ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

організації науково-дослідної та методичної роботи
в державних архівних установах УкраїниОсновні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України / Укл.: І.Б. Матяш (кер.), В.М. Гика, С.Г. Кулешов, Л.П. Одинока, Т.П. Прись, К.Т. Селіверстова, Н.М. Христова. - К., 2001. - 52 с.
© УНДІАСД, 2001


Вступ

1. Науково-дослідна та методична робота: завдання, зміст, форми

1.1. Поняття про науково-дослідну роботу в галузі архівної справи

1.2. Завдання, зміст і форми методичної роботи

1.3. Науково-дорадчі органи державних архівних установ

2. Планування НДМР

2.1. Загальні поняття

2.2. Перспективне планування

2.3. Річне планування

2.3.1. Галузевий план НДМР на рік

2.3.2. Річні плани державного архіву

2.3.3. Річні плани УНДІАСД

3. Організація роботи над науково-дослідною (методичною) темою

3.1. Загальні принципи роботи над темою

3.2. Основні етапи НДР

3.3. Контроль за виконанням планів НДМР

4. Звітність державних архівних установ про НДМР

4.1. Звітність архівних установ

4.2. Приймання результатів наукових досліджень

5. Впровадження результатів наукових досліджень

5.1. Загальні поняття

5.2. Організація та порядок впровадження

5.3. Оформлення результатів впровадження

Додатки

На початок
На початок