Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Правила роботи
2017 рік
2013 рік
2007 рік
  • Примірні правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних архівних установ України (Затверджено наказом Державного комітету архівів від 28.12.2007 № 188)
    Файл в форматі PDF (139 KB)
2003 рік
  • Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України. (Затверджено наказом Державного комітету архівів від 8.05.2003 № 68)
    Файл в форматі PDF (689 KB)