Архів новин Державної архівної служби України

Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine Архів новин Державної архівної служби України  

2001 рік

 січень   лютий   березень   квітень   травень   червень   липень   серпень   вересень   жовтень   листопад   грудень


Грудень 2001 року

Відкриття web-сайту Державного архіву м. Севастополя.

24 грудня 2001 р.

В Інституті єврейських студій (YIVO Institute, Нью Йорк) відбулася зустріч заступника Голови Державного комітету архівів України Г. Боряка з директором Інституту Карлом Й. Райнсом. Під час зустрічі обговорено перспективи співраці у галузі опрацювання архівних джерел до єврейської історії. У розмові взяли участь головний бібліотекар Інституту Авіва Е. Астрінскі, архівіст Фрума Морер, а також президент Фундації "Дорога до коренів" Міріам Вайнер.
Під час зустрічі

19 грудня 2001 р.

У м. Кембріджі (Mас., США) відбулася зустріч заступника Голови Держкомархіву Г.Боряка, директора видавництва Українського наукового інституту Гарвардського університету (УНІГУ) Роберта Делоси та виконавчого директора Фонду Катедр Українознавства Романа Процика з директором Гарвардської університетської бібліотеки Сідні Вербою, професором кафедри ім. Карла Г. Пфорцаймера у Гарвардському Університеті.
Під час зустрічі до Бібліотеки презентовано останні видання УНІГУ - монографію Патриції Кеннеді Грімстед "Трофеї війни та імперії: Архівна спадщина України, Друга світова війна та міжнародна політика реституції" - та Держкомархіву України - Путівник по фондах Центрального державного архіву громадських об'єднань України, підготовлений за сприяння й участю УНІГУ.
У засіданні брала участь Грижина Сланда, Голова Слов'янського відділу Бібліотеки ім.Вайднера Гарвардського Коледжу.
Обговорено питання співробітництва між Гарвардською університетською бібліотекою та вказаними інституціями. Під час зустрічі
"Gifts from Kiev" (Harvard University Gazette)

19 грудня 2001 р.

Відбулося засідання колегії Державного комітету архівів України, на якому розглянуто питання:

 1. Про заходи державних архівних установ щодо приймання та забезпечення збереженості документації по виборах 2002 року народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів.
 2. Про хід виконання Перспективного плану підготовки архівних довідників за програмою "Архівні зібрання України у 2001 році".
 3. Про відзначення Дня працівників архівних установ.

18 грудня 2001 р.

Голова Державного комітету архівів України Р.Я. Пиріг та представник Генеалогічного товариства Юта Р. Ріос підписали Генеральну угоду про співробітництво, яка регулює співпрацю цих двох інституцій із створення страхового фонду мікрофотокопій на документи НАФ України та регулюють питання доступу і використання створених мікрофотокопій. Угода підписана на зміну раніш укладених Угоди від 25 квітня 1996 р. та доповнення до неї від 3 лютого 1999 р.

13 грудня 2001 р.

Відбулося засідання Наукової ради Держкомархіву, на якому розглянуто питання про присудження премії імені Василя Веретеннікова за кращі наукові дослідження у галузі архівознавства, документознавства та археографії. Наукова рада прийняла рішення присудити премію імені Василя Веретеннікова 2001 року:

 • у галузі "архівознавство" з врученням диплома завідувачці відділу Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства В.С. Шандрі за підготовку монографії "Київське генерал-губернаторство (1832-1914). Історія створення та діяльності, архівний комплекс і його інформативний потенціал", К., 1999;
 • у галузі "документознавство" з врученням диплома завідувачу відділу Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства С.Г. Кулешову за підготовку монографії "Документознавство: Історія. Теоретичні основи", К., 2000;
 • у галузі "археографія" з врученням диплома директору Державного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим Л.В. Гурбовій, завідувачам відділів В.К. Гарагулі, Л.П. Кравцовій та старшому науковому співробітнику цього ж архіву О.В. Каркач за підготовку довідника "Адміністративно-територіальні перетворювання в Криму. 1783-1998", С., 1999.

7 грудня 2001 р.

На засіданні Редакційно-видавничої ради Держкомархіву рекомендовано до друку путівник по фондах Державного архіву Чернігівської області; розглянуто путівники по державних архівах Сумської і Херсонської областей; Державному архіву Міністерства внутрішніх справ України.

3-8 грудня 2001 р.

В Державній Третьяківській галереї відбувається четверта міжнародна конференція EVA2001 Moscow "Культурна спадщина для всіх: нові інформаційні і комунікаційні технології в музеях, галереях, бібліотеках і архівах".
У рамках конференції проводиться виставка "Мультимедиа в культуре, искусстве, гуманитарном образовании".
Інформація та Інтернет-реєстрація на сайті www.evarussia.ru/eva2002/russian/index.html

2 грудня 2001 р.

На засіданні Методичної комісії Державного комітету архівів України обговорено "Правила роботи з науково-технічною документацією в державних архівах України" та "Методичні рекомендації щодо створення та організації страхового фонду унікальних та особливо цінних документів з паперовою основою".

Листопад 2001 року

30 листопада 2001 р.

У Москві під головуванням В.П.Козлова проходило засідання Євразійського відділення Міжнародної Ради Архівів. Членами цього відділення є Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Монголія, Росія, Україна. Як спостерігачі були представлені Азербайджан, Латвія, Польща, Узбекистан.
Була заслухана інформація про міжнародні проекти, у яких беруть участь члени відділення, схвалений план роботи на 2002 рік, здійснено прийом нових членів, вирішене питання виходу інформаційного бюлетеня, затверджена емблема відділення та визначено термін наступного зібрання.

29 листопада 2001 р.

У Києві підписано Протокол передачі Урядом України Урядові ФРН архіву Академії співу в Берліні.
Інша інформація

У Москві під егідою Федеральної архівної служби Росії відбулася Міжнародна науково-практична конференція з питань комплектування і забезпечення зберігання аудіовізуальної документації.

28 листопада 2001 р.

Консультативна нарада керівників державних архівних служб країн СНД проходила 28 листопада в Посольстві Республіки Молдова, представник якої головував на нараді. Всього у ній взяли участь архівісти 10 держав - Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії, Узбекистану, України.
Керівники архівних служб сзробили інформації про стан розвитку архівної справи у своїх державах, обмінялися досвідом вирішення складних проблем архівного будівництва. Були також обговорені питання: про хід виконання Угоди про принципи і форми взаємодії держав-учасниць СНД в галузі використання архівної інформації; про виконання робіт по автоматизації фондовиї каталогів державних архівних органів; про діяльність інформаційного центру з архівної справи; про стан підготовки аналітичного огляду "Архівна справа в країних СНД. 1991-1998 рр.".
За підсумками наради був підписаний протокол. До учасників наради з вітанням звернувся Президент Республіки Молдова В.Воронін. У наступному році головуючим на Консультативній нараді обраний представник України.
Керівники державних служб країн СНД також відвідали Всеросійський науково-дослідний інститут документознавства та архівної справи, ознайомилися з новітніми науковими та науково-методичними розробками, отримали їх електронні версії.

21 листопада 2001 р.

Засідання колегії Державного комітету архівів України. Обговорено питання:

 • Про забезпечення збереженості документів НАФ у ЦДНТА України та Держархіві Харківської області
 • Про хід підготовки національного стандарту архівного описування та перспективи використання міжнародного стандарту ISAD (G) в державних архівах України
 • Про стан підготовки до розгляду Верховною Радою України у другому читанні проекту нової редакції Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

13 листопада 2001 р.

Відбулося обговорення питання про участь державних архівів України в реалізації міжнародного проекту зі створення бази даних про репресованих на території колишнього СРСР керівником проекту Кириловим Віктором Михайловичем, завідувачем кафедри всесвітньої історії Нижньотагільського державного педагогічного інституту та заступника Голови Державного комітету архівів України Г. В. Боряком і директором Українського НДІ архівної справи та документознавства І. Б. Матяш. В ході обговорення було вироблено основні напрями співпраці й досягнуто угоди про участь українських архівістів у семінарі, присвяченому конкретним питанням створення бази даних.

13 листопада 2001 р.

Відбулися Четверті джерелознавчі читання "Джерела з історії Української державності", організовані кафедрою архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка і присвячені 10-ій річниці незалежності України. В рамках Читань працювали секції "Історіографічні джерела з історії державності України" та "Джерелознавчі та архівознавчі аспекти історії Української державності".
Від Державного комітету архівів України та Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства у Читаннях взяли участь начальник організаційно-аналітичного відділу ДКАУ К.Є. Новохатський, директор УДНДІАСД І.Б. Матяш, учений секретар інституту І.М. Лебедєва.
На пленарному засіданні К.Є. Новохатський розповів учасникам про хід роботи над проектом нової редакції Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи". І.Б. Матяш присвятила свою доповідь джерельній базі української архівістики періоду Української революції 1917-1920 рр. І.М. Лебедєва ознайомила присутніх з джерелознавчими аспектами історії формування вертикалі виконавчої влади УНР доби Центральної Ради.
Інші доповіді та повідомлення також були присвячені історіографічним і джерелознавчим проблемам дослідження державотворчих процесів в Україні. Виступи учасників Читань відзначались високим науковим рівнем і жваво обговорювались на секційних засіданнях.

9 листопада 2001 р.

Презентація першого академічного видання видатної пам'ятки української духовної культури Пересопницького Євангелія (1556-1561 рр.)

Урочиста передача рукописного Євангелія XVI ст. до Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в дар від Фонду сприяння розвитку мистецтв

4 листопада 2001 р.

"Київ Музик Фест' 2001": Концерт і прес-конференція "Шедеври з колекції Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України".

2-3 листопада 2001 р.

За участю ЦДІА України, м. Львів, відбулася Десята наукова геральдична конференція.

На початок

Жовтень 2001 року

31 жовтня 2001 р.

Колегія Державного комітету архівів України розглянула питання:

 • Про поліпшення роботи державних архівних установ щодо підвищення кваліфікації працівників діловодних, архівних та експертних служб підприємств, установ і організацій.
 • Про роботу XXXV Міжнародної конференції Круглого столу архівів (CITRA) (Рейк'явік, Ісландія).

29 жовтня 2001 р.

Чергове засідання Вченої ради УДНДІАСД, на якому були підведені підсумки Міжнародної науково-практичної конференції "Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства", організованої інститутом спільно з Держкомархівом України 17-18 жовтня 2001 р.
Вчена рада обговорила стан організації Галузевої служби науково-технічної інформації системи архівних установ України і визначила напрями подальшої роботи ГСНТІ.
Члени Вченої ради ухвалили рішення про висунення циклу наукових праць кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника, директора УДНДІАСД І.Б. Матяш з історії української архівістики на здобуття премії імені М.І. Костомарова, а також наукових праць співробітників інституту - для участі у конкурсі на здобуття галузевої премії імені Василя Веретенникова.

24-25 жовтня 2001 р.

Протягом 24-25 жовтня у Києві перебувала делегація архівістів Китайської Народної Республіки у складі 15 осіб. Вони представляли Державне архівне управління КНР, Перший історичний архів, редакції архівних журналів "Історичний архів" та "Архівознавство", регіональні державні архіви, архіви центральних та місцевих установ і промислових підприємств. Делегацію очолювала Лі Сяо-Мін, заступник керівника департаменту Державного архівного управління.
В ході візиту китайських архівістів відбулася зустіч і зацікавлена розмова з керівництвом Держкомархіву України, відвідання ЦДІАК, ЦДКФФА ім. Г.С. Пшеничного, ЦДАГО та Державного архіву м. Києва. Гості оглянули архівосховища, ознайомилися зі складом документів столичних архівів. Перед китайськими колегами виступили Голова Держкомархіву Р.Я. Пиріг, директори архівів О.В. Музичук, Н.М. Слончак, В.С. Лозицький, Б.П. Курінний.

17-18 жовтня 2001 р.

У Києві під егідою Державного комітету архівів України і Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства відбулася Міжнародна наукова конференція "Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства".
Програма і матеріали конференції

11-12, 18-19 жовтня 2001 р.

Товариство "Знання" України за участю спеціалістів Державного комітету архівів України провело інформаційно-консультативний семінар "Сучасна архівна справа і діловодство".

12 жовтня 2001 р.

У Центральному державному архіву-музею літератури і мистецтва України відбулася документально-художня виставка з нагоди 100-річчя від дня народження видатного українського художника Миколи Глущенка.

10 - 13 жовтня 2001 р.

ХХХV Міжнародна конференція Круглого столу архівів (Рейк'явік, Ісландія). Тема - "Архіви і суспільство: Що зберігати? Приймання і відбір".
2-а Генеральна асамблея Європейського відділення МРА (EURBICA).
8-і Делегатські збори Міжнародної ради архівів.

4 жовтня 2001 р.

У Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України відбулося засідання з обговорення проектів Закону "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг.

2 жовтня 2001 р.

в Українському культурному центрі у Москві були проведені заходи, присвячені 135-річчю від дня народження М.С. Грушевського.
Відбулося відкриття документальної виставки про життя та діяльність видатного ученого і державного діяча, підготовленої за матеріалами ЦДІА, ЦДАГО, ЦДКФФА, ДА Служби безпеки України.
На вечорі вшануванні пам'яті М.С. Грушевського українською громадськістю Москви з доповіддю виступив проф. Р. Пиріг.
Учасники вечора також переглянули документальний фільм "Забута державність".
Наступного дня відбулася робоча зустріч Р.Пирога з керівником Федеральної архівної служби Росії В. Козловим.

На початок

Вересень 2001 року

27-30 вересня 2001 р.

У Варшаві під егідою Генеральної дирекції державних архівів відбулася сьома міжнародна конференція архівів країн Центральної і Східної Європи "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata" на тему "Архіви у новому столітті: стратегічні питання автоматизації архівів"
Проблеми, що виносились на обговорення:

 • Архіви і потреби інформаційного суспільства;
 • Як проводити комп'ютеризацію архівів - досвід, успіхи, невдачі, перспективи;
 • Які дескриптивні стандарти застосовувати - міжнародні чи національні?
 • Комп'ютеризація архівів і потреби користувачів;
 • Сканування документів і архіви: Як далеко заходити у минуле, критерії пошуків;
 • Архіви у мережі WWW;
 • Чи наближається кінець документації на паперових носіях?
 • Як зберігати документацію на електронних носіях?
 • Інформація на нових носіях - старі чи нові проблеми відбору інформації?
 • Архівіст XXI століття: Як його навчати?

Інформація про конференцію

24-26 вересня 2001 р.

Для участі в урочистій церемонії відкриття нової будівлі Центрального Державного архіву і Обласного державного архіву в Празі Голова Держкомархіву Р. Пиріг відвідав Чеську Республіку на запрошення керівника державної архівної служби В. Бабічки.
Були проведені переговори щодо узгодження положень проекту Протоколу про співпрацю між архівними службами обох країн, який передбачає короткотермінові стажування фахівців, сприяння роботі дослідників, влаштування виставок документів, спільні публікації архівних матеріалів, обмін фаховими виданнями, нормативно-методичними актами тощо.
Йшлося також про шляхи виявлення архівних документів з історії міжвоєнної української еміграції, які відклалися в архівних, бібліотечних, музейних установах Чехії.
Р. Пиріг ознайомився з організацією зберігання документів у новозбудованому архівному комплексі Центрального державного історичного архіву Чехії.
Були також проведені робочі зустрічі з керівниками архівних служб Німеччини, Австрії, Польщі, на яких йшлося про стан двостороннього співробітництва в архівній галузі.


25-29 вересня 2001 р.

Відбулася ХХІ Загальнопольська конференція істориків картографії "Картографія Галичини 1772-1918". Ініціатором циклу та організатором Коференції є Відділ Історії Картографії Інституту Історії Науки Польської академії Наук. Співорганізатори - Бібліотека Яґеллонська, Головна Дирекція Державних архівів Польщі, Державний архів у Перемишлі та Центральний державний історичний архів України у Львові.
Програма засідань конференції включає наступну тематику:

 • Топографічні карти Галичини,
 • Галицький кадастр,
 • Використання карт Галичини у наукових працях,
 • Карти Галичини у збірках бібліотек,
 • Картографічні збірки в окремих архівах Польщі й України,
 • Miscellanea.

Коференція проходила у Красічині з виїзними засіданнями у Перемишлі та Львові, де можна було оглянути виставки картографічних матеріалів Австрійського періоду.

19 вересня 2001 р.

Колегія Державного комітету архівів України розглянула питання:

 • Про зберігання документів у Пенсійному фонді України та його органах на місцях у зв'язку з реформою пенсійного забезпечення громадян.
 • Про участь Держкомархіву України у підготовці проекту нової редакції Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" до розгляду у другому читанні.

18 вересня 2001 р.

Кабiнет Мiнiстрiв України прийняв Постанову № 1202 "Про вилучення документiв з Нацiонального архiвного фонду та передачу їх Урядовi Федеративної Республiки Нiмеччини", вiдповiдно до якої колекцiю Зiнгакадемi (так званий "Архiв Баха"), перемiщену пiд час Другої свiтової вiйни, має бути передано законному власниковi. Обсяг колекцiї, що передається, - 5119 одиниць зберiгання фонду 441 Центрального державного архiву-музею лiтератури i мистецтва України".

7 вересня 2001 р.

У Держкомархіві відбулася презентація нового видання відомої американської дослідниці Патрициії Кеннеді Грімстед під назвою "Трофеї війни та імперії: Архівна спадщина України, Друга світова війна та міжнародна політика реституції" (Grimsted Patricia Kennedy. Trophies of War and Empire: The Arcvhival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution / Harvard Ukrainian Research Institute; State Committee on Archives of Ukraine; State Service for the Control of the Transmission of Cultural Treasures Across the Borders of Ukraine. - Cambridge, MA, 2001. - (Harvard Papers of Ukrainian Studies). - 798 p.). * Книга побачила світ під егідою Українського наукового інституту Гарвардського університету (США) за участю Державного комітету архівів України та Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через Державний кордон України. Передмову до книги написав Генеральний секретар Міжнародної ради архівів у відставці Шарль Кечкеметі.
У презентації взяли участь представники засобів масової інформації, Державного комітету архівів України, Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через Державний кордон України, академічних інститутів, державних архівів і бібліотек.

У книзі: (українською), (English)

4-5 вересня 2001 р.

У м. Ужгороді відбулася зустріч делегацій українських і угорських архівістів, під час якої було підписано Угоду про співробітництво між Державним комітетом архівів України і Державним архівом Угорщини.

Серпень 2001 року

20-24 серпня 2001 р.

З нагоди святкування 10-ї річниці незалежності України в приміщеннях Центрального архіву вищих органів влади України, Центрального архіву громадських об'єднань України, Центрального державного історичного архіву України, м. Київ, Центрального державного архіву літератури і мистецтва України, Науково-довідкової бібліотеки центральних державних архів України відкрито документальні виставки, що відбивають процес державотворення в країні.

Липень 2001 року

27 липня 2001 р.

Візит Надзвичайного та Повноважного Посла Греції в Україні п.Дімітріса Контумаса до Центрального державного історичного архіву України, м. Київ.
Під час відвідання пан Посол ознайомився з історією та складом документальної колекції архіву, роботою читального залу, оглянув виставку архівних матеріалів до історії україно-грецьких стосунків.
Наприкінці візиту пан Посол щиро подякував співробітникам архіву за організацію зустрічі, за сумлінну працю задля збереження подальшої співпраці з архівом.

25 липня 2001 р.

Колегія Держкомархіву розглянула питання про стан створення Інформаційної системи "Центральний фондовий каталог". Рішення Колегії.

18 липня 2001 р.

В Міністерстві юстиції України за № 606/5797 зареєстровано наказ Державного комітету архівів України за № 58 від 04.07.2001 "Про затвердження цін на роботи (послуги) із забеспечення збереженності на науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях, що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах"

16-27 липня 2001 р.

У рамках програми Літнього університету при Східноєвропейському університеті (Будапешт) прочитаний курс лекцій "Архіви політичних партій після краху комунізму".
Директори курсу - Шарль Кечкеметі (колишній генеральний секретар Міжнародної ради архівів) і Габріела Івач (Архіви відкритого суспільства, Східноєвропейський університет).

11-14 липня 2001 р.

У м. Маастріхт (Нідерланди) відбувся науковий семінар з проблем створення, збереження й використання оцифрованої культурної спадщини. У семінарі, організованому Амстердам-Маастріхтським літнім університетом, взяли участь спеціалісти з 19 країн, у тому числі директор ЦДІАК України О.В. Музичук.
Тема семінару розкривалася доповідачами на прикладах діяльності архівів, музеїв, бібліотек. Під час обговорення на "круглих столах" розглядалися різні варіанти програмного забезпечення, досвід європейських та американських країн.
У центрі уваги учасників перебували переважно бібліотечно-музейні проблеми; організаторам семінару як відзначалося у багатьох виступах, не вдалося в повній мірі врахувати специфіку архівів пострадянського простору.

Червень 2001 року

Європейська комісія із збереження і доступу (European Commission on Preservation and Access), - що функціонує під гаслом "Європейська ініціатива щодо забезпечення доступу до документів людства настільки далеко в майбутньому, наскільки це можливо", - презентувала дворічний звіт (1999-2000), а також виступила ініціатором проекту "Забезпечення збереження європейської фотографічної спадщини задля удоступнення", підтриманого Радою Європи.

В Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України розгорнута документально-книжкова виставка, присвячена 90-річчю від дня народження російського письменника Віктора Платоновича Некрасова (1911-1987). Експонуються матеріали з особового фонду письменника, який свого часу змушений був емігрувати за кордон, а його твори були заборонені і вилучені з бібліотек.
На виставці представлені твори Некрасова всіх жанрів: рукопис п'єси "Ранкова елегія" (1973), машинопис повісті "Особиста справа комуніста Юфи" (1976). Експонуються сторінки статей, спогадів, своєрідних некрасовських роздумів про життя, час, людей, події, зокрема, про актора і режисера Леся Курбаса про Чорнобильську трагедію, про літературознавця І. Дзюбу, письменницю Ванду Василевську, поета М.Бажана, лист О. Солженіцина до В. Некрасова, газетні статті, присвячені світлій пам'яті письменника-громадянина.
До уваги відвідувачів - твори В. Некрасова різних років. Тут і відома повість "В окопах Сталинграда", альбом фотографій під час зйомок кінофільму "В окопах Сталинграда", повість "В родном городе" з автографом В. Сосюри, книга подорожніх нотаток про Італію - "Первое знакомство" (1960), повість "Вася Конаков" (1961), збірка повістей та оповідань "Вторая ночь" (1969), посмертне видання творів різних років "Маленькая печальная повесть" (1990).
Це перша виставка в архіві-музеї, присвячена пам'яті талановитого письменника Віктора Некрасова. Хочеться вірити, що з часом вся літературна спадщина письменника повернеться на Батьківщину, а твори його займуть своє почесне місце серед справжніх витворів мистецтва слова.

29 червня 2001 р.

У м. Чеонджу (Республіка Корея)відбулася 5-та зустріч Міжнародного дорадчого комітету Програми "Пам'ять світу". Обговорювалися проблеми:

 • результати реалізації програми;
 • "Загальні рекомендації" учасникам Програми;
 • рекомендації Генеральному директору ЮНЕСКО щодо номінації документальної спадщини у Реєстрi "Пам'ять світу";
 • включення до Програми "Пам'ять світу" нових проектів;
 • фінансування Програми.

Номінацію пройшов 21 проект з 11 країн (Австралії, Австрії, Бельгії, ФРН, Угорщини, Кореї, Латвії, Малайзії, Норвегії, Росії, Туреччини). Зокрема, Російською Федерацією запропонований до включення до Реєстру проект "Історичні колекції (1889-1955) Санкт-Петербурзького архіву фонограм Інституту російської літератури" - корпус з 35000 записів з етномузикології, етнолінгвістики і філології, понад 500 годин звучання.

26 червня 2001 р.

Колегія Державного комітету архівів України розглянула питання про результати перевірки науково-дослідної та організаційної діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, а також про участь архівних установ України у Міжнародній програмі "Спільна архівна спадщина країн та народів Центральної і Східної Європи".

18-21 червня 2001 р.

Відбулася друга робоча зустріч українських і німецьких експертів з питань визначення долі переміщеного під час Другої світової війни архіву академії співу в Берліні (Зінгакадемії), що зберігається в Центральному державному архіві літератури і мистецтва України (ф.441, Матеріали діячів західноєвропейського мистецтва і літератури XVI-XIX ст. Колекція).
Під час зустрічі обговорювалися, зокрема, питання щодо встановлення ступеню збереженості архіву Зінгакадемії за результатами звірки інвентарних книг фонду 441 та Каталога Цельтера (бл. 1835 р.); правові та організаційні аспекти реституції.
Здійснено обмін дотичних документів з німецьких і українських архівів щодо історії переміщення архіву Зінгакадемії.
За результатами роботи було підписано спільний протокол.

12-15 червня 2001 р.

У м.Тернополі відбувся міжнародний семінар-практикум з репрографії, організований Держкомархівом України, Держархівом Тернопільської області спільно з Генеалогічним товариством Юта (США). У роботі семінару-практикуму взяли участь представники ЦДІАК, ЦДІАЛ, держархівів Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Сумської, Тернопільської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей.

12 червня 2001 р.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ, відвідав професор-емерит Гарвардського університету, один з найвизначніших спеціалістів у ділянках візантійської та слов'янської історії Ігор Шевченко. Під час візиту проф. Шевченко ознайомився з давніми документами і надав консультації з приводу опису найдавнішої пам'ятки архіву -- грецького Євангелія XIII ст.

11-15 червня 2001 р.

На базі Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв України проходив семінар з підвищення кваліфікації начальників відділів формування Національного архівного фонду та діловодства державних архівів. У його роботі взяли участь завідуючі відділами центральних державних архівів, Держархіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, держархівів областей, міст Києва і Севастополя, галузевих державних архівів.
Роботу семінару відкрив Голова Державного комітету архівів України, д. і. н., професор Пиріг Р.Я. з доповіддю "Архівна справа в Україні: здобутки та негаразди останнього десятиліття". Привітав учасників зібрання ректор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв України, д. і. н., професор, Заслужений працівник освіти України Чернець В.Г., висвітливши місце і роль Державної академії в системі підготовки керівних кадрів культури і мистецтв. Учасники семінару прослухали лекції про стан та шляхи вдосконалення законодавства України з питань архівної справи, проблем та перспектив українського архівознавства та документознавства, з якими виступили начальник організаційно-аналітичного відділу Держкомархіву України, Заслужений працівник культури України Новохатський К.Є. та зав. відділом документознавства Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, д. і. н., професор Кулешов С.Г.
Відбулися тематичні зустрічі з питань інформатизації архівної справи, формування НАФ, організаційно-методичного керівництва діяльності діловодних та архівних підрозділів підприємств, установ і організацій; складання переліків документів зі строками зберігання, примірних і типових номенклатур справ; державної реєстрації документів НАФ, роботи експертно-перевірних комісій держархівів, які провели заст. Голови Держкомархіву, д.і.н. Боряк Г.В., керівник Центру інформаційних технологій Держкомархіву України Забенько Ю.І., начальник відділу формування НАФ та діловодства, Заслужений працівник культури України Портнов Г.В., та співробітники відділу: Сельченкова С.В., Мещерін В.Г., Шовгенюк  С.В.
Виїздні практичні заняття з обміну досвідом проходили у ЦДАМЛМ України - з питань роботи держархіву з фондами особового походження, ЦДАГО України - організації роботи по зберіганню документів політичних партій та громадських об'єднань, ЦДКФФА України - роботи державного архіву з кінофотовідеоаудіодокументами, Державному архіві Київської області - роботи ЕПК державного архіву та керівництва діяльністю ЕК райміськархівів, підприємств, установ і організацій.
Відбулося засідання "круглого столу" з актуальних питань діяльності державних архівів.
Учасники семінару поділилися досвідом роботи, обмінялися думками з проблем формування НАФ та діловодства, отримали відповіді й роз'яснення спеціалістів Держкомархіву з широкого кола питань.
Учасники семінару одержали свідоцтва про підвищення кваліфікації, які вручив Голова Держкомархіву України Пиріг Р.Я.

7-8 червня 2001 р.

У м. Варшаві (Республіка Польща) відбулося засідання організаційного комітету Міжнародної програми "Спільна архівна спадщина країн та народів Центральної і Східної Європи", ініційованої у 1997 р. на Сковронківских читаннях (Colloquia Jerzy Skowronek Dedicata). До складу організаційного комітету увійшли представники державних архівних установ Австрії, Литви, Польщі, Словенії та України; співкоординаторами програми є Генеральна дирекція польських архівів та Архів відкритого суспільства Центральноєвропейського університету (Будапешт).
Учасники зустрічі обговорили зміст та структуру Web-сайту "Спільна архівна спадщина країн та народів Центральної і Східної Європи", який відкриває згаданий Архів відкритого суспільства, форму архівного описування архівних фондів, що мають відношення до історії країн та народів Центрально- Східноєвропейського регіону (за дескриптивним стандартом ISAD(G), розробленим Міжнародною радою архівів). Генеральна дирекція польських архівів взяла на себе підготовку пропозицій щодо подання згаданої програми у Європейський Союз для отримання міжнародної фінансової допомоги.

Травень 2001 року

31 травня 2001 р.

Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні п. Дітмар Штюдеман відвідав Державний комітет архівів України.
У ході зустрічі були обговорені перспективи виконання міжурядового українсько-німецького протоколу про передачу культурних цінностей, програма наступного спільного засідання групи німецьких і українських експертів, а також загальний стан українсько-німецьких стосунків у галузі реституції культурних цінностей.

30 травня-2 червня 2001 р.

У Флоренції відбулася VI Європейська конференція архівів "Архіви між минулим і майбутнім".
На конференції обговорювалися проблеми:

 • Програми ЄС щодо архівів: проблеми і перспективи;
 • Електронні документи: Досвід, стратегія, нормативні приписи у європейських та неєвропейський країнах;
 • Інтеграція і кооперація;
 • Мережі й інтеграційні стратегії;
 • Міжнародні стандарти та їх впровадження;
 • Традиції та інновації в архівній освіті;
 • Адміністративне і професійне навчання в архівістиці і справочинності;
 • Університети і професійна освіта;
 • Професійні асоціації і навчання;
 • Конференція проводилася під егідою Міжнародної ради архівів, державної архівної служби Італії, Національної асоціації архівістів Італії.

Українські архіви були представлені начальником відділу Держкомархіву України К.Є. Новохатським, директором ЦДІАК України О.В. Музичук та заступником директора цього ж архіву Л.Я. Демченко.

29 травня 2001 р.

У приміщенні Державного архіву Флоренції напередодні VІ Європейської конференції архівів відбулася Генеральна асамблея Європейського регіонального відділення Міжнародної ради архівів (EURBICA). На порядок денний Генеральної асамблеї виноситься обговорення проекту статуту EURBICA.
Протокол засідання
>>

28 травня 2001 р.

Відбувся семінар з проблем створення електронних версій фондових каталогів державних архівів України, організований Центром інформаційних технологій Держкомархіву.
У семінарі взяли участь понад 60 спеціалістів з центральних, місцевих і галузевих державних архівів, архівних підрозділів НАН України, Міністерства культури і мистецтв України.
Під час семінару обговорено питання:

 • Наявні в архівах облікові бази даних та апробація нового програмного продукту "Архівні фонди України". Демонстрація роботи бази.
 • Проблеми створення, координації і супроводу тематичних баз даних.
 • Електронні фондові каталоги і проблема створення анотованих реєстрів описів державних архівів.

Учасники семінару ознайомилися з Web-сайтами архівних служб різних країн світу, з роботою електронного Web-вузла Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
Під час апробації програмного продукту "Архівні фонди України" внесено корективи у структуру бази.
Повні електронні фондові каталоги на сьогодні створено по фондах Державного архіву Київської області та Кам'янець-Подільського міського державного архіву.

25 травня 2001 р.

У приміщенні Центрального державного архіву громадських об'єднань України відкрилася документальна виставка, присвячена вшануванню пам'яті Симона Петлюри у роковини його трагічної загибелі 25 травня 1926 р. В експозиції виставки представлено документи переважно із зібрання "Празького українського архіву".

22-25 травня 2001 р.

У Москві відбувся Перший всеросійський науково-практичний семінар з аудіокультурології, аудіоархівістики і новим технологіям "Ехолот".
Ініціатива проекту - Державний літературний музей і Московська державна консерваторія, за підтримки Інституту "Відкрите суспільство".
Організаційна підтримка - Центр з проблем інформатизації сфери культури Міністерства культури Росії.
У програмі:

 • Аудіодокументи в Інтернеті;
 • Дослідницькі центри, конференції, література, ресурси Інтернет з аудіоархівістики і аудіотехнологій;
 • Вітчизняні і світові центри зберігання, вивчення і реставрації звукозаписів;
 • Державна політика в галузі аудіокультури; правові проблеми аудіофондів, аудіовидань і представлення аудіоінформації в Інтернеті;
 • Аудіоархівний досвід Літературного музею, Об'єднання Мосархів та ін.
 • Проект створення Інтернет-порталу з аудіокультурології, аудіоархівівстики, аудіотехнологій;
 • Проект створення міжвідомчої робочої групи з аудіокультурології, аудіоархівістики і аудіотехнології тощо.

E-mail: lku@artinfo.ru

22 травня 2001 р.

Верховна Рада України на своєму пленарному засіданні 22 травня 2001 р. розглянула проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" (нова редакція). Від Уряду України проект Закону доповів Голова Держкомархіву Р. Я. Пиріг. Він зокрема зазначив, що прийнятий вперше вісім років тому архівний закон відіграв визначну роль у врегулюванні суспільних відносин у цій сфері, її реформуванні на нових правових засадах. Проте розбудова правового простору, наявність сучасних рекомендацій міжнародних організацій, напрацювання новітнього вітчизняного архівознавства та досвід практичної реалізації законодавчих норм викликали необхідність удосконалення базового архівного закону. Було прокоментовано основні пропозиції до Закону і підкреслено, що нова його редакція розширить сферу застосування Закону, забезпечить повнішу його реалізацію.
Доповідач відповів на запитання народних депутатів О. В. Кулика, Ю. П. Сахно, Ю. П. Соломатина, Н. С. Марковської щодо врахування зарубіжного досвіду приватного документотворення, розширення доступу до архівів, інформації архівної справи, вдосконалення оплати праці архівістів тощо.
Співдоповідач - секретар Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності народний депутат С. С. Пхиденко підтримав пропонований законопроект, зазначивши, що пропозиції з його доопрацювання буде враховано у процесі підготовки до другого читання. 29 травня 2001 р. проект Закону було прийнято у першому читанні.
Водночас Верховна Рада відхилила проекти законів про внесення змін до статті 51 Закону України "Про вибори Президента України" та до статті 53 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (щодо термінів зберігання виборчих бюлетенів у місцевих державних архівних установах).

17 травня 2001 р.

Питання "Про заходи щодо поліпшення фінансування Державного архіву м. Севастополя" розглянуто на спільному засіданні президій Севастопольської Міської Ради та Колегії Севастопольської міської державної адміністрації.
На засіданні відзначено, що відповідно до міської програми збереження бібліотечних і архівних фондів держархів минулого року отримав кошти на придбання комп'ютерного обладнання та створення інформаційно-пошукової програми "АРХІВ". У бюджеті міста на 2001 р. передбачено виділення 300 тис. грн. на продовження будівництва нового приміщення архіву, яке було призупинено в 1997 р. через відсутність коштів.
Водночас наголошувалося, що держархів має слабку матеріально-технічну базу, штатний розпис не відповідає обсягу робіт, виконуваних працівниками архіву.
З метою поліпшення стану архівної справи в м.Севастополі прийнято рішення, яким передбачено низку конкретних заходів щодо зміцнення матеріально-технічну бази архіву. Зокрема, продовжуватиметься будівництво нового приміщення; з 1 січня 2002 р. буде збільшено на 4 одиниці штат архіву та ін. Заплановано створення в наступному році Міжрайонного центру зберігання документації ліквідованих організацій, установ і підприємств. Архіву додатково виділено 10,1 тис. грн. на виготовлення 35 стелажів, отримано дозвіл на відкриття спеціального рахунку "Суми за дорученнями", на який вже перераховано від спонсорів 7 тис. грн.

16 травня 2001 р.

Колегія Державного комітету архівів України розглянула питання:

5 травня 2001 р.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України і Відділ естампів і репродукцій Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського відвідала група американських мистецтвознавців. Серед них, зокрема, - один з відомих у світі меценатів мистецтва, фундатор Музею сучасного мистецтва і дизайну при Міжнародному університеті Волфсоніан-Флорида у Майямі Мітчел Вольфсон, а також колишній президент цього університету проф. Грегорі Вольф.
Під час візиту оглянуто виставки плакатів з фондів архіву і бібліотеки. Обговорювалися проблеми реставрації творів мистецтва, перспективи видання каталогів і проведення виставок українського авангардного і соцреалістичного плакату 20-х - 40-х років.

3 травня 2001 р.

У ЦДІАК України відбулася зустріч із науковцями Голандії. Іноземні архівісти, історики, як перебували в Україні з туристичним візитом, виявили бажання ознайомитися з організацією архівної справи. Під час візиту для них було проведено двогодинну детальну екскурсію, продемонстровано умови зберігання документів у сховищах, роботу читального залу, висвітлено принципи роботи українських архівів, проблеми їхнього розвитку.
Гості також побачили найцікавіші документи з колекції архіву, зокрема, про стосунки з Голандією. Наприкінці відвідування архівісти обмінялися літературою.

На початок

Квітень 2001 року

Центральні державні архіви отримують комп'ютерне обладнання

У ході реалізації Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 р. № 1716, за рахунок коштів, виділених для оснащення технічними засобами бібліотек і архівів загальнодержавного значення, центральні державні архіви отримали комп'ютерне обладнання.
Застосування комп'ютерів сприятиме проведенню на сучасному рівні роботи щодо виявлення та обліку унікальних документальних пам'яток і включення їх до Державного реєстру національного культурного надбання. Крім комп'ютерів архівам надано копіювальні апарати "Canon".

27 квітня 2001 р.

У Посольстві Канади в Україні відбулася презентація книг директора Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Володимира Ляхоцького "Просвітитель" та "Тільки книжка принесе волю українському народові", присвячених Іванові Огієнку (Митрополиту Іларіону).

25-27 квітня 2001 р.

У м. Базелі (Швейцарія) відбулося засідання Комітету з правових питань Міжнародної ради архівів ICA/CLM (керівник-заступник національного архівіста Швеції Каес Гранстрем). В роботі Комітету взяли участь представники архівних установ Алжиру (Фуад Суфі), Бельгії (Роланд Депортер), Італії (Марія Піа Рінальді Маріані), Китаю (Сара Чу), Німеччини (Удо Шафер), Литви (Вікторас Домаркас), Палестини (Халід Абу Дайнс), Польщі (Владислав Стемпняк), Росії (Петр Стегній), Словаччини (Петер Картоус), України (Георгій Папакін), Фінляндії (Еліс Орман), Франції (Жан Ле Потті), Швейцарії (Йозеф Цвікер), а також консультанти Гарі М. Петерсон (США), Ленкарт Люндквіст (Швеція).
Вони проінформували про стан архівного законодавства та правові проблеми, які існують у кожній країні, обговорили завдання, структуру та методи роботи комітету. Створено 6 робочих груп по таких напрямках роботи:

 • авторське право (Copyright);
 • автентичність електронних документів;
 • доступ та захист персональних даних;
 • експертиза;
 • принципи;
 • архівні вимоги (реституція).

Представник Держкомархіву України увійшов до складу останньої робочої групи, яка намітила розробку таких документів:

 • впровадження принципів ЮНЕСКО та МРА щодо реституції;
 • співвідношення міжнародного права та національного законодавства щодо реституції і правонаступництва держав;
 • доступ до переміщених архівів;
 • міжнародна програма "Відновлення національної пам'яті".

Minutes of the Committee on Archival Legal Matters (CALM)
Наступне засідання Комітету заплановано провести у Брюселі (Бельгія) у квітні 2002 р.

24-27 квітня 2001 р.

У м. Мінську (Республіка Білорусь) під егідою Державної архівної служби Республіки Білорусь відбулася нарада з проблем створення віртуального архіву Радзивіллів. Обговорюватимуться концепційні й методичні засади реалізації проекту "Автоматизована інформаційно-пошукова система Радзивілли".

25 квітня 2001 р.

У Верховній Раді України під час парламентських слухань на тему: "15 річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання" експонувалася виставка копій архівних документів "Пам'ятай Чорнобиль" з фондів Центрального державного архіву громадських об'єднань України, Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. М.С. Пшеничного, Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.

24-25 квітня 2001 р.

Закон и жесты доброй воли 24-25 апреля 2001 года в Москве в стенах Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ) прошел международный семинар "Законодательство и жесты доброй воли: перспективы практического применения Закона РФ "О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории РФ". Этот семинар будет организован ВГБИЛ совместно с Фондом развития гражданской культуры (ФРГК) и Обществом по научному и информационному обмену (S.E.C. co; Германия) при содействии Министерства культуры РФ, а также при финансовой поддержке Института "Открытое общество". Цель данного международного семинара с участием экспертов из Европы это - создание реальных предпосылок в деле восстановления прав собственности на предметы искусства и культуры, неправомерно или незаконно перемещенные в результате Второй мировой войны, а также освещение различных подходов к решению сложных реституционных проблем. В работе семинара приняли участие эксперты из России, Германии, Польши, Швейцарии, Англии. Данный семинар стал логичным продолжением состоявшейся в Москве по инициативе ВГБИЛ и ФРГК в апреле 2000 г. международной конференции "Культурная карта Европы: судьба перемещенных культурных ценностей в третьем тысячелетии". В рамках данного семинара прошла презентация "Международного информационно-документального центра по проблемам перемещенных культурных ценностей", образованного в библиотеке на базе Научно-исследовательского отдела редких книг ВГБИЛ. Создание центра это - реальная возможность дальнейшего развития уже сложившихся направлений деятельности ВГБИЛ, а также создание новых программ, связанных с удовлетворением информационных и исследовательских потребностей музейных, библиотечных, архивных работников, представителей СМИ, ученых, студентов, как в России, так и за рубежом. Ко времени проведения международного семинара приурочена также выставка трофейных книг Шарошпатакского реформатского колледжа (Венгрия), ныне хранящихся в Нижегородской областной универсальной и научной библиотеке. На ней были представлены 105 томов, среди которых - рукописи XV и XVI в., 14 инкунабул, ряд ранних памятников книгопечатания Восточной Венгрии, Словакии и Трансильвании, другие редкие издания XVI-XVIII в. Семинар содействовл повышению осознания необходимости постепенного разрешения проблем перемещенных культурных ценностей в духе европейского добрососедства и сотрудничества.

22-29 квітня 2001 р.

За ініціативою Посольства України в Швеції на запрошення та за підтримки Інституту Швеції відбувся робочий візит директора ЦДІАК України О.Музичук та співробітника історико-архівного департаменту МЗС України Т.Семенець до Стокгольму. Під час перебування в Швеції українські архівісти працювали в Національному архіві, Військовому архіві та архіві м. Стокгольма, де їх було детально ознайомлено з структурою архівів, напрямками роботи, проблемами та перспективами розвитку, комп'ютерними базами даних, розміщенням документів у сховищах, матеріально-технічною базою, реставраційними лабораторіями та бібліотечними зібраннями архівів.
На виконання завдання Посольства України були опрацьовані документи шведських архівів щодо історії зв'язків України та Швеції з метою організації виставки до 10-ої  річниці незалежності України. Було виготовлено копії листування українських гетьманів Б. Хмельницького, І. Мазепи, П. Орлика з шведськими королями, документів про діяльність дипломатичної місії УНР в Швеції та ін.
Під час спілкування зі шведськими колегами О. Музичук розповіла про принципи організації архівів України, проблеми забезпечення збереженості документів, роботу читальних залів, видавничу та інформаційну діяльність. Нею також було дано інтерв'ю культурній редакції Шведського міжнародного радіо.
Наприкінці поїздки відбулася зустріч архівістів з послом України в Швецію О. Сліпченком.

20-25 квітня 2001 р.

У м. Києві відбулася робоча зустріч українських і німецьких експертів з питань визначення долі архіву Академії співу в Берліні (далі - Зінгакадемі), що нині зберігається в Центральному державному архіві літератури і мистецтва України (ф. 441, Матеріали діячів західноєвропейського мистецтва і літераури XVI-XIX ст. Колекція).
Німецька делегація на чолі з Генеральним директором Баварських державних зібрань образотворчого мистецтва д-ром Р. Баумштарком перебувала в Києві на запрошення Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України.
Українська група експертів у складі архівістів, істориків, музикознавців, композиторів працювала за дорученням Уряду України під керівництвом директора ЦДАМЛМ України Ю.Я. Кулініча.
Серед основних проблем під час засідання обговорювалися:

 • ідентифікація матеріалів колекції щодо приналежності до архіву Зінгакадемі; виготовлення мікрофотокопій і цифрових копій колекції; дослідження історії колекції упродовж 1943-1973 рр.;
 • перспективи спільного наукового опрацювання і всебічного використання колекції; правові та організаційні аспекти реституції.

За результатами роботи було підписано спільний протокол.
Наступна зустріч українських і німецьких експертів запланована на червень поточного року.

18 квітня 2001 р.

Колегія Державного комітету архівів України розглянула питання:
"Про стан забезпечення збереженості документів колишніх колгоспів та радгоспів";
"Про хід підготовки та методичного забезпечення серії довідників "Анотовані реєстри описів державних архівів України".

Методична комісія Державного комітету архівів України розглянула питання "Про заходи щодо поліпшення роботи з документами центральних органів влади і громадських об'єднань".

18 квітня 2001 р.

Засідання Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності під головуванням Л.С. Танюка було розглянуто питання "Про Протокол передачі культурних цінностей Урядом України Уряду Федеративної Республіки Німеччини" (підписаний у Берліні 19 січня 2001 р.)
У засіданні також взяли участь представники Держкомархіву, МЗС, Міністерства культури і мистецтв, Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, які дали відповідні роз'яснення по суті питання.
Висловлювалися думки щодо необхідності виважених кроків на шляху реалізації Угоди між Україною і ФРН про культурне співробітництво 1993 р.; врахування міжнародних правових прецендентів; виконання міжнародних зобов'язань разом з послідовним обстоюванням інтересів України у вирішенні надзвичайно складних реституційних проблем.
У результаті обговорення Комітетом прийнято рішення щодо проведення юридичної експертизи Протоколу передачі культурних цінностей Урядом України Уряду Федеративної Республіки Німеччина від 9 січня 2001 р., а також його ратифікації Верховною Радою.

17 квітня 2001 р.

На засіданні Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей обговорено, зокрема, проект Інструкції "Про порядок вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"; питання про внесення доповнень до Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"; підсумки проведення ІІІ засідання Міжурядової українсько-польської комісії у справі охорони та повернення втрачених та незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей.

13 квітня 2001 р.

Відбулося засідання Методичної комісії Держкомархіву України.

На засіданні Методичної комісії Держкомархіву України обговорювалися проблеми підготовки державних стандартів України:
"Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації" та "Правила описування архівних документів".

Розглядалися Правила пожежної безпеки, а також Основні положення організації науково-дослідної роботи в державних архівних установах України.

12 квітня 2001 р.

Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні п. Дітмар Штюдеман відвідав Державний комітет архівів України.
У ході зустрічі з Головою Держкомархіву Р.Я. Пирогом були обговорені перспективи виконання міжурядового українсько-німецького протоколу про передачу культурних цінностей, програма роботи групи німецьких експертів з вивчення складу та змісту ф. 441 ЦДАМЛМ України, а також загальний стан українсько-німецьких стосунків у галузі реституції культурних цінностей.
У зустрічі взяли участь аташе з питань культури Посольства ФРН в Україні доктор Сабіне Файертаг і начальник відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву України Г.В. Папакін.

11 квітня 2001 р.

Відбулося засідання робочої групи з розробки "Інструкції про порядок відбору старовинних рукописів, рідкісних друкованих видань ("Книжкових пам'яток України") з бібліотечних фондів та архівів до Державного реєстру національного культурного надбання".
"Інструкцію" розроблено відповідно до "Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки", затвердженою постановою кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 р. №1716.
В "Інструкції" враховано основні моменти "Положення про Державний реєстр національного культурного надбання", затвердженого Кабінетом Міністрів України 12 серпня 1992 р. № 466 та положення про порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних документальних пам'яток, включення їх до Державного реєстру національного культурного надбання, а також їх зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995р. №853.
Викладено загальні положення, критерії відбору документів, порядок проведення цієї роботи, організація роботи по відбору старовинних рукописів, рідкісних друкованих видань ("Книжкових пам'яток України") та включення їх до Державного реєстру національного культурного надбання.

10 квітня 2001 р.

У м. Києві під головуванням О.Ф. Федорука, Голови Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, та І. Ронаї, начальника управління Міністерства національної культурної спадщини Угорщини, відбудеться чергове ІV засідання українсько-угорської комісії у справі повернення культурних цінностей, що потрапили під час Другої світової війни на територію іншої країни.
У засіданні взяли участь представники архівних установ України: М. Делеган, директор Держархіву Закарпатської області, та Г.В. Папакін, начальник відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву. Вони винесли на обговорення комісії питання пошуків в архівах обох держав інформації про вивезення культурних цінностей під час Другої світової війни, а також повернення архівних документів, що вивозилися із Закарпаття у 1939-1943 рр. У підписаному того ж дня Протоколі комісія зафіксувала рішення створити у своєму складі окремі робочі групи з архівів, музеїв та бібліотек і висловилася щодо доцільності проведення найближчим часом зустрічі керівників державних архівних служб України та Угорщини з обговорення питань реституції архівних фондів і документів та організації співпраці державних архівів обох сторін.

5-6 квітня 2001 р.

У м. Лунд (Королівство Швеція) відбулася архівна конференція, присвячена питанням доступу до документів. Обговорено демократичний, культурний та дослідницький аспекти доступу.

2 квітня 2001 р.

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України відбулося засідання робочої групи експертів з проблем ідентифікації й опрацювання т. зв. "Архіву Баха".
Розглянуто, зокрема, перспективну програму використання унікальних матеріалів "Архіву Баха", що передбачає об'єднання зусиль архівних і бібліотечних музикознавчих центрів, музикознавців світу та включення музичних раритетів до Міжнародного репертуару музичних джерел:

Березень 2001 року

22 березня 2001 р.

У Державному комітеті архівів України за участю представників Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності секретаря комітету народного депутата С.С. Пхиденка, відповідальних працівників секретаріату Р.М. Логвиненко і Л.В. Коптєвої було розглянуто питання підвищення ефективності співпраці Держкомархіву України у законотворчій роботі.
Колегія відзначила, що в цій роботі у Держкомархіві ділові стосунки склалися з профільним парламентським комітетом з питань культури і духовності. Підкреслено важливість і актуальність включення до Зведеного плану з підготовки та супроводу законопроектів і питань порядку денного сьомої сесії Верховної Ради проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи".
Визначено відповідальних від Держкомархіву за супровід проекту цього Закону при його розгляді у Верховній Раді. Вирішено посилити роз'яснювальну роботу через засоби масової інформації щодо необхідності його прийняття, представити останню редакцію проекту на веб-сайті Держкомархіву, довести її до відома державних архівних установ.
Керівникам державних архівних установ рекомендовано за результатами вивчення зазначеного проекту подати конкретні пропозиції архівістів щодо можливого його вдосконалення та провести відповідну роботу з народними депутатами у виробчих округах, спрямувати на забезпечення ними підтримки проекту.
З метою вдосконалення стимулювання наукових досліджень у галузі архівознавства, документознавства й археографії колегія Держкомархіву України прийняла рішення про внесення змін і доповнень до Положення про премію імені Василя Веретеннікова. Нова редакція Положення передбачає присудження премії видатного українського архівіста Василя Веретеннікова з трьох галузей науки: архівознавства, документознавства й археографії. Право висувати роботи на здобуття премії імені Василя Веретеннікова надано також громадським організаціям, а перелік робіт, які можуть подаватися для участі у конкурсі доповнено документальними збірниками та публікаціями. До Положення внесено також ряд інших змін і доповнень.
Держкомархів України та Спілка архівістів України оголосили конкурс наукових робіт на здобуття премії імені Василя Веретеннікова.

12 - 14, 20 - 27 березня 2001 р.

У Держкомархіві України відбулися зустрічі з виконавчим директором Українського наукового інституту Гарвардського університету д-ром Дж. Клемом, а також з екзекутивним директором Фонду Катедр Українознавства (США) д-ром Романом Проциком.
Під час зустрічей розглядалися результати співробітництва у підготовці і виданні путівника "Центральний державний архів громадських об'єднань України", корпусного видання "Волинська (Руська) метрика. 1569-1673: Регестри документів Коронної метрики для українських земель"; перспективи реалізації масштабного проекту "Еліта України XX століття: Національний реєстр особових архівних фондів" можливості підготовки і видання альбома "Український авангард 20-30-х років XX ст. У фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України".
Обговорено низку інших проектів, пов'язаних з інформатизацією архівної справи в Україні, підготовкою англомовної версії офіційного Web-сайту Державного комітету архівів України.

12 березня 2001 р.

У Державному комітеті архівів України відбулася зустріч із Президентом Української Вільної Академії наук в США п. Олексою Біланюком. Під час зустрічі обговорено проблеми удоступнення інформації про українські архівні зібрання в США, перспективи співробітництва в опрацюванні архіву УВАН.

3-6 березня 2001 р.

У Києві відбулося Третє засідання Міжурядової українсько-польської комісії у справах охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей.
Під час засідання було, зокрема, схвалено пропозиції експертної групи з питань архівної спадщини.
Обговорювалися проблеми дальшої долі частини архіву НТШ, що зберігається в Національній бібліотеці у Варшаві, а також львівського зібрання "Оссолінеуму".
Досягнуто домовленості щодо проведення у 2002 р. Міжнародної наукової конференції з проблем спільної культурної спадщини України і Польщі.

3 березня 2001 р.

Відбулося чергове засідання Методичної комісії Держкомархіву України, на якому було обговорено ряд важливих нормативно-методичних документів.
Члени Методичної комісії обговорили проект Державного стандарту України "Справочинство й архівна справа. Терміни та визначення" та висловили низку суттєвих зауважень і пропозицій щодо визначення понять та складу терміносистеми. Прийнято рішення проект стандарту доопрацювати відповідно до пропозицій і зауважень членів Методкомісії.
Методична комісія також розглянула та схвалила "Пам'ятку до складання реєстру розсекречених архівних фондів, колекцій та друкованих видань бібліотек" та "Рекомендації щодо укладання анотованого реєстру архівних описів".

Лютий 2001 року

27 лютого - 2 березня 2001 р.

Українська делегація взяла участь у роботі Третього з'їзду Російського товариства істориків-архівістів та науково-практичній конференції "Изменяющаяся Россия и российские архивы на рубеже веков", організованій Федеральною архівною службою Росії і Російським товариством істориків-архівістів (Москва, Російська Федерація).

14-16 лютого 2001 р.

У Кракові (Республіка Польща) підписано Протокол Першого засідання групи експертів з питань архівної спадщини Міжурядової українсько-польської комісії у справах охорони та повернення незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей.
Під час засідання було визначено і погоджено критерії приналежності документів до українського і польського національних архівних фондів, які можуть застосуватися для розгляду проблем щодо незаконно переміщених архівів.
Сторони погодилися підготувати переліки архівних матеріалів, які могли б стати предметом зацікавлення іншої Сторони, а згодом - об'єктами взаємного обміну переміщеними архівами.
Було обговорено також низку спільних українсько-польських проектів та ініціатив, що узгоджуються з концепцією спільної архівної спадщини обох держав: Програми "Спільна архівна спадщина держав і народів Центральної та Східної Європи" і "Відновлення Пам'яті Польщі"; видавничі проекти - "Руська (Волинська) метрика. 1569 - 1673", "Путівник по фондах Центрального державного історичного архіву України, м. Львів"; бази даних по кадастрових картах і метричних книгах Галичини. >>

Січень 2001 року

19 січня 2001 р.

Л.Кучма передає Г. Шрьодеру збірку партитур з "Архіву Баха"

Л.Кучма передає Г. Шрьодеру збірку партитур з "Архіву Баха"

У Берліні підписано Протокол передачі культурних цінностей Урядом України Уряду ФРН. Йдеться про так званий "Архів Баха" - унікальну колекцію творів західноєвропейських композиторів XVI - XIX ст., що зберігається нині в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (ф. 441; 5170 одиниць зберігання). Попередньою експертизою встановлено, що колекція до Другої світової війни належала Берлінській співочій академії.
Обсяги і процедура передачі архівних матеріалів будуть уточнені українськими і німецькими експертами протягом наступних трьох місяців.
На знак доброї волі й усвідомлення Україною необхідності повернення переміщених культурних цінностей законним власникам Президент України Леонід Кучма здійснив передачу Канцлеру ФРН Герхарду Шрьодеру одного з шедеврів колекції - рукописної збірки партитур хоральних піснеспівів, перекладених для органу Й-С. Бахом.
Основна частина архіву родини Бахів зберігається нині в Архіві Баха у Ляйпцігу>>

18-19 січня 2001 р.

У Берліні відбулося засідання Міжнародної історичної комісії, скликаної Фондом ФРН "Пам'ять, відповідальність і майбутнє", у якій взяли участь представники ФРН, Чехії, Ізраїлю, України, Польщі, Росії, Білорусі.
Мета проведення засідання - визначення інших категорій і переліка місць примусового ув'язнення на окупованих територіях на додаток до тих, які були визначені Міжнародною службою розшуку в Арользені і які підпадають під дію Закону про створення Фонду "Пам'ять, відповідальність і майбутнє", ухваленого Бундестагом 6 липня 2000 р.
Пропозиції української сторони базувалися на міжархівному "Довіднику про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944)" (Київ, 2000), підготовленому Українським національним фондом "Взаєморозуміння і примирення" спільно з Державним комітетом архівів України.
26 січня 2000 р. звернення Фонду ФРН "Пам'ять, відповідальність і майбутнє" до партнерських організацій.

17 січня 2001 р.

На засіданні Колегії Держкомархіву розглянуто питання щодо організації роботи з виявлення і реєстрації зарубіжної архівної україніки.

Архів новин
2020 р.
2019 р.
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
2007 р.
2006 р.

2005 р.

2004 р.

2003 р.

2002 р.

2001 р.

2000 р.
На початок
На початок