Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Нормативна база

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

1992 - 1995 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 -
2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

2018 рік

Розпорядження
Постанови

2017 рік

Розпорядження
Постанови

2016 рік

Постанови

2015 рік

Постанови

2014 рік

Постанови
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 № 575 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною архівною службою"
Розпорядження

2012 рік

Постанови

2011 рік

Розпорядження
 • від 7 березня 2012 р. № 126-р "Про передачу цілісних майнових комплексів бюджетних установ до сфери управління Державної архівної служби"
 • від 28 грудня 2011 р. № 1346-р "Про направлення центральними органами виконавчої влади законопроектів до міжнародних організацій"
 • від 6 квітня 2011 р. № 275-р "Питання галузевого державного архіву Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації"
Постанови

2010 рік

Розпорядження

2009 рік

Постанови
 • від 12 серпня 2009 р. № 898 "Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи "Соціальний контактний центр"
 • від 15 квітня 2009 р. № 364 "Питання використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів з охорони приміщень державних архівів"
Розпорядження
 • від 21 жовтня 2009 р. № 1254-р "Про створення галузевого державного архіву Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації "

2008 рік

Постанови
 • від 1 жовтня 2008 р. № 870 "Про внесення змін до Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду"
  Файл в форматі PDF (118 KB)
 • від 22 лютого 2008 р. № 74 "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
  Файл в форматі PDF (119 KB)

2007 рік

Постанови
Розпорядження
 • від 21 листопада 2007 р. № 1041-р "Про затвердження проекту та титулу будови "Реконструкція та розвиток комплексу споруд центральних державних архівів по вул. Солом'янській, 24, у м. Києві".
  Файл в форматі PDF (71 KB)
 • від 11 липня 2007 р. № 522-р "Про відзначення 90-річчя від дня створення системи архівних установ".
  Файл в форматі PDF (31 KB)
 • від 12 травня 2007 р. № 279-р "Про утворення Центрального державного електронного архіву України та Центрального державного архіву зарубіжної україніки"

2006 рік

Постанови
 • від 15 листопада 2006 р. № 1586 "Про доповнення пункту 3 переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях"
 • від 19 квітня 2006 р. № 534 "Питання Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф"
 • від 15 березня 2006 р. №336 "Про Державну службу з питань національної культурної спадщини"
 • від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
 • від 1 лютого 2006 р. № 92 "Про затвердження Державної програми розвитку архівної справи на 2006-2010 роки"

2005 рік

Постанови
 • від 22 серпня 2005 р. №790 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
 • від 21 грудня 2005 р. № 1255 "Про затвердження Порядку передачі наукової документації з дослідження археологічної спадщини"
 • від 5 січня 2005 р. № 18 "Про нагородження Музичук О. В. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України"
Розпорядження

2004 рік

Постанови
Розпорядження

2003 рік

Постанови
Розпорядження
 • Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів ( 5 травня 2003 р. № 259-р)

2002 рік

Постанови

2001 рік

Постанови

2000 рік

Постанови
 • від 20 грудня 2000 р. № 1862 "Про нагородження Пількевич Л. Б. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України"
 • від 28 вересня 2000 р. № 1479 "Про виділення коштів на реконструкцію приміщення Державного архіву Закарпатської області та перевезення документів Національного архівного фонду"
 • від 7 серпня 2000 р. № 1233 "Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України". Офіційний вісник України, 2000, № 32, ст.1372.
 • від 12 квітня 2000 р. № 648 " Про затвердження членів колегії Державного комітету архівів"
 • від 16 лютого 2000 р. № 328 "Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України 2000"

1999 рік

Постанови
 • від 15 вересня 1999 р. № 1716 "Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000 - 2005 роки". Офіційний вісник України, 1999, № 38, ст.1904.
 • від 9 березня 1999 р. № 339 "Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади". Офіційний вісник України, 1999, № 10, ст.390.

1998 рік

Постанови
 • від 21 вересня 1998 р. № 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", Офіційний вісник України, 1998, №38, ст.1405.
 • від 31 серпня 1998 р. № 1352 "Про Національну програму інформатизації".
 • від 7 травня 1998 р. № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами". Офіційний вісник України, 1998, № 19, ст. 684.

1997 рік

Постанови
 • від 17 листопада 1997р. № 1290 "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці". Офіційний вісник України, 1997, № 48.
 • від 14 квітня 1997 р. № 348 "Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації". Офіційний вісник України, 1997, № 4, ст. 202.
 • 1995 рік

  1992 рік

  Постанови
  • від 12 серпня 1992 р. № 446 "Про державний реєстр національного культурного надбання". Зібрання постанов Уряду України, 1992, № 9, ст. 220.
  • від 1 серпня 1992 р. № 442 "Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці". Зібрання постанов Уряду України, 1992, № 9, ст. 211.
На початок
На початок