 10. Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доп. та повідомл. наук. конф. (15-16 берез. 1995 р.) / ГАУ при КМ України. Спілка архівістів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Центральна наук. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Каф. архівознавства та спеціальних галузей іст. науки; Київ. держ. ін-т культури; Упоряд. Т.П. Прись. - К., 1996. - 208 с.
 11. Архівознавство: Підручник / За заг. редакцією Калакури Я, Матяш І.; Держкомархів України, УНДІАСД. 2-е вид. - К., 2002. - 356 с.
 12. Автократов В. Теоретические проблемы отечественного архивоведения / Российский государственный гуманитарный ун-т. - М., 2001. - 392 С. - (История и память).
 13. Старостин Е. Зарубежное архивововедение. - М.: Информ.-издательское агентство "Русский мир", 1997. - 330 с.
 14. Кулешов С. Документознавство. Історія. Теоретичні основи / Держкомархів України, УДНДІАСД, Мінкультури і мистецтв України, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - К., 2000. - 161 с.
 15. Кулешов С. Українське документознавство: сучасний стан та перспективи розвитку // Студії. - К., 1999. - Т. 4. - С. 95-99.
 16. Кушнаренко Н. Документоведение: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 460 с.
 17. Загорецька О. Теорія діловодства як галузь наукових знань // Студії. - К., 2002. - Т. 8. - С. 139-141.
 18. Бібліографічний покажчик видань з документознавства (1975-1995) / Держкомархів України, УДНДІАСД, ГСНТІ //
 19. Швецова-Водка Г. Визначення документа в архівознавстві // Студії. - К., 1999. - Т. 4. - С. 99-102.
 20. Новохатський К. Документ як об'єкт інформаційних відносин у законах України: спроба огляду деяких визначень // ААД. - Вип. 3. - С. 361-370.
 21. Новохатський К. Документ Національного архівного фонду - документальна пам'ятка історії та культури: співвіднесення понять // АУ. - 1999. - № 1-6. - С.26-34.
 22. Швецова-Водка Г. Співвідношення понять "документ" та "історичне джерело" // АУ. - 2001. - № 4-5. - С. 33-56.
 23. Кулешов С. Ще раз про "доджерела" // Студії. - К., 2002. - Т. 8. - С. 135-139.
 24. Кулешов С. Про базові поняття документознавства (нотатки з приводу змісту розділу "Загальні поняття" ДСТУ 2732-94 "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення") // Студії. - К., 1997. - Т. 2. - С. 72-75.
 25. Кулешов С. Про деякі ключові поняття справочинства // ААД. - Вип. 3. - С. 356-361.
 26. Кулешов С. Документознавчі аспекти трактування понять сфери електронного документування та документообігу // ААД. - Вип. 5. - С. 37-41.
 27. Краткий словарь архивной терминологии. - М.; Л., 1968. - 58 С. 
 28. Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. Вып. І. - М., 1982. - 265 с.; Вып. II. - М., 1988. - 316 С. 
 29. Dictionary of archival terminology: English and French with equivalents in Dutch German Italian Russian and Spanish 2, геv. еd. - Мunchen; New York; London; Paris: Saur, 1988. - 212 р.
 30. Селіверстова К., Савченко М. До виходу з друку першого українського термінологічного словника з архівної справи // Студії. - К., 1998. - Т. 3. - С. 193-198.
 31. Архівістика: Термінологічний словник / Авт.-упоряд. К.Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова та ін. - К. - 1998. - 106 с.
 32. Матяш І. Енциклопедичний довідник з архівознавства: проблеми створення // Студії. - К., 2003. - Т. 9. - С. 22-25.
 33. Калакура Я. Архівіст третього тисячоліття // ААД. - Вип. І. - С. 37-45.
 34. Новохатський К. Архів і особа: аспекти виміру // ААД. - Вип. І. - С. 8-12.

До розділу 1

 1. Новохатський К. Межі Національного архівного фонду // ААД. - Вип. 4. - С. 173-180.
 2. Боряк Г. Сукупна архівна спадщина України: до проблеми змісту понять Державного та Національного архівного фонду // АУ. - 1995. - № 4-6. - С. 42-61.
 3. Дубровіна Л., Степченко О. Концепція Національного та архівного фонду "Україніка": історія становлення і розвитку // Студії. - К., 1997. - Т. 2. - С. 13-25.
  [див. також поз.346, 347]
 4. Правові аспекти реституції культурних цінностей: теорія і практика: Матеріали науково-практичного симпозіуму. Київ, грудень 1996 р. // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. - Вип. 10 / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при КМ України. - К., 1997.
 5. Grimsted Patricia Kennedy. Trophies of War and Empire: The Archival Нeritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution / Harvard Ukrainian Research Institute; State Committee on Archives of Ukraine; State Service for the Control of the Transmission of Cultural Treasures Across the Borders of Ukraine. - Cambridge, MA, 2001. - 798 p. - (Harvard Papers of Ukrainian Studies); pp. 137-174 - Typology of the Ukrainian Archival Нeritage Abroad //
  - див. також:
 6. Боряк Г. Чи не час збирати каміння? // АУ. - 2001. - № 4-5. - С. 25-33.
 7. Скрицька Л. Патриція Кеннеді Грімстед про проблему возз'єднання української архівної спадщини // Студії. - К., 2003. - Т. 10. - С. 20-31.
 8. Делеган М. Проблеми реституції архівних документів Закарпаття // Студії. - К., 1996. - Т. 1. - С. 28-29.
 9. Проблеми втрачених та переміщених архівів, бібліотек, музеїв: Матеріали до бібліографії // (2001)
 10. Лозицький В. Національний архівний фонд як складова частина інформаційних ресурсів суспільства // Студії. - К., 1998. - Т. 3. - С. 51-52.
 11. Петренко О. Документи особового походження як складова джерельної бази історії України // ААД. - Вип. І. - С. 219-223.
 12. Барчук Ж. Патентна документація в системі інформаційних ресурсів України: статус, функції, потенціал // АУ. - 2002. - № 1-3. - С. 73-80.
 13. Сеитова А. Аудиовизуальные документы Национального архива Республики Казахстан в системе формирования общего информационного пространства // ААД. - Вип. 5. - С. 28-36.
 14. Носевич В. Электронные архивы Беларуси // ААД. - Вип. 5. - С. 18-28.
 15. Скрицька Л., Новохатський К. Концепція забезпечення національних інтересів України в архівній справі (проект) // Студії. - К., 2002. - Т. 8. - С. 53-79.
 16. Ляхоцький В., Селіверстова К. Організація архівної справи в Україні: тенденції, шляхи модернізації (до концепції визначення прогностичної моделі архівної системи ХХІ ст.) // Студії. - К., 1999. - Т. 4. - С. 33-52.
 17. Борисенко С. До питання про шляхи реформування та вдосконалення роботи центральних державних архівів // ААД. - Вип. І. - С. 250-254.
 18. Пшенніков О. Державний архів Служби безпеки України // Студії. - К., 1999. - Т. 4. - С. 126-127.
 19. Платонова Н. Історія та сучасний стан галузевого державного архіву Міністерства Внутрішніх справ України // Студії. - К., 1999. - Т. 4. - С. 127-132.
 20. Бугера Г. Галузевий державний архів Міністерства оборони України // Студії. - К., 1999. - Т. 4. - С. 132-133.
 21. Папакін Г. Скорочення назв галузевих державних архівів України. Зміни у мережі федеральних архівів Росії // Студії. - К., 1999. - Т. 4. - С. 218-220.
 22. Новохатський К. Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази діяльності архівних установ // АУ. - 2000. - № 1-3. - С. 3-8.

До розділу 2

 1. Рокитенець Т. Громадський огляд збереженості документів Національного архівного фонду - дійовий спосіб поліпшення умов зберігання документів у державних архівах // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 43-46.
 2. Громадський огляд стану схоронності документів Національного архівного фонду в державних архівах України // АУ. - 1997. - № 1-6. - С. 3-14.
 3. Матяш І., Калакура Я., Лозицький В., Селіверстова К. Концепція підготовки та післядипломної освіти кадрів для архівних установ України (проект) // Студії. - К., 1998. - Т. 3. - С. 17-24.
 4. Виноградова О. Визначення перспектив розвитку системи підвищення кваліфікації працівників інформаційно-документальної сфери // Студії. - К., 2002. - Т. 8. - С. 251-255.
 5. Гончарова Н. Інформаційний менеджмент та підготовка фахівців-архівознавців // Студії. - К., 1999. - Т. 4. - С. 62-64.
 6. Терно В., Гончарова Н. Проблеми професійної підготовки спеціалістів з архівної справи у рамках спеціальності "документознавство та інформаційна діяльність" // Студії. - К., 1998. - Т. 3. - С. 25-27.
 7. Успенська С. Сучасні форми підготовки фахівців-реставраторів і хранителів документальних фондів // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 137-139.
 8. Мещерін В. Прейскуранти на роботи та послуги, що виконуються на договірних засадах державними архівами. // АУ. 1994. - № 1-6. С. 63-64.

До розділу 3

 1. Веретенников В. Про поняття "архівний фонд" // Арх. справа. - 1927. - Кн.4. - С. 28-35.
 2. Автократов В. Понятие "архивный фонд" в советском архивоведении 1920-х гг. // Археограф. ежегодник за 1984 г. - М., 1986. - С. 42-61. [див. також поз.231]
 3. Климова К. Документи Національного архівного фонду в музеях України: принципи класифікації та обліку // Студії. - К., 1996. - Т. 1. - С. 13 20.

До розділу 4

 1. Матяш І. Формування Національного архівного фонду України: історія та сучасні проблеми // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки: Тези доп. міжнар. наук. конференції. - К., 1996. - С. 101-103.
 2. Портнов Г. Деякі питання формування Національного архівного фонду на сучасному етапі // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доп. та повідомл. наук. конф. (15-16 берез. 1995 р.). - К., 1996. - С. 22 25.
  [див. також поз. 184, 185]
 3. Бутич І. До питання про шляхи поповнення Національного архівного фонду України // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (19-20 листоп. 1996 року). - К., 1997. - Ч. 1. - С. 288-294.
 4. Шмельов В., Сендик В. До питання оптимізації складу архівного фонду Академії наук УРСР // АУ. - 1990. - № 4. - С. 28-31.
 5. Сельченкова С. Методика визначення джерел комплектування державних архівів // АУ. - 1993. - № 4-6. - С.64-66.
 6. Черешня А. Стратегия формирования Архивного фонда Российской Федерации // ОА. -2003. - № 5. - С.21-23.
  [див. поз. 365]
 7. Сельченкова С. Організаційні та методичні проблеми створення вітчизняної системи переліків документів із строками зберігання. // АУ. - 2003. - № 4-6. - С.114-121.
 8. Сельченкова С. Переліки документів: сучасний стан, проблеми, перспективи // ААД. - Вип.6. - С. 83-90.
 9. Сельченкова С. Особливості укладання відомчих переліків документів зі строками зберігання // Студії. - К., 2003. - Т. 9. - С. 50-51.
 10. Жукова М. К разработке нового перечня типовых управленческих документов // ОА. -2000. - № 4. - С.18-24.
 11. Тихонов В. Методология экспертизы ценности нуждается в развитии // ОА. -2003. - № 5. - С. 33.
 12. Жумер В. Важнейшие аспекты экспертизы ценности документов: анализ международного опыта (1950-ые-1990-ые годы) //ОА. -2000. - № 4. - С. 3-18.
 13. Студенніков І. До питання комплектування архівів у ХХІ столітті: нові можливості чи втрата позиції? // АУ. - 2000. - № 4-6. - С. 9-14.
 14. Метальникова Н. Проблеми комплектування архівів фондами громадських об'єднань у сучасній Україні (Із досвіду роботи Держархіву Донецької області) // Студії. - К., 1997. - Т. 2. - С. 25-28.
 15. Колобов О. Питання організації роботи з документами особового походження у вітчизняному архівному законодавстві // ААД. - Вип. І. - С. 45 50.
 16. Сендик З. Джерела комплектування державних архівів документами особового походження діячів літератури і мистецтва // АУ. - 1992. - № 4. - С. 56-61.
 17. Сендик З. Розробка архівістами України наукових основ комплектування державних архівів документами особового походження // Студії. - К., 1997. - Т. 2. - С. 6-13.
 18. Григор'єва Л. Робота Євпаторійського держміськархіву з комплектування кінофотофонодокументами та документами особового походження. // АУ. - 1997. - № 1-6. - С. 22-26.
 19. Кукарина Ю. Электронный документ в законодательных актах стран СНГ // ОА. - 2002. - № 1. - С. 41.
 20. Жигунов В., Ерошкина О., Кондратьеа Л., Мельникова Е. Электронные документы научно-технического профиля, образующиеся в деятельности организаций и предприятий. Аналитический обзор // ВНИИДАД. - М., 1999.
 21. Іствуд Т. Експертиза цінності електронних документів // АУ. -2002. - № 1-3. - С. 232-236.
 22. Жукова М. Комплектование архивов электронными документами //ОА. -2000. - № 2. - С.5-17.
  [див. також поз. 257-260]
 23. Носевич В. Архив электронных документов: белорусский опыт // ОА. -2002. - № 1. - С. 44. [див. також поз.197]
 24. Тихонов В., Юшин И. Современные концепции электронных архивов // ОА. -1999. - № 1. - С. 18-27.
 25. Тихонов В., Юшин И. Будут ли в электронной России электронные архивы // ОА. -2002. - № 5. - С. 12.
 26. Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна україніка // Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України. -К., 2002. - С. 105-130. [див. також поз. 189, 190, 346, 347]
 27. Зарубіжна архівна Україніка: Матеріали до бібліографії довідників, оглядів фондів, колекцій, зібрань //
 28. Новохатський К. Краєзнавство, літописання, архіви: можливі перспективи // Студії. - К., 2003. - Т. 10. - С. 5-6.
 29. Слободянюк П. Архівні установи в системі краєзнавчого руху // Студії. - К., 2003. - Т. 9. - С. 14-16.

До розділу 5

 1. Старостин Е. Международные архивные организации и их деятельность: Уч. пособие. - М.: МГИАИ, 1989. - 82 с.
 2. Боряк Г. Виклик часу: Нові стратегічні ініціативи міжнародного співтовариства // АУ. - 2001. - № 6. - С. 66-72.
 3. Делеган М. Регіональне міжнародне співробітництво в галузі архівної справи // ААД. - Вип. 4. - С. 199-223.
 4. Загорецька О., Кузнєцова Л., Кулешов С. Стандартизація в галузі справочинства в Україні: невирішені проблеми // АУ. -2001. - № 1-2. - С. 11-20.
 5. Кузнєцова Л. Нормативно-методична база з організації діловодства в установах, підприємствах і організаціях // Студії. - К., 2002. - Т. 8. - С. 289-292.
 6. Загорецька О. Висвітлення проблем організації загального діловодства в журналі "Архіви України" // ААД. - Вип. 5. - С. 348-355.
 7. Загорецька О. Сучасні проблеми організації діловодства в міністерствах та державних комітетах України // Студії. - К., 1998. - Т. 3. - С. 80-81.
 8. Ларин М. Проблемы совершенствования документационного обеспечения управления в современных условиях // ОА. - 1999. - № 3. - С. 26-33.
 9. Маньковський А. Спеціалізовані системи автоматизації діловодства і документообігу // Студії. - К., 2002. - Т. 8. - С. 142-146.
 10. Маньковський А. Модель захищеного документообігу в установі // Студії. - К., 1999. - Т. 4. - С. 102.
 11. Гордійчук Г. Досвід впровадження і застосування електронного документообігу в джерелах комплектування Держархіву Херсонської області Херсонській облдержадміністрації та регіональному відділенні Фонду державного майна // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 84-85.
 12. Тихонов В. Электронные архивы и электронный документооборот // ОА. - 1999. - № 2. - С. 17-27. [див. також поз. 236-241].
 13. Дроков С. Современные возможности экспертизы ценности и учёта электронных документов в организациях // ОА. - 2003. - № 5. - С. 26. [див. також поз. 236-238, 240, 241].
 14. Мєшков Д. Електронний документ: обіг, зберігання, використання, законодавчі аспекти. Досвід ФРН (1990-2000) // АУ. - 2001. - № 6. - С. 73-87.
 15. Канельяс Анос М. Управление электронными документами и их использование в контексте глобализации // Мат. ХIV Межд. конгресса архивов: Тезисы докладов. - Севилья, 2000. - С. 178-181.
 16. Дроков С. Как составить номенклатуру дел для банка // ОА. - 2002. - № 6. - С. 36.
 17. Борисенко С. Проблеми зберігання документів в архівних підрозділах центральних державних установ України // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 46-47.
 18. Основные правила работы архивов организаций. / Федеральная архивная служба России. ВНИИДАД. - М., 2002. - 150 с.
 19. Банасюкевич В. К выходу в свет Основных правил работы архивов организаций // ОА. - 2003. - № 1. - С. 6.
 20. Мосунов В. Архивисты обсуждают вопросы применения Кодекса об административных правонарушениях // ОА. - 2003. - № 6. - С. 103.

До розділу 6

 1. Матеріали Республіканської наради працівників державних архівів України з питань обліку документів Національного архівного фонду: 29 жовтня 1996 року. - К., 1996. - 59 с.
 2. Кентій А. Обліково-довідковий апарат держархівів: його стан, перспективи розвитку і вдосконалення // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доп. та повідомл. наук. конф. (15-16 берез. 1995 р.). - К., 1996. - С. 26-32.
  [див. також поз. 216, 357-360, 374].

До розділу 7

 1. Сергазин Ж. Основы обеспечения сохранности документов. - М.: Высш. школа, 1986. - 239 С. 
 2. Привалов В. Обеспечение сохранности архивных документов на бумажной основе: Методическое пособие / Федеральная архивная служба России, ВНИИДАД. - М., 2003. - 112 с.
 3. Банасюкевич В., Устинов В. Актуальные научные проблемы обеспечения сохранности документов // ОА. - 2000. - № 1. - С. 10-18.
 4. Стрийковскі К. Будівництво і оснащення архівів // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 127-133.
 5. Місюра А, Шурубура А, Диннік О. Правові норми пожежної безпеки в державних архівах України // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 126-127.
 6. Шурубура А. Нові українські стандарти з організації зберігання документів Національного архівного фонду України // Студії. - К., 1999. - Т. 4. - С. 52-58.
 7. Банасюкевич В., Привалов В. Наукові розробки Всеросійського науково-дослідного інституту діловодства та архівної справи у галузі забезпечення збереженості документів // Студії. - К., 1997. - Т. 2. - С. 44-48.
 8. Омельченко М., Затока Л. Особливості паперу для документів архівного призначення: підходи у виборі та умовах зберігання // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 77-79.
 9. Смехнов О. Сучасне обладнання для зберігання носіїв інформації // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 134-135.
 10. Стріленко Ю., Гуцуляк Р., Поляцькова Н., Білецька О. Біовогнезахист архівних приміщень та обладнання // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 121.
 11. Довгалюк В., Кібеко О. Сучасна вітчизняна техніка для систем забезпечення мікроклімату архівних приміщень // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 122-123.
 12. Жартовський В., Откідач М., Мартюк В. Нетрадиційні джерела азоту для флегматизації повітряного середовища архівосховищ // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 123-125.
 13. Довгалюк В., Кондратюк Т., Рибчинська О., Рясна О. Температурно-вологісний режим та мікобіота повітря архівосховищ та музейних приміщень // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 103-106.
 14. Володіна О., Шурубура А., Решетников С., Шевченко Л. Про мікробіологічний контроль повітря центральних державних архівів України // Студії. - К., 1998. - Т. 3. - С. 57-62.
 15. Володіна О., Шевченко Л., Коваль Е., Шурубура А. Мікробіологічний стан документальних фондів центральних державних архівів України // Студії. - К., 1999. - Т. 4. - С. 70-74.
 16. Башкір Б., Кісельов О., Малишева Л. Боротьба з біопошкодженнями архівних документів за допомогою пучка прискорених електронів // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 107-109.
 17. Володіна О., Коваль Е., Місюра А., Шурубура А. Дослідження антисептиків для профілактики і захисту архівних документів від біоушкоджень // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 109-114.
 18. Субботіна А. Проблема дезінфекції бібліотечних і архівних документів, уражених мікроміцетами // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 114-116.
 19. Огенко В., Міщенко В. Застосування фізико-хімічних способів у вирішенні проблеми збереження архівних документів // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 22-25.
 20. Петренко Е., Старікова Т. З досвіду роботи ЦЛМРД з реставрації та стабілізації документів методом превентивної консервації // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 53-54.
 21. Успенська С., Кобякова В., Крилов В. Проблеми консервації музейних архівів // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 101-103.
 22. Паламар Н. Нові матеріали і технології в реставрації документів // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 70-71.
 23. Придатько П., Колосова Т. Некоторые вопросы реставрации архивных документов // ОА. - 1999. - № 4. - С. 15-21.
 24. Балакіна М. Вплив відбілювачів на збереженість паперової основи // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 72-76.
 25. Гурбова Л. Особливості зберігання об'ємних справ. Проведення профілактичних заходів для справ, до яких рідко звертаються // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 57-58.
 26. Шелест А. Організація зберігання і забезпечення збереженості кіновідеофонодокументів у ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 55-57.
 27. Бойко О., Лобанова Л., Симонов В., Тарасова Н., Тупалова С., Шакина Л. Как замедлить старение кинодокументов (хемосорбционный материал против "уксусного синдрома") // ОА. - 2000. - № 5. - С. 80-86.
 28. Пилипчук М., Коростелёв Ю., Лисютин А. Применение компьютерной технологии копирования информации для обеспечения сохранности фонодокументов // ОА. - 2000. - № 2. - С. 51-53.
 29. Сеітова А. Засоби і способи захисту кінодокументів від біологічних пошкоджень (із досвіду роботи Центрального державного архіву кінофотодокументів і звукозапису Республіки Казахстан) // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 117-118.
 30. Жигунов В., Кондратьева Л. Нормативно-методическая база отрасли по организации архивного хранения электронных документов, созданных средствами вычислительной техники // Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе: Доклады и тезисы выступлений на третьей Всероссийской конференции 25-26 февраля 1999 г., г. Москва. - М., 1999. - С. 243-248.
 31. Носевич В. Проблеми довгострокового зберігання електронних архівних матеріалів у роботі Білоруського науково-дослідного центру електронної документації // АУ. - 2001. - № 3. - С.65-74.
 32. Шулер П.-Й. Електронна обробка, забезпечення консервації і зберігання документів та доступу до них // Студії. - К., 1998. - Т. 3. - С. 143-147.
 33. Тибодо К. Хранение и миграция электронных документов // Мат. Х1У Межд. конгресса архивов: Тезисы докладов. - Севилья, 2000. - С. 181-184.
 34. Місюра А., Шурубура А., Корчемна І. Моніторинг стану збереженості документів Національного архівного фонду України // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 97-101.
 35. Кобякова В. Моніторинг екологічного стану сховищ культурних цінностей і стану збереженості фондів // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 95-97. [див. також поз. 206, 207, 360, 374]

До розділу 8

 1. Матяш І. Теоретичні та практичні проблеми архівного описування в працях українських архівознавців 1920-х-1930-х років // АУ. - 1999. - № 1-6. - С.101-121.
 2. Автократов В. Некоторые теоретические вопросы архивного описания // Актуальные проблемы архивоведения и документоведения. Естественнонаучные вопросы архивного дела.- М: ВНИИДАД, 1981. - С. 202-239.
 3. Принципи архівного опису: затв. спец. комісією з станд. опису та Секретаріатом комісії МРА з стандартів опису в січні і лютому 1992 // Україніка. - С. 260-271.
 4. Селіверстова К. До проблеми впровадження у практику ISAD (G) 1994 і адаптації українських методик архівного описування до світових інформаційних систем. Загальний міжнародний стандарт архівного описання (переклад з англійської В. М. і К. Т. Селіверстових) // Студії. - К., 1997. - Т. 2. - С. 123-144.
 5. Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD (G) [1999]/ Українська версія Папакіна Г., Держкомархів України; УНДІАСД. - К. -2001. - 48 с.
 6. Папакін Г. Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD (G) та перспективи його впровадження в Україні (на прикладі фамільного фонду Скоропадських ЦДІАК) // АУ. - 2001. - № 4-5. - С. 3-24.
 7. Ларина В. Проблема разработки и внедрения стандартизированного описания архивной документной информации // Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе: Доклады и тезисы выступлений на третьей Всероссийской конференции 25-26 февраля 1999 г., г. Москва. - М., 1999. - С. 45-54.
 8. Ларина В. Система НСА госархивов как основа формирования общего архивного информационного пространства // ОА. - 2000. - № 3. - С. 14-18.
 9. Киселёв И., Волкова И., Нежданова О. Современное состояние и перспективы развития НСА к документам госархивов // ОА. - 2000. - № 5. - С. 12-24.
 10. Шинкаренко О. Науково-інформаційна значимість складання покажчиків до архівних фондів (на прикладі роботи з колекцією карт та планів Держархіву Херсонської області) // ААД. - Вип. 5. - С. 231-232.
 11. Царьова Н. Науково-технічне опрацювання документів на пергаменті: роздуми та рекомендації // Студії. - К., 1996. - Т. 1. - С. 50-52.
 12. Рудельсон К. . Современные документальные классификации. - М.: Наука, 1973. - 267 С. 
 13. Бездрабко В. Класифікація архівних документів: проблеми і пошук // ААД. - Вип. 5. - С. 179-184.
 14. Бездрабко В. Досвід класифікації документальної інформації Державного архіву Закарпатської області // Студії. - К., 2002. - Т. 8. - С. 79-86.
 15. Христова Н. Перспективи розвитку системи каталогів до архівних документів у державних архівах України // ААД. - Вип. І. - С. 72-77.
 16. Лозова С. Деякі зауваження щодо методики укладання путівників по фондах архівів // Студії. - К., 2002. - Т. 8. - С. 288-289.
 17. Качковський О. До питання укладання анотованих реєстрів описів // АУ. - № 1-3. - С. 38-41.
 18. Шандра В. До питання про підготовку довідника з історії державних установ // ААД. - Вип. 5. - С. 233-238.
 19. Корольов Б. Особові архівні фонди та їх відображення у путівниках і покажчиках: сучасний стан і перспективи // ААД. - Вип. 2. - С. 85-90.
 20. Колобов О., Варава Т. Місце фондів особового походження в архівних довідниках // ААД. - Вип. 5. - С. 209-216.
 21. Христова Н. Продовження традицій (Архівні установи України: Довідник. - К., 2000. - 259 с.) // ААД. - Вип. 3. - С. 570-574.
 22. Прилепішева Ю. Підготовка та публікація довідкових видань про склад та зміст фондів архівних установ України (1946-1991 рр.) // ААД. - Вип. 5. - С. 110-125.
 23. Коровайников В. Проблемы развития научно-справочного аппарата к документам Мосгорархива // ААД. - Вип. 5. - С. 184-190.
 24. Половець В., Зозуля С. Два погляди на довідник: Думка досвідченого науковця, точка зору молодого дослідника // АУ. - 2002. - № 1-3. - С.
  [див. поз. 357-360, 364, 366, 369, 374]

До розділу 9

 1. Новохатський К. Проблеми впровадження унормованої архівної термінології: "використання" чи "користування"? // АУ. - 2000. - № 4-6. - С.4 9.
 2. Боряк Г., Папакін Г. Архіви України і виклики сучасного суспільства: Штрихи до колективного портрета користувача архівної інформації // АУ. - 2003. - № 1-3. - С. 48-53.
 3. Европейские стандарты доступа к архивам // ОА. - 1998. - № 2. - С. 13- 16.
 4. Рада Європи. Комітет Міністрів. Рекомендація № R (2000) 13 Комітету Міністрів країнам-членам стосовно європейської політики доступу до архівів. (прийнята Комітетом Міністрів 13 липня 2000 року на 717 зустрічі членів Комітету Міністрів Ради Європи) // Вісник. - 2000. - Вип.4. - С. 78-81.
 5. Наленч Д. Міжнародні стандарти та рекомендації міжнародних інституцій щодо принципів доступу до архівних документів / Пер. з англ. Папакіна Г. // АУ. - 2000. - № 1-3. - С. 70-73.
 6. Вместо разрешительного принципа доступа к архивам - уведомительный: интервью Пальшиной Е. // ОА. - 1999. - № 4. - С. 75-79.
 7. Артизов А. О доступе к архивной документации по реабилитации жертв политических репрессий // ААД. - Вип. 4. - С. 268-271.
 8. Дёмушкин А. Организация работы с документами ограниченного доступа // ОА. - 1999. - № 3. - С. 92-122.
  [див. поз. 360, 364, 367, 368, 370, 371].
 9. Данилюк І. Розробка фондів державних архівів у контексті реалізації Державної програми підготовки науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" // Студії. - К., 2003. - Т. 9. - С. 188-189.
 10. Слободянюк П., Осадча Г. Про створення та використання довідника розсекречених фондів // ААД. - Вип. 5. - С. 204-209.
 11. Прилепішева Ю. З історії підготовки міжреспубліканських та міжнародних збірників документів // АУ. - 1998. - № 1-6. - С. 93-102.
 12. Пшенніков О., Кокін С. Науково-видавнича робота Державного архіву Служби безпеки України: перший досвід і перспективи // ААД. - Вип. 5. - С. 339-346.
 13. Козлов В. Взаимодействие документальной публикации и общественного сознания // ААД. - Вип. 4. - С. 401-408.
 14. Проблемы публикации документов по истории России ХХ века. Материалы Всероссийской научно-практической конференции научных и архивных работников, Москва, 1-2 июня 1999 г. - М., 2001. - 368 с.

До розділу 10

 1. Гика В. Завдання, зміст і форми методичної роботи в архівних установах // ААД. - Вип. 4. - С. 324-328.
 2. Волинець А. Проблеми інформаційного забезпечення архівної справи // ААД. - Вип. І. - С. 69-71.
 3. Одинока Л., Слободніченко А. Перспективи діяльності галузевої служби науково-технічної інформації // ААД. - Вип. 5. - С. 346-348.

До розділу 11

 1. Боряк Г. Десять років інформатизації архівної справи в Україні: проблеми, здобутки, перспективи // ААД. - Вип. 5. - С. 9-18.
 2. Боряк Г. Національна архівна спадщина України та державний реєстр "Археографічна Україніка". Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Ін-т рукописів ЦНБ ім. В.І. Вернадського; ГАУ при Кабінеті Міністрів України. - К., 1995. - 348 с.
 3. Архівна та рукописна Україніка: Матеріали розширеної міжвідомчої наради по обговоренню Державної програми "Архівна та рукописна Україніка". Київ, 17 жовтня 1991 року // Науково-довідкові видання з історії України. - Вип. 25 /АН України. Ін-т укр. археографії; ГАУ при Кабінеті Міністрів України; Спілка архівістів України. - К., 1992. - 122 С. 
 4. Архівна та рукописна Україніка: Програма виявлення, обліку, опису архівних документів і рукописних книг та створення національного банку інформації по документальних джерелах з історії України // Там само. - С.51-62.
 5. Україніка
 6. Боряк Г. Проект комп'ютерного довідника "Археобібліобаза" як складова "Архівної та рукописної Україніки"// Там само. - С. 189-192.
 7. Дубровіна Л., Сохань О. Національна архівна інформаційна система: Структура даних. Матеріали для обговорення. - К., 1994. - 46 с.
 8. Сохань П. Національна архівна інформаційна система України: стан і перспективи розвитку // Укр. архів-во: історія, суч. стан та перспективи. Наук. доп. Всеукр. конф. - К., 1996. - С. 15-19.
 9. Національна архівна інформаційна система "Архівна та рукописна Україніка" (історія розроблення) - див. на веб-сайті Держкомархіву
  [див. також поз. 186, 197, 239-241, 346]
 10. Рукописна Україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних: Матеріали міжн. наук.-практ. конф. - Львів, 1999.
 11. Інформатизація архівної справи // Вісник. - 2001. - № 1(5). - С.9-105; - № 2-3 (6-7). - С. 91-93, 199-203.
 12. Дубровіна Л. Основні положення концепції комп'ютеризації архівної справи // Студії. - К., 1998. - Т. 3. - С. 6-17.
 13. Маковська Н. До концепції комп'ютеризації архівної справи в Україні // Укр. архів-во: історія, суч. стан та перспективи. Наук. доп. Всеукр. конф. - К., 1996. - С. 342-343.
 14. Перелік рекомендованої літератури з автоматизації роботи архівних установ. Укл. Захарченко Т. // Вісник. - 2000. - Вип.4. - С. 94-100.
 15. Захарченко Т. Застосування ЕОМ у роботі державних архівів України // АУ. - 1996. - № 4-6. - С. 37-47.
 16. Захарченко Т. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи архівних установ України та проблеми їх експлуатації // Укр. архів-во: історія, суч. стан та перспективи. Наук. доп. Всеукр. конф. - К., 1996. - С. 344-348.
 17. Кисельов І. Про автоматизовану інформаційну систему архіву // Студії. - К., 1997. - Т. 2. - С. 29-32.
 18. Танатар В., Сорока М. Автоматизовані інформаційні контент-системи: особливості створення та можливості використання // Студії. - К., 1998. - Т. 1. - С. 328-331.
 19. Сорока М., Танатар В. Використання методу контент-аналізу при створенні автоматизованих інформаційних систем // Студії. - К., 1998. - Т. 3. - С. 318-322.
 20. Качковський О. Автоматизована інформаційно-пошукова система (з досвіду створення) // ААД. - Вип. 5. - С. 63-66.
 21. Лозниця Я. Специфіка формування баз даних автоматизованої інформаційно-пошукової системи ЦДАМЛМ України // ААД. - Вип. 5. - С. 55 58.
 22. Кутепова М. Автоматизированный учёт источников комплектования архивов Мурманской обл. // ОА. - 2003. - № 6. - С. 34.
 23. Захарченко Т. Створення електронних версій фондових каталогів у державних архівах України // Вісник. - 2002. - Вип. 2 (10). - С. 211-213.
 24. Сальмини К. Информационные технологии и обслуживание пользователей // Мат. Х1У Межд. конгресса архивов: Тезисы докладов. - Севилья, 2000. - С. 186.
 25. Платонова Н. Сучасні методи репрезентації архівної інформації в Державному архіві МВС України // АУ. - 2002. - № 4-6. - С. 199- 206.
 26. Хенсен С. Архіви, особові фонди та рукописні зібрання: До правил уніфікованої каталогізації архівних та рукописних документів / пер. з роС. В.Шаріпової // Україніка. - С. 225-259. [див. також поз. 309, 310]
 27. Сьогі Л. Архіви в інформаційному суспільстві: створення історичних баз даних для спрощення архівних досліджень // Студії. - К., 2003. - Т. 10. - С. 185-187.
 28. Федорчук А. Системи автоматизованої обробки ключових фрагментів публікації // Студії. - К., 1998. - Т. 3. - С. 323-327.
 29. Головкина Т., Шапошников А. Применение автоматизированных архивных технологий при исполнении тематических запросов в РГАНТД // ОА. - 2003. - № 6. - С. 31.
 30. Метальникова Н. Проблемы компьютеризации Госархива Донецкой области // ААД. - Вип. 4. - С. 318-324.
 31. Горенёк Т. Компьютеризация московских архивов: от простой базы данных к интегрированной информационной системе (1986-2002) // ОА. - 2002. - № 5. - С. 20.
 32. Леонтьева О. Работа архивистов с электронными документами и технологиями: зарубежный опыт // ОА. - 2000. - №2. - С. 86-91.
  [див. також поз. 260]
 33. Боряк Г. Електронні архівні публікації в Інтернеті: проблеми репрезентації інформаційних ресурсів // АУ. - 2002. - № 4-6. - С.141-169.
 34. Кисельова А. Оформлення веб-сторінки офіційного сайту Державного комітету архівів України // АУ. - 2003. - №1-3. - С.93-99.
 35. Залаев Г., Боброва Е. Архивы и Интернет // ОА. - 2000. - № 2. - С. 42 51.
 36. Залаев Г., Боброва Е. Как создать и поддерживать сайт в Интернете // ОА. - 2000. - № 4. - С. 90-96.
 37. 381.Чепуренко Я. Інтернет-ресурси органів державної влади України: формування, структура, наповнення // Студії. - К., 2003. - Т. 10. - С. 91-95.
 38. Родіонов М., Мачулянський О. Застосування дисперсних металевих плівок для захисту інформації персональних електронно-обчислювальних машин // Студії. - К., 2000. - Т. 6. - С. 87-92.
 39.  

  ***

  Бюлетень Галузевої служби науково-технічної інформації
  (надійшли переліки нових неопублікованих розробок ВНИИДАД за 2001-2003 роки)

  На початок
  На початок