Спілка архівістів України

Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Логотип Державного комітету архівів України Спілка архівістів України


Витяг з протоколу VІІ-го (позачергового) з’їзду Спілки архівістів України від 26 лютого 2015 року

Спілка архівістів в мережі Facebook


Новини

26 лютого 2015 р.

Відбувся позачерговий VIІ з’їзд Спілки архівістів України
Детальніше


27 січня 2010 р.

В ефір Львівського обласного телебачення вийшла інформаційна програма "Вісник", в якій заступник директора Державного архіву Львівської області В. Клювак поінформував громадськість про роль та завдання Спілки архівістів України

29 жовтня 2009 р.

Члени Львівської обласної організації Спілки архівістів України заступник директора Державного архіву Львівської області В. Клювак, начальник відділу забезпечення зберігання документів В. Кислий та головні спеціалісти архіву О. Бондар і А. Джус виступили з доповідями на науковому семінарі "Львівські архіви та архівісти: історія та сучасність", присвяченому 115-й річниці від заснування архіву Львівського національного університету імені Івана Франка та пам'яті професора О. Мацюка

21 жовтня 2009 р.

У приміщенні Солом'янської райдержадміністрації проведено V з'їзд Спілки архівістів України (САУ) за квотою 1 делегат від 30 членів місцевих осередків Спілки
Прес-реліз
Регламент
Фоторепортаж
Резолюція
Звернення до громадськості

12 червня 2009 р.

У м. Сімферополі відбулось чергове засідання Правління Спілки архівістів України, на яке було запрошено Голову Держкомархіву України Гінзбург О. П. Голова Правління Спілки Кулініч Ю. Я.  доповів про стан роботи Спілки та наголосив на необхідності невідкладного вирішення низки організційних і фінансових проблем у її діяльності. Голова Держкомархіву України Гінзбург О. П. запропонувала всебічну підтримку з боку Державного Комітету в активізації роботи обласних та місцевих осередків Спілки. Було розглянуто також пропозицію Спілки архівістів Придністров'я щодо підписання договору із САУ про спільну діяльність. Прийнято рішення про проведення З'їзду Спілки архівістів України у другій декаді жовтня 2009 року та підготовку проекту договору про спільну діяльність із Спілкою архівістів Придністров'я

18-20 квітня 2006 р.

На запрошення Російського товариства істориків-архівістів (РТІА) Перший заступник Голови Правління САУ І. Б. Матяш 18 квітня взяла участь у V з'їзді РТІА та 19-20 квітня - у Всеросійській науково-практичній конференції "Архивоведение и архивное дело в России (1991 - 2005 гг.): осмысление пройденного".
Згідно з порядком денним з'їзду, делегати заслухали звітну доповідь Голови Правління РТІА, академіка РАН А. О. Чубар'яна про роботу Товариства з лютого 2001 р. по квітень 2006 р. та звітну доповідь голови Контрольно-ревізійної комісії, к. і. н. Н. І. Хіміної. Делегати обрали новий склад Центральної ради РТІА. Керівником РТІА було одноголосно обрано академіка РАН В. С. Мясникова.
18 квітня у присутності керівництва Федерального архівного агентства Російської Федерації і зарубіжних делегацій І. Б. Матяш та Перший заступник Голови Центральної Ради РТІА М. В. Стьоганцев підписали угоду про співпрацю між Спілкою архівістів України та РТІА.

2-9 квітня 2006 р.

Відповідно до угоди між Спілкою архівістів України і Спілкою архівістів Угорщини делегація українських архівістів вдруге відвідала Республіку Угорщина для робочої зустрічі з метою вивчення досвіду роботи угорських архівів та визначення конкретних шляхів співпраці.
З українського боку в українсько-угорській робочій зустрічі архівістів взяли участь Перший заступник Голови САУ, директор УНДІАСД, д. і. н., проф. Ірина Матяш (керівник делегації), члени правління САУ: директор Державного архіву в Автономній Республіці Крим Людмила Гурбова, к. і. н., директор Державного архіву Вінницької обл. Сергій Гальчак, к. і. н., директор Державного архіву Черкаської обл. Т. А. Клименко, а також директор Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного Ніна Топішко, директор Державного архіву Тернопільської обл. Богдан Хаварівський, заступник директора - головний охоронець фондів Державного архіву Закарпатської обл. Олена Куташі, засновник єпархіального музею в м. Трускавець Львівської обл. Іван Скибак.
Упродовж терміну візиту відбувся ряд робочих зустрічей, як з угорськими архівістами, так і з керівництвом української громади в Угорщині. Згідно з програмою робочої зустрічі, 4 квітня українська делегація відвідала Міський архів м. Будапешта, будівля якого є однією з найкращих у Європі. Заступник директора архіву детально ознайомив із історією архіву та його робочими приміщеннями, продемонстрував новітні технологічні досягнення. Під час консультативної зустрічі з директором архіву др. Ласлом Варгою відбулася змістовна розмова, в якій досягнуто домовленості про взаємну публікацію матеріалів у архівних виданнях України і Угорщини, зокрема йшлося про статті до Української архівної енциклопедії та про сучасний стан архівної справи в Україні, краєзнавчі нариси - до угорських часописів. Водночас відбувся обмін інформаційними виданнями (особливе зацікавлення угорських колег викликала інформація Л. Гурбової про склад фондів Держархіву в АРК та англомовний буклет архіву), українські науковці (С. Гальчак, Б. Хаварівський, І. Скибак) подарували для бібліотеки архіву власні праці.
В другій половині дня Голова Спілки архівістів Угорщини, др. Ласло Сьогі ознайомив членів української делегації зі складом і змістом фондів архіву та бібліотеки Будапештського університету Е. Лоранда, продемонстрував раритети. Важливою для подальшої співпраці була розмова про методи оцифрування документів та представлення інформації в мережі Інтернет. Йшлося про підготовку видання спеціального номеру часопису "Пам'ятки", присвяченого архівній україніці в Угорщині та гунгаріці в Україні.
5 квітня українські архівісти відвідали Угорський національний архів, 250-ліття якого нещодавно широко відзначалося архівною громадськістю. Інтерес українських архівістів викликав виставковий зал, експозиція якого дає можливість ознайомитися з історією архівної справи й прийнятна для проведення практичних занять студентів вищої школи. Після ознайомлення з приміщенням архіву відбулася робоча зустріч з керівництвом архіву, обмін виданнями. Під час розмови було констатовано взаємне зацікавлення у співпраці, необхідність її розширення, потребу ширшого інформування про стан архівної справи, науки і освіти в наших країнах. Українські архівісти отримали в подарунок ювілейні видання, присвячені історії архіву. Таке поповнення бібліотек українських архівів має істотне значення для поглиблення поінформованості українських архівістів про розвиток архівної справи за кордоном.
В другій половині дня українська делегація зустрілася членами Товариства української культури в Угорщині та головою Товариства і одночасно Головою Європейського Конгресу Українців Ярославою Хортяні.
6 та 7 квітня під час виїзного засідання до м. Печ, українські архівісти ознайомилися з фондами обласного архіву, оглянули приміщення, обмінялися виданнями й досвідом з угорськими архівістами. Надзвичайно цікавим було відвідання монастирського архіву, а також екскурсія по місту, яке вибороло ім'я Європейської столиці культури 2006 р.
Згідно з досягнутою домовленістю, у червні 2006 р. планується відвідання угорськими архівістами України, зокрема, м. Тернопіль, Вінниця, Черкаси, Трускавець.

  

22 грудня 2005 р.

Привітання Голови правління Спілки архівістів Ю. Я. Кулініча з Днем працівників архівних установ

16 грудня 2005 р.

У Будапешті відбулася нарада керівників Спілки архівістів України та Спілки архівістів Угорщини щодо напрямів співпраці в 2006 році.
Зокрема І. Матяш та Л. Сьогі обговорили шляхи реалізації спільних видавничих проектів та програму стажування українських архівістів в угорських архівах 3-8 квітня 2006 р. Сформовано склад української делегації для поїздки до Угорщини.

12 вересня 2005 р.

Голова Правління САУ Ю. Л. Кулініч у складі української делегації взяв участь у зустрічі українських і польських архівістів у Варшаві і під час якої відбулося урочисте відкриття документальної виставки "Автограф української історії ІХ - ХХІ ст." за документами НАФ, та підписав угоду про співпрацю між САУ та Спілкою архівістів Польщі.

5-7 вересня 2005 р.

На базі Державного архіву Закарпатської області у м. Ужгороді відбулася Перша українсько-угорська Міжнародна конференція архівістів "Актуальні проблеми створення довідкового апарату архівів та дослідження архівної україніки й архівної гунгаріки", підготовлена Спілкою архівістів України та Спілкою архівістів Угорщини.
Детальніше...
Програма конференції Файл в форматі RTF (97,4 KB)

14-22 серпня 2005 р.

У м. Егер (Угорщина) відбулося щорічне зібрання Спілки угорських архівістів. У заході взяв участь міністр культури др. Безокі Андраш та голова Загальних зборів Хевешської області Шош Томаш. Наукова конференція, що відбулася в межах зібрання, присвячувалася питанням забезпечення збереженості архівних документів, обладнання архівних приміщень. Окремо працювала секція "Архівні документи Карпатського регіону", на якій репрезентувалися результати співпраці з архівістами Словаччини. Розвиток міжнародного співробітництва Спілки угорських архівістів засвідчила участь делегацій з Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, України, Чехії. Від імені українських архівістів поважне зібрання привітали проф. Ірина Матяш та заступник директора Державного архіву Закарпатської області Олена Куташі.

3-11 червня 2005 р.

В Україні перебувала делегація угорських архівістів у складі Генерального директора Спілки угорських архівістів Сьогі Ласло та членів СУА Барат Магдолни, Шаруші Кіш Бели, Ціді Вілмоша. 4 червня угорські колеги ознайомилися з організацією діяльності, складом і змістом Державного архіву м. Києва, 5 червня відвідали архівно-музейний комплекс "Літературно-мистецькі Плюти", де вивчали діяльність відділу Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, відвідали меморіальний будинок-музей О.Є.Корнійчука. 6 червня делегацію угорських архівістів прийняв Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні п. Тот Януш. Надзвичайне зацікавлення викликали форми та методи діяльності Центрального державного архіву громадських об'єднань України, з роботою якого детально познайомили гостей директор архіву к.і.н. В. С.Лозицький та заступник директора архіву О.В.Бажан. Плідною і цікавою для угорських архівістів була зустріч із заступником директора Національного заповідника Києво-Печерська Лавра Тіборем Вашем та екскурсія по заповіднику. За результатами перебування делегації узгоджено тему запланованої згідно з угодою між спілками архівістів України і Угорщини наукової конференції та уточнено дату її проведення. Конференцію "Актуальні питання створення довідкового апарату архівів, архівна україніка та архівна хунгаріка" планується провести 5-6 вересня 2005 р. в м. Ужгороді Закарпатської області.

3 червня 2005 р.

У приміщенні Посольства України в Республіці Білорусь у присутності Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь П.Д.Шаповала відбулося підписання першим заступником Голови САУ І. Б. Матяш та Головою САБ Є.І.Барановським угоди між Спілкою архівістів України та Спілкою архівістів Білорусі. Угодою зокрема передбачено поглиблення співробітництва між професійними спілками архівістів, обмін профільними виданнями, підготовка зусиллями науковців обох країн інтегрованого підручника з архівознавства тощо.

25 травня 2005 р.

За участю САУ в с. Плюти на базі Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України відбулося урочисте вшанування О.Є. Корнійчука, присвячене його 100-літтю.

20 травня 2005 р.

У м. Торунь (Польска Республіка) відбулася консультативна зустріч представників САУ І.Б. Матяш та Н.О. Топішко з головою Спілки польських архівістів Ярославом Поразінським. Обговорювалися питання розвитку співпраці професійних спілок України та Польщі, а також узгоджувалися положення угоди між спілками.

12 травня 2005 р.

У Києві відбувся Пленум САУ, на якому було обговорено проект концепції Програми розвитку архівної справи на 2006-2010 рр. Пленум прийняв рішення щодо необхідності поновлення і пролонгування міжнародних угод САУ. І. Б. Матяш доповіла про візит делегації САУ до Угорщини та підписання угоди зі Спілкою угорських архівістів.
До фондів Державного архіву Закарпатської області з метою започаткування спеціальної колекції було передано директору архіву М. В. Делегану копії документів архівної україніки з угорських архівів. У дебатах виступили М. В. Делеган, Л. В. Гурбова, Л. Л. Левченко, М. І. Григорук, Н. В. Маковська, С. Б. Руденко, П. Я. Слободянюк.
Ухвалено рішення про завершення до 12 червня 2005 р. організаційного оформлення регіональних відділень.

5-10 травня 2005 р.

В межах Угоди про співпрацю та запрошення директора держархіву Чернівецької області з 5 по 10 травня 2005 року в Чернівцях перебувала угорська делегація на чолі з головою Спілки архівістів Угорщини Ласло Сьогі. Угорські архівісти цікавилися історією Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, який в жовтні цього року святкуватиме 130 років з дня заснування. Працювали в читальному залі державного архіву Чернівецької області над темою: "Угорські студенти в Чернівецькому університеті (1875-1914)". Їм були надані документи фондів Буковинської крайової управи, Митрополії Буковини та Чернівецького університету. Особливий інтерес викликали у наших гостей наступні документи: вітальна грамота австрійського цісаря Франца Йосифа з приводу відкриття Чернівецького університету (31 вересня 1875 р., з особистим підписом цісаря та печаткою династії Габсбургів); текст клятви викладачів університету при призначенні на посаду; статистичні відомості про кількість студентів університету із зазначенням національності та віровизнання.
Під час візиту угорська делегація відвідала архівний відділ Чернівецької міської ради, де ознайомилася з сучасним стелажним обладнанням (пересувні мобільні архіватори). В редакції газети "Чернівці" пройшла прес-конференція Ласло Сьогі з журналістами буковинських часописів. Гість розповів про установу, яку він очолює, її роль у європейському контексті. Головний угорський архівіст обіцяв надсилати до газети документи, пов'язані з минулим буковинського краю. Наостанок пан Ласло запросив головного редактора газети "Чернівці" Василя Бабуха репрезентувати свій фотовернісаж у Будапешті під егідою Спілки архівістів сусідньої країни. Для гостей з Угорщини була організована екскурсія у Хотинську фортецю.

       
  
  

Українські архівісти в Угорщині

Українські архівісти в Угорщині біля пам'ятника
королю Андрашу та королеві Анастасії на о. Тіхоні


Під час екскурсії містами Угорщини


  

Делегація українських архівістів та радник посольства України в Угорщині д.і.н. М.С. Держалюк

23 квітня 2005 р.

Концертна зала ЦДАМЛМ України знову гостинно відкрила двері любителям духовної музики.
Цього разу надію і віру дарував численним прихильникам церковного співу хор костьолу св. Миколая у Києві римо-каталоцької церкви. Хор під орудою регента Ольги Бондарєвої виконав духовні пісні Д. Бортнянського, Ю. Сирійського, Я. Галушки, С. Рахманінова, Й.-С. Баха та ін. Парафію римо-каталицької церкви благословив отець Аркадій.
Для гостей і запрошених працівники ЦДАМЛМ України розгорнули документальну виставку "Шедеври західноєвропейської музики XVI - XIX ст.", а також виставку нагород римо-каталицької церкви.
Обидва літературно-музичні вечори стали першими ластівками спільного проекту Спілки архівістів України, ЦДАМЛМ України, Київського будинку учителя, Клубу "Співуча родина" та Клубу шанувальників романсу. У планах цього проекту в стінах ЦДАМЛМ України планується виступи Хорів церков усіх без винятку конфесій, а кодою проекту є виступи спільного хору на площі біля дзвіниці Софійського собору наприкінці осені.

4 квітня 2005 р.

В приміщенні Посольства України в Угорській республіці в присутності Надзвичайного і Повноважного Посла України в Угорській республіці Юрія Мушки відбулося підписання Угоди про співробітництво між Спілкою архівістів України та Спілкою архівістів Угорщини. Угода передбачає поглиблення співпраці між професійними спілками, взаємне сприяння у вивченні україніки в угорських архівах та хунгаріки в українських архівах, щорічний обмін делегаціями архівістів, проведення спільних наукових конференцій та ін. Керівник Спілки угорських архівістів др. Ласло Сьогі передав представникам України копії архівних документів, які відображають процес створення українських кафедр в Будапешті в 1918 - 1919 рр.

Під час підписання угоди між професійними спілками архівістів України та Угорщини
у Посольстві України в Угорщині

28 березня-5 квітня 2005 р.

Згідно з попередньою домовленістю між керівництвом Спілки архівістів України та Спілки архівістів Угорщини, а також рішенням Пленуму САУ про поновлення міжнародних угод, укладених САУ в попередні роки, 28 березня - 5 квітня 2005 р. делегація українських архівістів відвідала Угорщину з метою вивчення досвіду роботи угорських архівів та підписання угоди про співпрацю між професійними організаціями архівістів двох країн. До складу української делегації увійшли Перший заступник Голови САУ, директор УНДІАСД, д. і. н., проф. Ірина Матяш (керівник), заступник Голови САУ, директор Державного архіву Рівненської обл. Микола Григорук, члени правління САУ: к. і. н., директор Державного архіву м. Києва Віра Купченко, к. і. н., директор Державного архіву Закарпатської обл. Михайло Делеган, а також директор Державного архіву Харківської області Євген Ріяко та к. філол. н., директор Державного архіву Чернівецької області Дмитро Жмундуляк.
Спілка архівістів Угорщини забезпечила цікаву наукову й фахову програму для українських колег.
29 березня 2005 р. - Генеральний директор Спілки архівістів Угорщини, доктор Ласло Сьогі ознайомив гостей з фондами архіву та бібліотеки Будапештського університету, які працюють за його керівництвом.
30 березня 2005 р. - Українські архівісти знайомилися з роботою Угорського національного архіву та Міського архіву м. Будапешта.
31 березня-1 квітня 2005 р. - Відбулося виїзне засідання до м. Самботхей, де вивчався досвід роботи обласного архіву, який зберігає архівні документи від 12 століття, та районного архіву м. Кьосігі, а також монастирського архіву, де зберігаються, крім документів, першодруки Біблії.
Планується відвідання делегацією угорських архівістів України та проведення у вересні 2005 р. спільної науково-практичної конференції в м. Ужгород на базі Державного архіву Закарпатської обл.

25 березня 2005 р.

В концертній залі ЦДАМЛМ України за сприяння Спілки архівістів України, Клубу "Співуча родина" Київського міського будинку учителя, народного депутата України настоятеля церкви св. м. Бориса і Глеба УАПЦ у м. Києві Юрія Бойна та священика Храму отця Павла Бохняка відбувся вечір Духовної музики у виконанні хору цієї церкви.
Прозвучали твори А. Веделя, Д. Бортнянського, В. Сосюри, Д. Луценка, Т. Шевченка, К. Стеценка, а також пісні на музику І. Шамо, А. Пашкевича.
У вечорі взяли участь народний артист України О. Харченко, заслужений артист України В. Харченко, дипломантка міжнародних конкурсів співачка Вікторія Рожковська та інші.
Отець Юрій Бойко поблагословив парафіли з Великим постом, а потім гості та запрошені з великою зацікавленостю оглянули документальну виставку, присвячену композитору, педагогу, священику К. Стеценку (1882 - 1922 р.р.), яку підготував для цього вечора начальник відділу використання інформації документів ЦДАМЛМ України В.М. Шепелюк.
Вщент заповнений зал стоячи аплодував виконавцям з надією на подальші зустрічі.


Історія

Спілка архівістів України (САУ) - добровільна незалежна всеукраїнська громадська творча організація, що об'єднує архівістів, істориків, документознавців, інших громадян на основі спільних інтересів задля реалізації статутних завдань.

Діяльність її сприяє розвиткові архівної справи в Україні, задоволенню й захисту соціальних, наукових, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів її членів.

Серед завдань САУ - участь у наукових дослідженнях у галузі архівної справи, вивчення різних аспектів фахової діяльності архівістів; поліпшення професійної освіти, підвищення кваліфікації працівників архівів, поширення знань про роль і значення архівної справи.

САУ створено 1991 р. Керівні органи: правління Спілки, рада правління, контрольно-ревізійна комісія.

У державних архівах областей діють місцеві відділення САУ.

На Установчому з'їзді (5 березня 1991 р., м. Київ) головою правління було обрано доктора історичних наук, професора С.В.Кульчицького. Спілка підтримує тісні творчі контакти з об'єднаннями істориків-архівістів Росії, Білорусі, Польщі, Угорщини, Канади, прагне до взаємовигідного спілкування, участі в розробленні спільних проектів.

З’їзди САУ проводяться щочотири роки. З'їзди САУ відбулися в 1991 р., 1995 р., 1999 р. У 1999-2001 рр. спілку очолював заслужений діяч культури України Б. В. Іваненко.

У жовтні 1991 р. започатковано видання інформаційного бюлетеня "Вісник САУ", який у 1999 р. перетворено на науково-популярний часопис "Архівіст: Вісник САУ" (відп. редактор - д.і.н., проф. І.Б. Матяш).

Спілка створила професійний клуб творчих зустрічей "Архівна світлиця". Почалося формування колекції САУ у фондах Науково-довідкової бібліотеки центральних державних архівів.

6 лютого 2001 р. відбувся ІV позачерговий з'їзд Спілки архівістів України. З'їзд розглянув питання про роботу Правління САУ в 1999 - 2000 роках, затвердив зміни в складі Правління, визначив перспективи та основні напрями діяльності САУ. Зі звітною доповіддю виступили Голова Правління САУ Б. В. Іваненко, голова ревізійної комісії Н. П. Павловська. В дискусії взяли участь члени Правління І. Б. Матяш, Н. П. Христова (Київ), М. В. Делеган (Ужгород), М. Є. Ісаєва (Сімферополь), директори державних архівів: К. П. Мицан (Івано-Франківськ), Д. І. Пельц (Львів) та ін. До складу Правління САУ одноголосно з'їзд обрав директора Центрального архіву громадських об'єднань України, кандидата історичних наук, професора В. С. Лозицького, директора Центрального державного архіву літератури і мистецтв України, Ю. Я. Кулінічі, директора Державного архіву Київської області В. П. Даниленка. З висловленням подяки за роботу з'їзд увільнив від обов'язків голови Правління САУ Б. В. Іваненка в зв'язку з переходом його на іншу роботу.

На проведеному після з'їзду засіданні Правління головою Правління САУ обрано В. С. Лозицького.

Напередодні з'їзду побачив світ другий випуск вісника САУ "Архівіст". У рубриках видання "З історії САУ", "САУ: хроніка, новини", "Громадські об'єднання архівістів за кордоном: історія та сучасність", "Спілки колег: на наукових перехрестях", "Вісті з інтернету", "Постаті", "Рецензії, огляди", "Документи", висвітлено роботу Правління САУ та її місцевих осередків, подано відомості про VII засідання Європейського бюро архівів, ХІV Міжнародний конгрес архівів, діяльність Товариства друзів архівів Франції, Асоціації бібліотек України, Міжнародного інституту архівознавства, вміщено рецензії на альманах "Константи", журнал "Тасылар авазы", "Нариси історії архівної справи Білорусії" подано "Положення про премію імені Василя Веретеннікова" та біографічний нарис про вченого Статут Євразійського регіонального відділення МРА.

17 березня 2004 р. - в актовій залі корпусу споруд центральних державних архівів України відбувся Пленум Спілки архівістів України.

На порядку денному розглядалися такі питання:

 1. Перевибори голови правління САУ.
 2. Стратегія діяльності САУ в 2004 р.

Головою Спілки архівістів України одноголосно було обрано директора Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтв Юрія Яковича Кулініча.


Регіональні осередки

Державний архів в Автономній Республіці Крим повідомляє, що 9 липня 2009 року відбулися загальні збори місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації "Спілка архівістів України".
На порядку денному були розглянуті питання про створення місцевого осередку Спілки в Автономній Республіці Крим, а також про розгляд та затвердження Положення про осередок в Автономній Республіці Крим, про обрання Голови осередку, заступника Голови осередку. На загальних зборах були присутні 26 членів місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації "Спілка архівістів України".
Ухвалили прийняти рішення: про створення осередку Спілки в Автономній Республіці Крим; про затвердження Положення про осередок в Автономній Республіці Крим. На зборах були обрані Голова осередку та заступник голови осередку.

8 червня 2005 р., м. Харків

В історії Державного архіву Харківської області відбулася зустріч керівництва архіву області з іноземною делегацією - угорськими істориками-архівістами, членами Спілки архівістів Угорщини (м. Будапешт) - зав. відділом досліджень Угорського історичного архіву державної безпеки, доктором Барат Магдолною та зав. відділом Міського архіву Угорщини Шарва-Кіш Белою. Колеги з обох країн обмінялися досвідом роботи в архівній галузі, визначили специфіку роботи архівів, основні їх напрями, вказали на необхідність подальшої співпраці. Гості відвідали читальний зал, сховища, робочі кімнати архіву, після чого відбулася екскурсія по м. Харкову з оглядом архітектурних пам`яток міста та відвідування Харківського державного академічного оперного театру ім. М.В. Лисенка (опера "Тисяча і одна ніч").
9 червня угорську делегацію приймав один із старіших вузів міста - Харківський національний університет ім. Н.В. Каразіна. Гості відвідали Музеї історії, ЦНБ університету та побували на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету. В рамках зустрічі та обміну досвідом роботи з угорськими істориками-архівістами декан історичного факультету С.І. Посохов вказав на необхідність встановлення тісних професійних зв`язків з архівістами Угорщини, науковцями-істориками Будапештського університету Отвош Лоранда з метою проведення наукових досліджень, вивчення передового досвіду роботи обох країн у галузі історії та архівної справи. В другій половині дня угорська делегація у супроводі директора архіву Є.І. Ріяки, зам. директора Л.М. Момот та начальника відділу забезпечення схоронності документів Л.М. Юдіної відбула до м. Чугуєва, де зустрілася з представниками райдержадміністрації, завідуючими міського та районного архівів. Гості відвідали сховища архівів, картинну галерею та музей ім. І.В. Рєпіна.
10 червня гостей зустрічали колеги з м. Ізюму. Завершенням культурної програми стала поїздка до м. Святогорська Донецької області.

7-10 червня 2005 р., м. Сімферополь

Генеральний директор Спілки архівістів Угорщини Сьогі Ласло та член правління професійної організації угорських архівістів Ціді Вілмош відвідали в межах візиту до України Кримське регіональне відділення Спілки архівістів України. 8 червня директор Державного архіву в Автономній Республіці Крим Л.В.Гурбова ознайомила угорських колег з діяльністю архіву, які відвідали також архів та бібліотеку Таврійського національного університету ім. В. Вернадського. Зацікавлення угорських гостей викликала організація роботи Міського архіву Ялти, з роботою якого ознайомила В.П.Чердаєва та Архівного відділу Бахчисарайської районної адміністрації, яку детально репрезентувала Л. М. Смирнова. Не менш цікавим для гостей було ознайомлення з фондами Державного архіву м. Севастополя, яке провела заступник директора Н.М.Терещук. Для гостей було організовано насичену культурну програму з відвіданням історико-культурних заповідників Криму в Ялті, Алупці, Бахчисараї, Севастополі. Керівник угорської професійної спілки архівістів відзначив надзвичайно високий рівень організації заходів.

6 червня 2005 р., м. Ужгород

Від себе особисто та пані Браун Шандорни, співробітник Собоч-Сотмар-Березького обласного архіву Угорщини Готтфрід Барна надіслав на адресу керівництва Держкомархіву Закарпатської області та регіонального відділення Спілки архівістів України листа-подяку за надану можливість ознайомитися у травні цього року з архівною системою України, практикою архівного будівництва.

У листі також висловлюється вдячність за надану можливість ознайомитися з науково-дослідною роботою та здійснювати дослідження у Держархіві області. Про набутий досвід, зазначається у листі, угорські архівісти інформували своїх колег та Генерального директора Спілки архівістів Угорщини Ласло Сьогі.

Одночасно Готтфрід Барна надіслав відношення на базі документів Держкомархіву області з метою підготовки та захисту кандидатської дисертації.

23-28 травня 2005 р., м. Рівне

Регіональне відділення САУ в Рівненській області відвідали представники Спілки угорських архівістів Шікошне Коштріч Анна та Катона Чаба. Керівник відділення директор Державного архіву Рівненської області М.І.Григорук на високому рівні організував обмін досвідом з угорськими колегами.
                 

23-27 травня 2005 р., м. Ужгород

Згідно з попередніми домовленостями група співробітників архіву міста Будапешт у складі 50 чоловік на чолі з директором Л. Варгою відвідала 24-25 травня 2005 р. Державний архів Закарпатської області. Друга група - члени Спілки архівістів Угорщини - заступник директора Саболч-Сотмар-Березького обласного архіву Готтфрід Барна та архівіст обласного архіву Толна Браун Шандорне перебувала у архіві області з 23 по 27 травня поточного року.

Колеги-архівісти з Угорщини ознайомилися із перспективами подальшого розвитку архівної справи в Україні, що випливають з розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року, структурою архівної системи нашої держави, обліком документів і т. ін.

Особливий інтерес угорські архівісти проявили до складу і змісту документів, що зберігаються у Берегівському підрозділі Держархіву області. Зокрема, Готфрід Барна ознайомився з описами та документами, що стосуються відомої акції Е. Егана на Закарпатті, а Браун Шандорна - з діяльністю відомої в минулому фірми "Гандзя".

Архівісти двох країн обмінялися новинками фахової літератури і досвідом роботи.

Директори архівів обговорили перспективи подальшого розвитку прямих контактів Держархіву Закарпатської області України та столичного архіву Угорщини. Зокрема, домовлено про наступну зустріч керівників зазначених установ у другій половині червня 2005 року в м. Будапешті. Предметом зустрічі стане узгодження проекту угоди щодо співробітництва між архівом Закарпатської області України та Будапештським міським архівом.

Сторони вважають за актуальне спільне видання угорською мовою Переліку фондів Державного архіву Закарпатської області (за рахунок угорського партнера).

Директор Будапештського міського архіву повідомив, що на наше прохання здійснено пошук документів щодо періоду навчання президента Карпатської України А. Волошина в Будапешті. Нові документи зазначеної тематики виявлені в архіві Сегедського університету. Найближчим часом з них буде зроблено копії та передано до Державного архіву Закарпатської області. Водночас, на наше багаторічне прохання, зрештою розпочато пошук споруд у Будапешті, у яких навчався А. Волошин. Розшукуємо ми зазначені споруди з метою установки на їх фасадах меморіальних дощок.

Ласло Варга також запропонував передати до Берегівського підрозділу Держархіву області картонні коробки для архівних документів, виготовлені в Угорщині. Нині євростандарти вимагають від угорських архівістів заміни коробок угорського виробництва на коробки іноземного виробництва, виготовлені з безкислотного паперу.

Архівісти сусідньої країни ознайомилися з історичними місцями та архітектурою Закарпаття. Побували в Ужгородському, Мукачівському і Хустському Замку, Мукачівському монастирі, історико-краєзнавчих музеях. В Ужгороді та Берегові відвідали музеї під відкритим небом.

24 травня 2005 р., м. Рівне

Минулої п'ятниці на установчій конференції, яка відбулася у читальному залі державного архіву області, утворено обласну організацію Спілки архівістів України, обрано її керівні органи - правління і президію. Очолив обласну організацію директор держархіву Микола Іванович Григорук.

Конференція не обмежилася розглядом організаційних питань, а також обговорила напрями програмної діяльності організації, одним з яких є випуск журналу "Рівненщина історична", який матиме статус "ВАКівського" видання.

Про те, що нове громадське об'єднання народилося не кволим, а міцним й бойовим, свідчить той факт, що воно одразу почало "брикатися" - прийняло лист на ім'я Президента України, в якому главі держави висловлено настійне прохання зважати доцільність змін, внесених 13 травня чиєюсь владною рукою у прийняту Кабміном двома днями раніше Постанову № 328 "Про структуру місцевих державних організацій", якою держархіви і архівні відділи були віднесені до структурних підрозділів держадміністрацій та міськвиконкомів. Натомість в "оновленому" кимось документі це положення відсутнє. Делегати вдарили на сполох тому, що розуміють: із втратою держархівами області функцій управління архівною справою та діловодством фактично розвалиться налагоджена архівна система держави, адже не буде змоги контролювати архівні та діловодні служби установ, підприємств, організацій.

... Протягом свого життя майже кожен громадянин звертається до архіву з особистих питань. Тож архівна справа - важлива всенародна справа, і вступивши в лави Спілки архівістів України, двері в яку відкриті для всіх, краєзнавці, науковці та інші шанувальники минувшини можуть посприяти збереженню архівної спадщини України, а заодно і мати пільги в користуванні послугами, що їх надають архівні установи.

Костянтин Мирощук. Тільки-но народилася - відразу ж написала лист Президенту // Вільне слово: Рівненська обласна газета. - 2005. - 24 травня.


АРХІВІСТ: Вісник САУ

1999
№ 1 (4)

Зміст

Від редколегії

Подія дня

 • Прись Тетяна. Третій з'їзд САУ - нові завдання, перспективи й реалії
 • Резолюція з'їзду
 • Список членів правління Спілки архівістів України

З історії САУ

 • Новохатський Костянтин. Так починалася Спілка
 • Кульчицький Станіслав. Спілка архівістів України між другим і третім з'їздом

САУ: хроніка, новини

 • Христова Наталія. Із життя місцевих організацій САУ.
 • І.М. Щорічне зібрання угорських архівістів
 • Скрицька Лариса. Відкрито "Архівну світлицю"
 • Христова Наталія.Конференція молодих дослідників
 • І.М. Архівознавчі читання
 • Одинока Лініна, Комська Алла. Скарбниця історичної книги

Громадські об'єднання архівістів за кордоном: історія та сучасність

 • Лозицький Володимир. Міжнародна рада архівів: основні напрями діяльності.
 • Марущак Ольга. Асоціація французьких архівістів.
 • Палієнко Марина. Професійні асоціації архівістів США і Канади

Спілки колег: на наукових перехрестях

 • Карамаш Сергій. Шевченківська районна м. Києва організація УТОПІК у контексті пам'яткоохоронної роботи (нарис історії та діяльності)
 • Непомнящий Андрій. З історії Одеського товариства історії і старожитностей

Public relations у архівній справі: ретроспектива і перспектива

 • Ірина Матяш. Інститут архівних кореспондентів як форма громадського сприяння збереженню національної культурної спадщини

Усна історія

 • Сендик Захарій Три штрихи до портрету професора В.І.Стрельського: вченого-архівіста і людини.

Наші свята

 • Архівістам присвячується
 • Наші вітання

Вісті з Інтернету

 • Міжнародна рада архівів у 1999 р.

Бібліографія, рецензії

 • Делеган Михайло. З життя угорських архівістів ("Pallium. A Magyar Leveltarosok Egyesuletenek tajekoztatoja, 24 szam. Budapest, 1997; 25 szam. 1998")
 • Волинець Анжела. Інформаційний бюлетень Російського товариства істориків-архівістів ("Вестник архивиста" № 4 - 6 за 1998 р.)
 • Булатова Світлана. Періодичне видання Товариства польських архівістів ("Arhiwista Polski", № 1 - 4, 1997, № 1 - 4, 1998).
 • Матяш Ірина. Нове видання новгородських архівістів ("Новгородский архивный вестник ", № 1, 1999)

Документи

 • Кодекс етики архівістів

Пам'яті згаслих (Слово прощання)

 • Руслан Пиріг. О.Я.Мацюк
 • Микола Крячок . З.О.Сендик
 • Валентина Юркова. Т.М.Ченцова.

Оголошення

 • Започатковано колекцію САУ в НДБ ЦДА
 • Створено Комісію з увічнення пам'яті О.Я.Мацюка

АРХІВІСТ: Вісник САУ

2000
№ 2 (5)

Зміст

З історії САУ

 • Іваненко Борис. Спілка архівістів України в 1999-2000 рр.

САУ: хроніка, новини

 • Карамаш Сергій. У Державному архіві м. Києва
 • Карпова Антоніна. Виставка "Да святится имя твое"
 • Архів-інформ. Архівна виставка
 • Волкотруб Ганна. Науково-практична конференція в Тюбінгенському університеті
 • Карамаш Сергій. Засоби масової інформації про архівну справу

Громадські об'єднання архівістів за кордоном: історія та сучасність

 • Боряк Геннадій. Сьоме засідання Європейського бюро архівів
 • Папакін Георгій. XIV Міжнародний конгрес архівів
 • Музичук Ольга. Товариство друзів архівів Франції

Спілка колег: на наукових перехрестях

 • Солоіденко Галина. Асоціація бібліотек України: етапи становлення та розвитку

Вісті з Інтернету

 • Міжнародний інститут архівознавства: витоки

Постаті

 • Матяш Ірина. Теоретик архівознавства

Наші вітання

Рецензії, огляди

 • Матяш Ірина. Комплексне дослідження історії архівної справи Білорусі
 • Христова Наталія. Гортаючи сторінки "Гасылар авазы"
 • Оснач Віра. Вісник Державного комітету архівів України
 • Одинока Лініна. Альманах "Константи"

Документи

 • Положення про премію імені Василя Веретеннікова
 • Статут Євразійського регіонального відділення МРА
На початок
На початок