Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine СЕКТОР ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Основними завданнями Сектору є надання Голові Укрдержархіву об’єктивних і незалежних висновків і рекомендацій щодо:
 • функціонування системи внутрішнього контролю в Укрдержархіві та її удосконалення;
 • удосконалення системи управління в Укрдержархіві;
 • запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів;
 • запобігання виникнення помилок чи інших недоліків у діяльності Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань проводить оцінку:
 • ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;
 • ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;
 • ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;
 • якості надання адміністративних послуг та виконання функцій і завдань, визначених актами законодавства;
 • стану збереження активів та інформації;
 • стану управління державним майном;
 • правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бухгалтерської звітності;
 • ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління.

ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України «Про державну службу», Законом України «Про запобігання корупції», іншими законами України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також Порядком здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001, Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.08.2019 № 344), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.08.2019 за № 975/33946, Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за № 1195/19933, наказами та дорученнями Голови Укрдержархіву, внутрішніми документами з питань проведення внутрішнього аудиту.

ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ


ЗВІТИ

2019

На початок
На початок
На початок